Zoeken


toelichting inloggegevens

Stichting Digisterker heeft een lesprogramma ontwikkeld voor jongeren in het (v)mbo, om hun te leren omgaan met de digitale overheid. Het lesprogramma heet Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid. Daarnaast is door Stichting Digisterker een concept ontwikkeld voor een inloopspreekuur voor jongeren. Het inloopspreekuur richt zich op het bieden van ondersteuning aan jongeren die moeite hebben met digitale overheidszaken. Het inloopspreekuur draagt de naam Digidingen-desk. Inloopspreekuur voor jongeren.

Op deze pagina vindt u meer informatie:


Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid – (v)mbo
Het lesprogramma Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid bestaat uit vijf lesmodules die zich richten op thema’s zoals Identiteit, Bijbaan, Studeren en Verkeer en vervoer. Het programma zorgt voor het vergroten van de digitale zelfredzaamheid van jongeren. In de lesmodules wordt gewerkt aan het vergroten van kennis van de (overheids)wereld, het vergroten van digitale informatievaardigheden en competenties mediawijsheid en het vergoten van de woordenschat. De modules sluiten aan bij mens- en maatschappijvakken in het vmbo (leerjaar 4) en mbo (leerjaar 1).

De lesmodules zijn op drie pilotscholen getest in samenwerking met drie pilotbibliotheken. Deze pilots waren mogelijk dankzij middelen van de Koninklijke Bibliotheek. Voor bibliotheken zijn de lesmodules een goede ingang om op (v)mbo-scholen dienstverlening gericht op digitale geletterdheid aan te bieden.

Stichting Digisterker is met het oog op de landelijke distributie van Doe je digiding! in overleg met uitgeverijen. Voor schooljaar 2018-2019 kunnen 10 scholen gebruik maken van een gratis licentie op het materiaal. Meer informatie over de voorwaarden waaronder dat mogelijk is, vindt u in de flyers hieronder.

Bel voor meer informatie met Angeliek van der Zanden, Programmaleider Jongereneducatie: 06 -27436189. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Meer informatie voor bibliotheken

  • toelichting voor bibliotheken op Doe je digiding!
  • flyer voor bibliotheken met voorwaarden voor gratis licenties Doe je digiding!
Meer informatie voor scholen
  • toelichting voor scholen op Doe je digiding!:
  • flyer voor scholen met voorwaarden voor gratis licenties Doe je digiding!

Digidingen-desk. Inloopspreekuur voor jongeren
Stichting Digisterker heeft in 2017 samen met vier pilotbibliotheken een pilot uitgevoerd gericht op het opzetten van een inloopspreekuur voor jongeren. Het inloopspreekuur richt zich op het bieden van ondersteuning aan jongeren die moeite hebben met digitale overheidszaken. Onder de naam Digidingen-desk. Inloopspreekuur voor jongeren kan het inloopspreekuur zowel in de bibliotheek als op school worden opgezet. De Koninklijke Bibliotheek heeft de uitvoering van de pilot financieel ondersteund. De resultaten van de pilot zijn vastgelegd in het volgende document:

Er is ook een website waar tal van instrumenten staan die u kunt gebruiken bij het opzetten van Digidingen-desk. Een wachtwoord dat toegang geeft tot de website kunt u per mail via onderstaand contactformulier aanvragen.

Updates overDigidingen-desk kunt u onder andere vinden in de 6-wekelijkse Digisterker-Nieuwsbrief en in biebtobieb.

Voor achtergrondinformatie over het belang van het ontwikkelen van programma's voor jongeren in relatie tot de digitale overheid verwijzen we graag naar het whitepaper hierover, dat u hier kunt downloaden.

Bel voor meer informatie over Digidingen-desk met Angeliek van der Zanden, Programmaleider Jongereneducatie: 06 -27436189. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.Contactformulier voor meer informatie over Doe je digiding! en de Digidingen-desk

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Anti spam<br>Vul de 5 cijfers in
Onjuiste input
Lees in onze privacyverklaring hoe Stichting Digisterker omgaat met uw persoonsgegevens.