Digisterker voor vluchtelingen

Aanpak voor vluchtelingen

Stichting Digisterker heeft, samen met VluchtelingenWerk Nederland en enkele bibliotheken, ervaring opgedaan met het aanbieden van de cursus ‘Werken met de e-overheid’ aan vluchtelingen (statushouders). Op basis hiervan is het bestaande cursusmateriaal op onderdelen aangepast. De inhoud sluit nu beter aan op de situatie van vluchtelingen. De nieuwe aanpak is beschreven in een cursushandleiding en in verschillende ondersteunende documenten. Voor begeleiders zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld om de inhoud van de cursus eenvoudiger over te dragen. Daarnaast zijn er tips en adviezen om de bibliotheek en aanbieder van vluchtelingenwerk te ondersteunen bij het praktisch organiseren van de cursussen.

De materialen zijn te vinden via de website: vluchtelingen.digisterker.nl

Aan de slag?

Bibliotheken en organisaties voor vluchtelingenwerk kunnen het aanbod lokaal samen vormgeven en organiseren. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale bibliotheek of met uw lokale vluchtelingenwerkafdeling en bespreek de mogelijkheden om met deze aanpak voor vluchtelingen aan de slag te gaan.

Meer informatie?

Vul onderstaand contactformulier in voor meer achtergrondinformatie of de inloggegevens van de website vluchtelingen.digisterker.nl.

U kunt ook direct contact opnemen met Stichting Digisterker of VluchtelingenWerk Nederland:

Kim Keijsers
Relatiebeheerder en klantadviseur
Stichting Digisterker
M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede
053 2030 062
kim.keijsers@digisterker.nl

Corine van Egten
Stafmedewerker Integratie
VluchtelingenWerk Nederland
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
020 346 72 00
cvanegten@vluchtelingenwerk.nl