Zoeken


toelichting inloggegevens

Om de groep van minder digitaal vaardigen te ondersteunen, is door Digisterker de cursus 'Werken met de e-overheid’ ontwikkeld en beproefd. Het idee achter deze cursussen is, dat cursisten in een kleine groep en onder begeleiding van gecertificeerde docenten stapsgewijs ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het werken met de elektronische overheid.

Digisterker werkt aan opschaling van de cursus 'Werken met de e-overheid' naar een landelijke schaal: een landelijke aanpak met een lokale uitwerking. Lokaal werken bibliotheken samen met hun maatschappelijke partners aan de realisatie van het programma. Daarmee ondersteunt het programma niet alleen de minder digivaardige doelgroep, maar draagt het ook bij aan versterking van de maatschappelijke infrastructuur rondom zelfredzaamheid van burgers.

Bibliotheken en andere organisaties die belangstelling hebben voor het (laten) organiseren van cursussen 'Werken met de e-overheid' kunnen zich bij Digisterker aansluiten door een licentie af te nemen. De licentie geeft recht op toegang tot en gebruik van cursusmateriaal en ondersteuning van de Digisterker-organisatie. Klik voor meer informatie op de Algemene Voorwaarden Digisterker.

De diensten bestaan bijvoorbeeld uit:

  • toegang tot actueel cursusmateriaal
  • invulling van een gemeentespecifieke module
  • attendering bij wijzigingen van het cursusmateriaal
  • training gecertificeerde docenten
  • toegang tot de jaarlijkse Digisterkerdag
  • helpdesk voor (praktische) vragen
  • bemiddeling gecertificeerde docenten
  • jaarlijkse evaluatie en effectmeting.

Digisterker-inkoopregeling bibliotheken

Per 1 januari 2016 kunnen Openbare Bibliotheken meedoen aan de Digisterker-inkoopregeling van de Koninklijke Bibliotheek. Dit betekent dat de KB de (jaarlijkse) licenties voor het aanbieden van Digisterker-cursussen in het werkgebied van deelnemende bibliotheken vergoedt.

Belangstellende bibliotheekorganisaties moeten zich eerst voor de inkoopregeling aanmelden. Uit de aanmelding van de bibliotheek moet blijken dat de bibliotheek serieuze (meerjarige) plannen heeft om Digisterker-cursussen aan te (gaan) bieden en dat zij tegelijkertijd de lokale relaties, met name met de gemeente(n), wil versterken.

Uw bibliotheekorganisatie kan zich aanmelden voor deelname aan de Digisterker-inkoopregeling, door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier. In het formulier staan ook de voorwaarden voor deelname aan de regeling.Zie voor een kort overzicht van de inhoud en de kosten van het Digisterker-abonnement de brochure 'Digisterker-abonnement in het kort'.

Voor belangstellenden is er ook een eenvoudig rekenmodel beschikbaar, waarmee een indicatieve Digisterker-jaarbegroting kan worden opgesteld.

Hebt u belangstelling of wilt u meer weten, neem dan contact op met Piet Boekhoudt (053 2030 062 / 06 2040 7501).