Programma’s

Digitale overheid

Overheidsorganisaties verwijzen burgers steeds vaker naar hun websites. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om zoeken van werk of om het doorgeven van een verhuizing. Vaak is hiervoor DigiD nodig. Om mensen met deze websites te leren werken, ontwikkelt Stichting Digisterker educatieve programma’s over de digitale overheid. Deze programma’s zijn geschikt voor mensen met beperkte digitale vaardigheden, maar ook voor mensen die meer willen leren van de diverse mogelijkheden van de digitale overheid en hun wettelijke regelingen. De programma’s zijn specifiek afgestemd op volwassenen, in de vorm van cursussen in de bibliotheek, en afgestemd op jongeren, in de lessen op school. Voor bijzondere doelgroepen, zoals vluchtelingen en gedetineerden, ontwikkelt Stichting Digisterker aangepaste aanpakken.

Overheidsorganisaties als de Belastingdienst, SVB, UWV, Logius, ministeries en gemeenten onderstrepen met hun medewerking aan deze programma’s het belang van deze vormen van ondersteuning.

Digitale zorg

Ook voor zorg en welzijn komen steeds meer digitale toepassingen beschikbaar. Deze toepassingen helpen burgers en zorgprofessionals om elektronisch met elkaar te kunnen communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online inzage in het elektronisch dossier, online afspraken en elektronische consulten.

Onze verwachting is dat de deze digitalisering van de zorg zal leiden tot een grote behoefte aan ondersteuning van gebruikers. Stichting Digisterker anticipeert hier op met de ontwikkeling van educatief aanbod op dit gebied: DigiVitaler – digitale zorg dichterbij.