Over ons

Stichting Digisterker

De uitvoering van de Digisterker-educatieprogramma’s, zoals ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’, ‘DigiVitaler’ en ‘Doe je digiding!’, is in handen van Stichting Digisterker. In onze missie en visie leest u wat ons dagelijks motiveert om deze educatieve programma’s te maken en aan te bieden.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Digisterker bestaat uit:

  • Piet Boekhoudt (directeur-bestuurder)
  • Mark Deckers (lid Raad van Toezicht; bestuurssecretaris Rijnbrink, bibliothecaris)
  • Peter van Eijk (lid Raad van Toezicht; directeur-bestuurder Cubiss-BiSC)
  • Marcel Pellicaan (lid Raad van Toezicht; Manager Portfolio Ministerie van Algemene Zaken)

Medewerkers

Angeliek van der Zanden
programmaleider jongereneducatie
Bram te Brake
educatief ontwikkelaar
Chantal Venema
dienstverlening | relatiebeheer
Hellen ter Morsche
redactie educatie | secretariaat
Jan van Avezaath
educatief ontwikkelaar
Sophie Vijgen
educatief ontwikkelaar
Kirley Schreurs
educatief redacteur en ontwikkelaar
Wencke Robers
redactie educatie | secretariaat
Marith Clignet
adviseur jongereneducatie
Piet Boekhoudt
directeur

Oorsprong

Digisterker is in 2011 door Stichting Novay gestart als samenwerkingsproject om burgers te ondersteunen in het gebruik van de digitale overheidsdiensten. Resultaat van deze samenwerking was de opzet van een cursus ‘Werken met de e-overheid’. In het Digisterker-project werkten overheidsorganisaties als de Belastingdienst, UWV, SVB en Logius samen met de bibliotheeksector (Koninklijke Bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken en enkele lokale bibliotheken). Sinds 1 maart 2014 is Digisterker ondergebracht bij Stichting Digisterker.