Werken met de e-overheid

De cursus

Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je steeds meer via internet regelt. Vaak is hiervoor ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als je niet zo handig bent met een computer en met internet. Daarom heeft Stichting Digisterker de cursus ‘Werken met de e-overheid’ gemaakt. Cursisten leren hoe ze zaken met de overheid via internet snel en makkelijk kunnen regelen.

De cursist leert in de cursus stap voor stap om steeds meer zelf via internet te regelen. Hoe kun je informatie vinden bij de overheid? Maar ook, hoe kun je iets aanvragen, bijvoorbeeld een paspoort bij de gemeente, of zorgtoeslag bij de Belastingdienst. Ook MijnOverheid en de Berichtenbox komen aan bod. De cursus bestaat meestal uit 4 bijeenkomsten. Gecertificeerde docenten leggen de verschillende onderwerpen uit en begeleiden de cursisten. Bij de start van de cursus ontvangen cursisten een werkboek.

Cursuswerkboek ‘Werken met de e-overheid’

De cursus ‘Werken met de e-overheid’ behandelt de e-overheid in brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke overheidsdienstverlening. De cursus is ingedeeld in modules en gaat bijvoorbeeld over:

  • het aanvragen en gebruiken van DigiD;
  • het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites;
  • het aanvragen (van bijvoorbeeld een toeslag of het (digitaal) maken van een afspraak);
  • het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid);
  • het gebruik van Regelhulp.

Het is mogelijk om de onderwerpen binnen de modules aan te passen aan de behoeften van de cursisten. Bijvoorbeeld door nadruk te leggen op onderwerpen die met het zoeken van werk te maken hebben. Of op onderwerpen die te maken hebben met gemeentelijke diensten.

Voor het aanvragen en gebruiken van DigiD kan binnen de cursus eerst gebruik gemaakt worden van de oefenomgeving Oefenen met DigiD.

Het digitale lesmateriaal bestaat uit een of meer werkboeken of losse themahoofdstukken (pdf-bestanden). Voor de docent is er bij elk hoofdstuk een overeenkomstige PowerPoint-presentatie beschikbaar.

Bibliotheken en andere organisaties die belangstelling hebben voor het (laten) organiseren van cursussen ‘Werken met de e-overheid’ kunnen zich bij Digisterker aansluiten door een licentie af te nemen. De licentie geeft recht op toegang tot en gebruik van cursusmateriaal en ondersteuning van de Digisterker-organisatie. Voor bibliotheken is er door de Koninklijke Bibliotheek een landelijke inkoopregeling met Stichting Digisterker afgesloten.

Digisterker werkt aan opschaling van de cursus ‘Werken met de e-overheid’ naar een landelijke schaal: een landelijke aanpak met een lokale uitwerking. Lokaal werken bibliotheken samen met hun maatschappelijke partners aan de realisatie van het programma. Daarmee ondersteunt het programma niet alleen de minder digivaardige doelgroep, maar draagt het ook bij aan versterking van de maatschappelijke infrastructuur rondom zelfredzaamheid van burgers.
Lees ook onze brochure.

Wat vinden cursisten ervan?

Veel cursisten geven na afloop van de cursus aan zich veiliger te voelen bij het gebruik van de computer, internet en de e-overheid. Ze vinden dat ze beter kunnen meedoen in de samenleving. Ook zijn ze minder vaak bang om iets verkeerd te doen.

“Ik ben gewend om zelf langs instanties te gaan, nu kan ik thuis op mijn gemak opzoeken. Docenten zijn aardig en kunnen met iedereen opschieten. De uitleg is goed en te begrijpen voor alle niveaus.”

Cursist aan het woord over ‘Werken met de e-overheid

Communicatiekanalen Stichting Digisterker

Wilt u het nieuws over onze programma’s volgen? Op onderstaande communicatiekanalen kunt u nieuws over onze programma’s vinden.

  • Klik hier voor Digisterker op Twitter: @digisterker 
  • Klik hier voor onze LinkedIn-pagina
  • Bekijk hier de meest recente nieuwsbrief of klik hier om u aan te melden voor de Digisterker-Nieuwsbrief.
  • Voor bibliotheekmedewerkers is er ook een biebtobieb groep aangemaakt: ‘Digisterker- Werken met de e-overheid’.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Piet Boekhoudt, 053 – 203 00 62 / 06 – 20 40 75 01.