Zoeken


toelichting inloggegevens

De cursus 'Werken met de e-overheid' behandelt de e-overheid in brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke overheidsdienstverlening.

De cursus is ingedeeld in modules en gaat bijvoorbeeld over
  • het aanvragen en gebruiken van DigiD;
  • het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites;
  • het aanvragen (van bijvoorbeeld een toeslag of het (digitaal) maken van een afspraak;
  • het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid);
  • het gebruik van Regelhulp.
Voor het aanvragen en gebruiken van DigiD kan binnen de cursus eerst gebruik gemaakt worden van de oefenomgeving 'Oefenen met DigiD'.

Oefenen met DigiD
De onderwerpen binnen de modules kunnen aangepast worden aan de behoeften van de cursisten. Bijvoorbeeld door nadruk op onderwerpen die met het zoeken van werk te maken hebben, of onderwerpen die te maken hebben met gemeentelijke diensten.


Oefenen met DigiD   Digisterker - werkboek   Digisterker - presentatie (voor docenten)