Digisterker – werken met de e-overheid

De cursus

Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je steeds meer via internet regelt. Vaak is hiervoor ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als je niet zo handig bent met een computer en met internet. Daarom heeft Stichting Digisterker de cursus ‘Werken met de e-overheid’ gemaakt. Cursisten leren hoe ze zaken met de overheid via internet snel en makkelijk kunnen regelen.

Het lesprogramma wordt meestal aangeboden in de vorm van een cursus van meerdere bijeenkomsten. Deze cursussen zijn onder begeleiding van gecertificeerde docenten en vinden plaats in de locaties van de openbare bibliotheek.

Cursuswerkboek ‘Werken met de e-overheid’

De cursist leert in de cursus stap voor stap om steeds meer zelf via internet te regelen. Hoe kun je informatie vinden bij de overheid? Maar ook, hoe kun je iets aanvragen, bijvoorbeeld een paspoort bij de gemeente, of zorgtoeslag bij Dienst Toeslagen. Ook MijnOverheid en de Berichtenbox komen aan bod. Bij de start van de cursus ontvangen cursisten een werkboek. De cursus ‘Werken met de e-overheid’ behandelt de e-overheid in brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke overheidsdienstverlening. Informatie over de inhoud van het lesprogramma en de daarbij horende dienstverlening vindt u onder het menu-onderdeel Dienstverlening en op de website digisterkercursus.nl.

De rol van bibliotheken

De Koninklijke Bibliotheek koopt de Digisterker-licenties landelijk in voor openbare bibliotheken. Met deze inkoopregeling worden bibliotheken laagdrempelig in staat gesteld om Digisterker-cursussen aan te bieden in hun werkgebied. Dat betekent dat het Digisterker-cursusmateriaal beschikbaar is voor ruim 330 gemeenten, inclusief een module over de (eigen) gemeentelijke digitale dienstverlening.

Met het Digisterker-cursusaanbod dragen bibliotheken bij aan een digitaal inclusieve samenleving. Bibliotheken kunnen hierin ook samenwerken met lokale organisaties om specifieke doelgroepen te bedienen. Zij kunnen afspraken maken over toeleiding van cursisten of het samen organiseren van het cursusaanbod. Daarmee ondersteunt het programma niet alleen de minder digivaardige doelgroep, maar draagt het ook bij aan versterking van de maatschappelijke infrastructuur rondom zelfredzaamheid van burgers.

Lees ook onze brochure:

Wat vinden anderen ervan?

Veel cursisten geven na afloop van de cursus aan zich veiliger te voelen bij het gebruik van de computer, internet en de e-overheid. Ze vinden dat ze beter kunnen meedoen in de samenleving. Docenten geven aan dat cursisten steeds meer durven uit te proberen en de online diensten meer gebruiken.

“Ik ben gewend om zelf langs instanties te gaan, nu kan ik thuis op mijn gemak opzoeken. Docenten zijn aardig en kunnen met iedereen opschieten. De uitleg is goed en te begrijpen voor alle niveaus.” – Cursist.

“Vaak hebben de cursisten bij de start van de Digisterker-cursus geen idee wat er allemaal over henzelf te vinden is op internet. Na het bekijken van Mijn.digid.nl en andere overheidswebsites zijn ze verrast dat ze dit hebben kunnen vinden. En dan begint het pas!” – Docent bibliotheek

Bekijk de video waarin een cursist aan het woord is over haar ervaringen:

Digisterker infomercial