Over ons

Stichting Digisterker

De uitvoering van de Digisterker-educatieprogramma’s, zoals ‘Werken met de e-overheid’ en ‘Doe je digiding!’, is in handen van Stichting Digisterker. In onze missie en visie leest u wat ons dagelijks motiveert om deze educatieve programma’s te maken en aan te bieden.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Digisterker bestaat uit:

 • Piet Boekhoudt (directeur-bestuurder)
 • Steven Luitjens (voorzitter Raad van Toezicht; voormalig directeur van resp. Logius en Informatiesamenleving en Overheid, Min. van BZK)
 • Elly Bogerman (lid Raad van Toezicht; programmadirecteur I-Interim Rijk; voormalig directeur ICTU)

Medewerkers

De dienstverlening is in handen van een klein bureau van medewerkers:

 • Piet Boekhoudt (directeur)
 • Jan van Avezaath (educatief ontwikkelaar)
 • Bram te Brake (educatief ontwikkelaar)
 • Marith Clignet (medewerker jongereneducatie)
 • Kim Keijsers (medewerker dienstverlening/relatiebeheer)
 • Tamara Klappe (communicatiemedewerker)
 • Hellen ter Morsche (secretaresse)
 • Wencke Robers (secretaresse)
 • Sophie Vijgen (educatief ontwikkelaar)
 • Angeliek van der Zanden (programmaleider jongereneducatie)
Piet Boekhoudt
Jan van Avezaath
Bram te Brake
Marith Clignet
Kim Keijsers
Sophie Vijgen
Tamara Klappe
Angeliek van der Zanden
Hellen ter Morsche
Wencke Robers

Oorsprong

Digisterker is in 2011 door Stichting Novay gestart als samenwerkingsproject om burgers te ondersteunen in het gebruik van de digitale overheidsdiensten. Resultaat van deze samenwerking was de opzet van een cursus ‘Werken met de e-overheid’. In het Digisterker-project werkten overheidsorganisaties als de Belastingdienst, UWV, SVB en Logius samen met de bibliotheeksector (Koninklijke Bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken en enkele lokale bibliotheken). Sinds 1 maart 2014 is Digisterker ondergebracht bij Stichting Digisterker.