Digisterker op maat

Digisterker – de basis

De Digisterker-cursussen hebben zich vanaf het begin gericht op het thema ‘e-overheid’. Belangrijke onderdelen in deze cursussen zijn het leren gebruiken van DigiD, het zoeken en vinden op (overheids)websites, het leren kennen en gebruiken van de gemeentelijke website, en MijnOverheid en de Berichtenbox. Deze onderdelen zijn nu gebundeld in een inleidende cursus ‘Digisterker – de basis’.

De basis + thema’s

Op deze basis kan een vervolg gestapeld worden, in de vorm van thematische cursussen of (losse) lessen. Deze cursussen en lessen zijn toepasbaar binnen diverse levensgebieden en zijn ingedeeld in thema’s als ‘Zorg en gezondheid’, ‘Reizen en vervoer, ‘Geldzaken’, ‘Inburgering’, ‘Extra veiligheid’, ‘Wonen en omgeving’ en ‘Werk en studie’.

Zelf samenstellen

Door thema’s te kiezen kunnen cursusaanbieders beter aansluiten bij de leervragen en leeromgevingen van specifieke doelgroepen, inspelen op de actualiteit en de samenwerking met betrokken (lokale) organisaties en hun cliënten aangaan. En cursisten kunnen met nieuwe onderwerpen oefenkilometers maken: Digisterker door doen!

Voor zowel de basiscursus als voor de thematische cursussen kan het lesmateriaal zelf en op allerlei mogelijke manieren samengesteld en aangeboden worden: Digisterker op maat.