Zoeken


toelichting inloggegevens

Wilt u meewerken aan ons onderzoek?

Om de Digisterker-cursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij (toekomstige) cursisten, vragen we hen om mee te werken aan een onderzoek. Daarvoor gebruiken we twee vragenlijsten: een intakeformulier en een evaluatieformulier. De eerste vragenlijst (de intake) wordt bij het begin van de cursus gebruikt. Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de achtergrond en motivatie van cursisten. De tweede vragenlijst (de evaluatie) is bedoeld om inzicht te krijgen in wat de cursisten van de cursus vonden en wat hun plannen zijn voor het toekomstige gebruik van de digitale overheid.

De anonimiteit van de cursist is in dit onderzoek gewaarborgd. De resultaten van het onderzoek worden namelijk zodanig gerapporteerd, dat deze niet herleidbaar zijn naar individuele cursisten.

We stellen het zeer op prijs als u wilt meewerken aan dit onderzoek, waarvoor alvast onze dank!

Maak hieronder uw keuze.

Voor cursisten

Voor docenten en coördinatoren Voor beheerders