In ontwikkeling en in onderzoek

In ontwikkeling

Digisterker in de zorg

Ook voor zorg en welzijn komen steeds meer digitale toepassingen beschikbaar. Deze toepassingen helpen burgers en zorgprofessionals om elektronisch met elkaar te kunnen communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online inzage in het elektronisch dossier, online afspraken en elektronische consulten.

Onze verwachting is dat deze digitalisering van de zorg zal leiden tot een grote behoefte aan ondersteuning van gebruikers. Stichting Digisterker wil hier op anticiperen door educatief aanbod op dit gebied te ontwikkelen.

In onderzoek

Digisterker voor vluchtelingen

Stichting Digisterker heeft, samen met VluchtelingenWerk Nederland en enkele bibliotheken, ervaring opgedaan met het aanbieden van de cursus ‘Werken met de e-overheid’ aan vluchtelingen (statushouders). Op basis van deze ervaring is een Digisterker-aanpak voor vluchtelingen ontwikkeld.

Ook is in een pilotproject een verkort programma voor vluchtelingen in de AZC’s ontwikkeld. Onderzocht wordt of in het kader van inburgering van vluchtelingen dit programma opgeschaald kan worden, binnen het AZC of in de gemeente.