Zoeken


toelichting inloggegevens

De uitvoering van de Digisterker-educatieprogramma's, zoals 'Werken met de e-overheid' en 'Doe je digiding!', is in handen van Stichting Digisterker. In onze missie en visie leest u wat ons dagelijks motiveert om deze educatieve programma's te maken en aan te bieden.

De dienstverlening is in handen van een klein bureau van medewerkers:
 • Piet Boekhoudt (directeur)
 • Tamara Klappe (communicatiemedewerker)
 • Wencke Robers (secretaresse)
 • Hellen ter Morsche (secretaresse)
 • Angeliek van der Zanden (programmaleider jongereneducatie)
 • Jan van Avezaath (educatief ontwikkelaar)
 • Kim Keijsers (medewerker onderzoek en ontwikkeling)
 • Marith Clignet (medewerker jongereneducatie)
Piet Boekhoudt
Angeliek van der Zanden
Jan van Avezaath
Kim Keijsers
Hellen ter Morsche
                                                   

Het bestuur van Stichting Digisterker bestaat uit:
 • Piet Boekhoudt (directeur-bestuurder)
 • Steven Luitjens (voorzitter Raad van Toezicht; voormalig directeur van resp. Logius en Informatiesamenleving en Overheid, Min. van BZK)
 • Elly Bogerman (lid Raad van Toezicht; programmadirecteur I-Interim Rijk; voormalig directeur ICTU)


Missie
Stichting Digisterker wil bijdragen aan een Nederlandse samenleving waaraan iedereen volwaardig kan deelnemen. Wij geloven dat kennis en begrip van de digitale informatiesamenleving én digitale competenties er toe bijdragen dat mensen mee kunnen doen, zélf en waar nodig met hulp van anderen. Daarvoor ontwikkelen wij educatieve programma’s vanuit een maatschappelijke invalshoek, gericht op verschillende doelgroepen. Door onze programma’s leren mensen zelfstandig, veilig en met voldoende zelfvertrouwen te werken met de digitale diensten van maatschappelijke organisaties. In het bijzonder ontwikkelen we educatieve programma’s rondom de digitale dienstverlening van de overheid (‘e-overheid’). We ontwikkelen deze programma’s vanuit een onderzoekende houding, zijn daarin flexibel en nemen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Voor het bereiken van verschillende doelgroepen werkt Stichting Digisterker samen met organisaties binnen een breed landelijk netwerk van maatschappelijke instellingen, zoals met bibliotheken, scholen, overheden en welzijnsorganisaties. Binnen dit netwerk zijn we een betrokken en betrouwbare zakelijke partner. Een partner die streeft naar hoge kwaliteit en een klantgerichte en vlotte dienstverlening.

Visie
Stichting Digisterker ontwikkelt educatieve programma’s voor minder digitaal vaardige burgers in onze samenleving. Deze preventieve en curatieve programma’s
 • zijn erop gericht dat mensen leren digitale informatie te vinden, te beoordelen en te gebruiken;
 • zijn ontwikkeld rondom maatschappelijk relevante thema’s binnen domeinen als ‘e-overheid’, ‘zorg en gezondheid’, ‘huis en wonen’, ‘verkeer en vervoer’ en ‘privacy en veiligheid’;
 • zijn gebaseerd op een heldere visie op leren: leren door doen, in groepsverband en onder deskundige begeleiding, zowel on- als offline;
 • zijn didactisch afgestemd op verschillende doelgroepen, zoals volwassenen, jongeren, laaggeletterden, werknemers en vluchtelingen.
Maatschappelijke organisaties uit een breed landelijk netwerk zetten de programma’s in voor hun doelgroepen. Daarbij faciliteert Stichting Digisterker deze organisaties in het professioneel aanbieden van de programma’s. Stichting Digisterker streeft naar een landelijk opgeschaald programma-aanbod, met daarbinnen waar mogelijk lokale uitwerkingen.

Stichting Digisterker heeft verder de wens om, vanuit een sterke rol in het landelijke netwerk, bij te dragen
 • aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de digitale dienstverlening van landelijke en lokale overheden;
 • aan het voeren en initiëren van maatschappelijke discussie over digitale inclusie;
 • aan het ontwikkelen van dienstverleningsconcepten voor digitale inclusie.
Stichting Digisterker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60078790.
De Algemene Voorwaarden Stichting Digisterker kunt u downloaden via de volgende link.

Adres
Stichting Digisterker
M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede
Telefoon: 053 - 2030 062