Bibliotheek en donorwet

Ondersteuning van bibliotheken

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe Donorwet in. Veel mensen zullen hier vragen over hebben. Ook in de Bibliotheek zul je vragen kunnen verwachten. De Koninklijke Bibliotheek en Stichting Digisterker komen binnenkort met ondersteuning voor jouw Bibliotheek om burgers goed verder te helpen.

Met de nieuwe donorwet wordt iedereen vanaf achttien jaar als orgaandonor opgenomen in het nieuwe donorregister, tenzij iemand aangeeft dat hij dit niet wil. Via de website www.donorregister.nl kun je aangeven of je donor wilt zijn. Bovendien kun je aangeven – als je donor wilt zijn – welke organen je wilt doneren. Je kunt deze keuzen ook doorgeven op papier.

Burgers helpen
Met name bij kwetsbare doelgroepen kan dit veel vragen oproepen. Burgers zullen met deze vragen ook naar de Bibliotheek komen, zo is de verwachting. Om ervoor te zorgen dat bibliotheken burgers zo goed mogelijk kunnen helpen, hebben de KB en Stichting Digisterker contact gelegd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen kijken we hoe we bibliotheken het beste kunnen faciliteren om de voorlichting en ondersteuning aan burgers zo goed mogelijk in te richten.
Denk hierbij onder meer aan de module over het donorregister binnen de Digisterker-cursus. En aan extra informatiematerialen van VWS en de KB die jouw Bibliotheek dit jaar kan verspreiden.

Ook meedoen?
Veel bibliotheken hebben al aangegeven met dit onderwerp aan de slag te willen. Het is een mooie kans om extra invulling te geven aan de maatschappelijk-educatieve rol van de Bibliotheek. Je kunt zo ook meeliften op de publiciteit en activiteiten die er rondom dit onderwerp zullen zijn.
In de speciale Biebtobieb-groep (zie hierna) kun je de activiteiten delen die jouw Bibliotheek organiseert.

Meer informatie

  • Wil je jouw Bibliotheek op het onderwerp voorbereiden? Dan kun je de komende tijd meer informatie vinden onder meer via deze website, een speciale groep op Biebtobieb.nl en deze website.
  • Eind januari ontvangen alle bibliotheken een e-mailing over dit onderwerp.
  • Ook de e-learningmodule van het programma Digitale inclusie zal aandacht besteden aan de donorregistratie en hoe bibliotheken burgers kunnen voorlichten en ondersteunen.
  • Met vragen of voor meer informatie kun je in de tussentijd terecht bij Kim Keijsers (Digisterker) en/of Stephanie Verhagen (KB).