Digisterker-cursus online

Hoe geef je een Digisterker-cursus online?

Door corona worden bibliotheken uitgedaagd om hun educatief aanbod op een andere manier voor het voetlicht te brengen. Hieronder vindt u een inspiratiedocument (inclusief voorbeeldmaterialen) van dbieb Leeuwarden met tips om de Digisterker-cursus online aan te bieden.