Zoeken


toelichting inloggegevens

Let op: per 1 april 2019 stopt dit onderzoek

Tot dusver kon de bibliotheek voor intake, evaluatie en rapportage van de Digisterker-cursussen gebruik maken van onderstaande onderzoeksmogelijkheden. Omstreeks 1 april 2019 zal de Koninklijke Bibliotheek een nieuwe effectenmonitor aanbieden. De monitoring van de Digisterker-cursussen zal daarvan deel uitmaken. Daarmee vervalt de huidige Digisterker-monitor.

Wij adviseren u om onderstaande mogelijkheden niet meer te gebruiken, omdat rapportages na 1 april niet meer beschikbaar zullen zijn. Digisterker-contactpersonen bij bibliotheken ontvangen over de nieuwe monitor zo spoedig mogelijk informatie van de Koninklijke Bibliotheek. Zie ook www.effectenmonitorkb.nl.

Wilt u meewerken aan ons onderzoek?

Om de Digisterker-cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij (toekomstige) cursisten, vragen we hen om mee te werken aan een onderzoek. Daarvoor gebruiken we twee vragenlijsten: een intakeformulier en een evaluatieformulier. De eerste vragenlijst (de intake) wordt bij het begin van de cursus gebruikt. Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de achtergrond en motivatie van cursisten. De tweede vragenlijst (de evaluatie) is bedoeld om inzicht te krijgen in wat de cursisten van de cursus vonden en wat hun plannen zijn voor het toekomstige gebruik van de digitale overheid.

De anonimiteit van de cursist is in dit onderzoek gewaarborgd. De resultaten van het onderzoek worden namelijk zodanig gerapporteerd, dat deze niet herleidbaar zijn naar individuele cursisten.

We stellen het zeer op prijs als u wilt meewerken aan dit onderzoek, waarvoor alvast onze dank!

Maak hieronder uw keuze.

Voor cursisten

Voor docenten en coördinatoren Voor beheerders