Digisterker voor vluchtelingen

Aanpak voor vluchtelingen

Stichting Digisterker heeft, samen met VluchtelingenWerk Nederland en enkele bibliotheken, ervaring opgedaan met het aanbieden van de cursus ‘Werken met de e-overheid’ aan vluchtelingen (statushouders). Op basis hiervan is het bestaande cursusmateriaal op onderdelen aangepast. De inhoud sluit nu beter aan op de situatie van vluchtelingen. De nieuwe aanpak is beschreven in een cursushandleiding en in verschillende ondersteunende documenten. Voor begeleiders zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld om de inhoud van de cursus eenvoudiger over te dragen. Daarnaast zijn er tips en adviezen om de bibliotheek en aanbieder van vluchtelingenwerk te ondersteunen bij het praktisch organiseren van de cursussen.

De materialen zijn te vinden via de website: vluchtelingen.digisterker.nl

Aan de slag?

Bibliotheken en organisaties voor vluchtelingenwerk kunnen het aanbod lokaal samen vormgeven en organiseren. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale bibliotheek of met uw lokale vluchtelingenwerkafdeling en bespreek de mogelijkheden om met deze aanpak voor vluchtelingen aan de slag te gaan. U leest er meer over in onderstaande flyer. Of bekijk de video ter inspiratie.

Meer informatie?

Vul onderstaand contactformulier in voor meer achtergrondinformatie of de inloggegevens van de website vluchtelingen.digisterker.nl. Of zie de contactgegevens onder het formulier.

U kunt ook direct contact opnemen met Stichting Digisterker of VluchtelingenWerk Nederland:

Chantal Venema
Dienstverlening en relatiebeheer
Stichting Digisterker
053 – 203 00 62
chantal.venema@digisterker.nl

Corine van Egten
Landelijk stafmedewerker Integratie
VluchtelingenWerk Nederland
020 – 346 72 00
cvanegten@vluchtelingenwerk.nl