Over ons – 3

Stichting Digisterker

De uitvoering van de Digisterker-educatieprogramma’s, zoals ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’, ‘DigiVitaler’ en ‘Doe je digiding!’, is in handen van Stichting Digisterker. In onze missie en visie leest u wat ons dagelijks motiveert om deze educatieve programma’s te maken en aan te bieden.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Digisterker bestaat uit:

 • Piet Boekhoudt (directeur-bestuurder)
 • Steven Luitjens (voorzitter Raad van Toezicht; voormalig directeur van resp. Logius en Informatiesamenleving en Overheid, Min. van BZK)
 • Elly Bogerman (lid Raad van Toezicht; voormalig programmadirecteur I-Interim Rijk en directeur ICTU)
 • Mark Deckers (lid Raad van Toezicht; bestuurssecretaris Rijnbrink, bibliothecaris)

Medewerkers

De dienstverlening is in handen van een klein bureau van medewerkers:

 • Piet Boekhoudt (directeur)
 • Jan van Avezaath (educatief ontwikkelaar)
 • Bram te Brake (educatief ontwikkelaar)
 • Marith Clignet (adviseur jongereneducatie)
 • Tamara Klappe (medewerker redactie educatie | communicatie)
 • Hellen ter Morsche (medewerker redactie educatie | secretariaat)
 • Wencke Robers (medewerker redactie educatie | secretariaat)
 • Chantal Venema (dienstverlening | relatiebeheer)
 • Sophie Vijgen (educatief ontwikkelaar)
 • Angeliek van der Zanden (programmaleider jongereneducatie)
Angeliek van der Zanden
Bram te Brake
Chantal Venema
Hellen ter Morsche
Jan van Avezaath
Wencke Robers
Marith Clignet
Tamara Klappe
Piet Boekhoudt
Sophie Vijgen

Oorsprong

Digisterker is in 2011 door Stichting Novay gestart als samenwerkingsproject om burgers te ondersteunen in het gebruik van de digitale overheidsdiensten. Resultaat van deze samenwerking was de opzet van een cursus ‘Werken met de e-overheid’. In het Digisterker-project werkten overheidsorganisaties als de Belastingdienst, UWV, SVB en Logius samen met de bibliotheeksector (Koninklijke Bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken en enkele lokale bibliotheken). Sinds 1 maart 2014 is Digisterker ondergebracht bij Stichting Digisterker.