Digisterker-Nieuwsbrief

December 2021

Praatplaten ‘Werken met de e-overheid’ begin 2022 beschikbaar

De Digisterkercursus ‘Werken met de e-overheid’ behoort sinds 2016 tot het educatieve aanbod van de bibliotheken in Nederland. Van docenten die de cursus geven heeft Stichting Digisterker meermalen het verzoek gekregen om ook materiaal te maken voor mensen voor wie de cursus ‘Werken met de e-overheid’ toch iets te hoog is gegrepen. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft Digisterker acht infographics gemaakt, ‘praatplaten’ genoemd, die door docenten kunnen worden gebruikt bij een één-op-éen-uitleg aan mensen die nog meer moeite hebben met de e-overheid dan de reguliere cursisten. De praatplaten zullen begin 2022 beschikbaar komen als aanvulling op het werkboek ‘Werken met de e-overheid’…

Wat is een praatplaat?
Een praatplaat is een dubbelzijdig geprinte A4 met daarop in beeld en tekst wat je moet doen als je via internet iets wilt regelen bij de overheid, zoals belastingaangifte doen, een verhuizing doorgeven bij de gemeente of een huurtoeslag aanvragen. Alle praatplaten hebben dan ook een titel die begint met ‘Ik wil…’ De praatplaten hebben dezelfde, vaste onderdelen: waar gaat het over, hoe regel je het en wat heb je er voor nodig. Ook worden er altijd tips gegeven.

Voorbeeld van een praatplaat (voor- en achterkant)

Hoe wordt de praatplaat gebruikt?
Aan de hand van een uitgeprinte praatplat voert de docent een één-op-één-gesprek met degene die geholpen wil worden. De docent doet dit in een rustige hoek in de bibliotheek, met een computer met internetverbinding bij de hand. Er wordt niets echt aangevraagd of ingediend. Websites en -pagina’s worden samen bezocht, online oefenomgevingen van Digisterker worden gezamenlijk verkend, instructiefilmpjes samen bekeken. De praatplaat kan worden meegegeven.

Handreiking voor de docent
Op de praatplaten staan alleen de hoofdzaken genoemd. Ze zijn dus niet volledig. Daarom heeft Digisterker voor elke praatplaat een bijlage gemaakt met aanvullingen, bestemd voor de docent. In zo’n ‘Handreiking voor de docent/coach’ staan de belangrijkste aanvullingen genoemd. Handig, omdat de docent deze dan zelf niet meer op een rijtje hoeft te zetten.

Begin 2022 beschikbaar op de nieuwe website ‘Werken met de e-overheid’
De praatplaten plus de handreikingen voor de docent komen begin 2022 beschikbaar. Het materiaal zal te vinden zijn op de nieuwe website van Stichting Digisterker, die in januari 2022 wordt gelanceerd: ‘Werken met de e-overheid’. Digisterker-docenten vinden na inloggen op deze website alles wat ze nodig hebben om de lessen van het lesprogramma ‘Werken met de e-overheid’ te kunnen voorbereiden, waaronder de praatplaten en handreikingen. Het materiaal kan worden gedownload en vervolgens geprint.