In ontwikkeling en in onderzoek

In ontwikkeling

Digisterker in de zorg

Ook voor zorg en welzijn komen steeds meer digitale toepassingen beschikbaar. Deze toepassingen helpen burgers en zorgprofessionals om elektronisch met elkaar te kunnen communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online inzage in het elektronisch dossier, online afspraken en elektronische consulten.

Onze verwachting is dat deze digitalisering van de zorg zal leiden tot een grote behoefte aan ondersteuning van gebruikers. Stichting Digisterker wil hier op anticiperen door educatief aanbod op dit gebied te ontwikkelen.