Digisterker-inkoopregeling

Meedoen?

Om de groep van minder digitaal vaardigen te ondersteunen, is door Digisterker de cursus ‘Werken met de e-overheid’ ontwikkeld en beproefd. Het idee achter deze cursussen is, dat cursisten in een kleine groep en onder begeleiding van gecertificeerde docenten stapsgewijs ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het werken met de elektronische overheid.

Digisterker werkt aan opschaling van de cursus ‘Werken met de e-overheid’ naar een landelijke schaal: een landelijke aanpak met een lokale uitwerking. Lokaal werken bibliotheken samen met hun maatschappelijke partners aan de realisatie van het programma. Daarmee ondersteunt het programma niet alleen de minder digivaardige doelgroep, maar draagt het ook bij aan versterking van de maatschappelijke infrastructuur rondom zelfredzaamheid van burgers.

Bibliotheken en andere organisaties die belangstelling hebben voor het (laten) organiseren van cursussen ‘Werken met de e-overheid’ kunnen zich bij Digisterker aansluiten door een licentie af te nemen. De licentie geeft recht op toegang tot en gebruik van cursusmateriaal en ondersteuning van de Digisterker-organisatie. Klik voor meer informatie op de Algemene Voorwaarden Digisterker.

De diensten bestaan bijvoorbeeld uit:

  • toegang tot actueel cursusmateriaal
  • invulling van een gemeentespecifieke module
  • attendering bij wijzigingen van het cursusmateriaal
  • training gecertificeerde docenten
  • toegang tot de jaarlijkse Digisterkerdag
  • helpdesk voor (praktische) vragen.