Zoeken


toelichting inloggegevens

 
 • a. Hoe ziet de doelgroep van de cursussen eruit? Open or Close
  Cursisten van de Digisterker-cursussen 'Werken met de e-overheid' zijn mensen die we omschrijven als 'functioneel digibeten'. Zij hebben inmiddels wat ervaring met het werken met computers en met internet, maar hebben nog moeite met het gebruik van de elektronische overheid. Bijvoorbeeld omdat ze nog geen DigiD hebben of omdat ze moeilijk de weg kunnen vinden binnen de elektronische overheid. De cursisten zijn bijvoorbeeld ouderen, medelanders en werkzoekenden. De samenstelling van een groep cursisten is sterk afhankelijk van hoe zij geattendeerd zijn op de cursussen.
 • b. Waar worden Digisterker-cursussen aangeboden? Open or Close

  In de oranje gekleurde gebieden (gemeenten) op de onderstaande kaart worden Digisterker-cursussen (inmiddels of binnenkort) aangeboden:

  Binnenkort staan in onderstaand overzicht de bibliotheken die Digisterker-cursussen aanbieden:

  Overzicht deelnemers


 • c. Wat komt er allemaal bij kijken? Open or Close
  Bij het organiseren van Digisterker-cursussen komt heel wat kijken. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van docenten, cursusruimte en cursusmateriaal en bijvoorbeeld het werven van cursisten. Wanneer bij het organiseren van de cursussen meerdere organisaties betrokken zijn, zoals gemeente en plaatselijke bibliotheek, dan moeten er duidelijke afspraken zijn over wie wat doet. Om er zeker van te zijn dat alles goed geregeld is, is er voor deelnemers aan Digisterker een checklist. Wilt u meer weten, maak dan gebruik van het contactformulier.
 • d. Hoeveel kost deelnemen aan Digisterker? Open or Close
  Digisterker biedt bibliotheken, gemeenten en andere organisaties de mogelijkheid om snel te kunnen starten met cursussen 'Werken met de e-overheid'. Met een Digisterker-licentie krijgen zij toegang tot materiaal en ondersteuning van de Digisterker-organisatie. Per 1 januari 2016 kunnen Openbare Bibliotheken meedoen aan de Digisterker-inkoopregeling van de Koninklijke Bibliotheek (KB). In het kort komt de Digisterker-inkoopregeling er op neer dat de KB de (jaarlijkse) licenties voor het aanbieden van Digisterker-cursussen in het werkgebied van deelnemende bibliotheken vergoedt.

  Zie voor een kort overzicht van de inhoud en de kosten van de Digisterker-licentie de brochure 'Digisterker-abonnement in het kort'.

  Om een beeld te krijgen van de kosten die gemoeid zijn met het organiseren van Digisterker-cursussen, kunt u via het contactformulier een rekenhulpmiddel aanvragen voor het opstellen van een jaarbegroting. Hiermee krijgt u een indicatie van de jaarlijkse kosten in termen van zowel financiën als tijdsbesteding.
 • e. Waaraan moeten docenten voldoen en hoe worden zij getraind? Open or Close
  De Digisterker-cursussen 'Werken met de e-overheid' worden lokaal georganiseerd, bijvoorbeeld door een bibliotheek in samenwerking met een gemeente en andere organisaties. Dat betekent dat er zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van docenten uit de regio. Dat kunnen medewerkers van bibliotheken zijn of medewerkers van andere lokale organisaties. Ook de inzet van vrijwilligers bij de cursussen is goed mogelijk, bijvoorbeeld door de samenwerking met lokale vrijwilligersorganisaties.

  Omdat tijdens de cursus gewerkt wordt met de persoonlijke gegevens van de cursisten, is het van groot belang dat docenten zich conformeren aan de gedragsregels die hiervoor zijn opgesteld. Aspirant-docenten dienen zich daarvoor te certificeren, door deel te nemen aan de Digisterker-docententraining.

  Zie voor meer informatie de brochure 'Digisterker - docentenprofiel en docententraining'.
 • f. Welke onderwerpen zitten er in de cursus? Open or Close
  De cursus 'Werken met de e-overheid' behandelt de e-overheid in brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke overheidsdienstverlening.

  De cursus is ingedeeld in modules en gaat bijvoorbeeld over
  • het aanvragen en gebruiken van DigiD;
  • het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites;
  • het aanvragen (van bijvoorbeeld een toeslag of het (digitaal) maken van een afspraak);
  • het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid);
  • het gebruik van Regelhulp.
  Voor het aanvragen en gebruiken van DigiD kan binnen de cursus eerst gebruik gemaakt worden van de oefenomgeving 'Oefenen met DigiD'.

  Oefenen met DigiD
  De onderwerpen binnen de modules kunnen aangepast worden aan de behoeften van de cursisten. Bijvoorbeeld door nadruk op onderwerpen die met het zoeken van werk te maken hebben, of onderwerpen die te maken hebben met gemeentelijke diensten.


  Digisterker - werkboek   Digisterker - presentatie (voor docenten)


 • g. Hoe ziet het cursusmateriaal eruit? Open or Close
  Voor de cursisten is er een werkboek. Dit werkboek sluit aan bij de lokale context. Voor de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld, is er in het werkboek een module die gaat over de elektronische dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Om een indruk te krijgen, kunt u hieronder door het werkboek scrollen:

 • h. Hoe zijn de reacties van cursisten? Open or Close
  De cursussen worden door het overgrote merendeel van de cursisten heel positief gewaardeerd (gemiddeld rapportcijfer 8,2). Van de cursisten voelt 93% zich meer vertrouwd met de e-overheid. Ook laat 96% van de cursisten blijken dat ze van plan zijn om meer gebruik te gaan maken van de elektronische overheid.

  Enkele reacties van cursisten

  “Ik vond het nuttig om deze cursus te volgen, omdat ik heb geleerd dat veel zaken via DigiD veel tijd kunnen schelen voor jezelf.”

  “Goed en leerzaam, zeer nuttig.”

  “Ik vind deze cursus heel goed en belangrijk.”

  “Ik ben gewend om zelf langs instanties te gaan, nu kan ik thuis op mijn gemak opzoeken. Docenten zijn aardig en kunnen met iedereen opschieten. De uitleg is goed en te begrijpen voor alle niveaus.”

  “Een absolute must voor iedereen.”

  “Door de oefening met de proefberekening ontdekte ik dat ik zowel zorg- als huurtoeslag kan aanvragen.”

  “Het kennismaken met de directe toegang tot de gemeente info is voor mij werkelijk wonderbaarlijk. De cursus was een bijzondere ervaring. Met dank daarvoor.”

  Digisterker - werkboek
 • i. Waar vind ik de inloggegevens voor de Digisterker-systemen? Open or Close


  LET OP

  Gebruik vanaf nu Nextcloud voor het gebruik van de Digisterker-systemen. Zie de toelichting.


 • j. Waar vind ik PR-materialen? Open or Close
  Sinds kort is er promotiemateriaal beschikbaar waarmee bibliotheken de Digisterker-cursussen kunnen aankondigen. Bibliotheken kunnen dit materiaal, dat bestaat uit digitale en fysieke materialen, vinden in de Digisterker-toolkit van de landelijke huisstijlportal. Het beschikbare materiaal is kant en klaar te gebruiken. Ook zijn eenvoudig eigen teksten en logo’s toe te voegen.

  Het beschikbare materiaal is opgemaakt in de landelijke huisstijl van de Bibliotheek. Persoonlijk, makkelijk taalgebruik gekoppeld aan concrete voorbeelden en resultaten die de doelgroep aanspreken.

  Dit is beschikbaar:
  • Drukwerk/download: een kant-en-klare poster die je kunt bestellen/downloaden.
  • Aanpasbare materialen: poster en flyer.
  • Digitale materialen: banners, headers, narrowcasting en een infomercial.
  • Promotietekst: tekst voor nieuwsbericht, persbericht, social media, etc.

   • Digisterker - werkboek
 • k. Hoe maak ik een DigiD-brochure voor werving van cursisten? Open or Close


  LET OP

  Gebruik vanaf nu Nextcloud voor het maken van de DigiD-brochure. Zie de toelichting.  In samenwerking met o.a. Logius (beheerorganisatie van DigiD) is een brochure ontwikkeld om mensen te wijzen op de mogelijkheden om te leren werken met DigiD en om hun digitale vaardigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld door naar de bibliotheek te gaan voor een cursus Klik & Tik of een Digisterker-cursus. Wanneer mensen geen cursus willen volgen, dan kunnen zij ook thuis of in de bibliotheek gebruik maken van 'Oefenen met DigiD'.
  Deelnemende bibliotheken kunnen voor elke gemeente in hun werkgebied een afzonderlijke brochure maken, met daarop de logo's van bibliotheek en gemeente. Na het invullen van een webformulier met de contactgegevens van de bibliotheek kunt u de brochure downloaden als pdf-bestand.
  Ga naar het formulier om de brochure te maken.
 • l. Waar kan ik me aanmelden voor een cursus? Open or Close
  Wanneer u als cursist wilt deelnemen aan een Digisterker-cursus, dan kunt u het beste bij uw gemeente of bij de plaatselijke bibliotheek informeren of er Digisterker-cursussen bij u in de buurt worden georganiseerd.
  Wanneer er geen cursus bij u in de buurt wordt georganiseerd, dan kunt u de bibliotheek vragen of er plannen zijn om Digisterker-cursussen te organiseren. Belangstelling van burgers kan bibliotheken en gemeenten over de streep trekken om cursussen te (laten) organiseren.

  U kunt uw belangstelling ook aan ons doorgeven. Wij leggen dan contact met een organisatie bij u in de buurt. Omdat Digisterker nog niet overal in Nederland wordt aangeboden, kunnen we helaas niet garanderen dat er op korte termijn een Digisterker-cursus bij u in de buurt zal zijn.

  U kunt uw belangstelling aan ons doorgeven met het webformulier.

  Wilt u op de hoogte blijven van Digisterker? Meld u dan aan voor de Digisterker-nieuwsbrief.

  Zie ook het kaartje met gemeenten waar Digisterker (inmiddels of binnenkort) wordt aangeboden.