Digisterker op maat

Digisterker – de basis

Vanaf het begin hebben de Digisterker-cursussen zich gericht op het thema ‘e-overheid’. Belangrijke onderdelen in deze cursussen zijn het leren gebruiken van DigiD, het zoeken en vinden op (overheids)websites, het leren kennen en gebruiken van de gemeentelijke website, en MijnOverheid en de Berichtenbox. Deze onderdelen zijn nu gebundeld in een inleidende cursus ‘Digisterker – de basis’.

De basis + thema’s

Het is ook mogelijk om op deze basis een vervolg te stapelen, in de vorm van thematische cursussen of (losse) lessen. Het materiaal is ingedeeld in thema’s als: ‘Zorg en gezondheid’, ‘Reizen en vervoer, ‘Geldzaken’, ‘Inburgering’, ‘Extra veiligheid’, ‘Wonen en omgeving’, ‘Werk en studie’, en ‘Overheidszaken’.

Zelf samenstellen

Door thema’s te kiezen, kunnen cursusaanbieders beter aansluiten bij de leervragen en leeromgevingen van specifieke doelgroepen, inspelen op de actualiteit en de samenwerking met betrokken (lokale) organisaties en hun cliënten aangaan. En cursisten kunnen met nieuwe onderwerpen oefenkilometers maken.

Voor zowel de basiscursus als voor de thematische cursussen kan het lesmateriaal zelf en op allerlei mogelijke manieren samengesteld en aangeboden worden: ‘Digisterker op maat’.

Een uitgebreidere toelichting op ‘Digisterker op maat’ vindt u in onderstaande flyer. Daarin staan ook tips voor het gebruik van het cursusmateriaal.

Digisterker door doen!

Van het cursusmateriaal is ook een online alternatief beschikbaar: Digisterker door doen! Hiermee komen alle (modulaire) hoofdstukken uit het Digisterker-cursusmateriaal in de vorm van losse e-books (pdf’s) eenvoudig beschikbaar. Bij een aantal van deze e-books zijn er ook online oefenomgevingen.

Een uitgebreidere toelichting op ‘Digisterker door doen!’ vindt u in onderstaande flyer. Daarin vindt u ook tips voor het gebruik van het cursusmateriaal.