Zoeken

toelichting inloggegevens

Digisterker — werken met de e-overheid


Digisterke verhalen

Bestel het inspiratieboekje 'Digisterke verhalen — Mensen op weg naar digitaal zelfvertrouwen'.

Handreiking Digisterker voor nieuwkomers

Stichting Digisterker onderzoekt welke wensen er zijn voor het ontwikkelen van een aangepast cursusaanbod voor nieuwkomers, zowel qua inhoud (onderwerpen), vorm (taalgebruik, specifieke ondersteuning van cursisten) als aanpak (specifieke ondersteuning voor organisatie en docenten). Daarvoor volgen we in het land diverse experimentele initiatieven waarin de cursus ‘Werken met de e-overheid’ wordt ingezet als hulpmiddel om vluchtelingen te ondersteunen bij hun integratie in Nederland. De lessen en ervaringen van onze verkenning hebben we in een flyer opgenomen, als eerste handreiking aan bibliotheken die hier op korte termijn mee willen starten.

Download hier de handreiking.

Bij de overheid kun je steeds meer zaken digitaal regelen. Bijvoorbeeld belastingaangifte doen, een afspraak maken bij de gemeente of huurtoeslag aanvragen. Veel mensen weten dat niet of vinden dit moeilijk. Voor hen heeft Stichting Digisterker de digivaardigheidscursus 'Werken met de e-overheid' ontwikkeld. Bibliotheken helpen hiermee mensen op weg met de digitale overheid.

Cursisten leren tijdens de cursus stap voor stap hoe ze handig en veilig informatie kunnen vinden en hoe ze digitaal iets bij de overheid kunnen regelen. Hoe vraag je een DigiD aan en hoe gebruik je het? De websites van UWV, SVB, de Belastingdienst en de gemeente komen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor verschillende mijn-omgevingen, de besloten gedeelten van overheidswebsites waar de burger zelf zijn zaken kan regelen. Ook MijnOverheid en de Berichtenbox komen aan bod. Een cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, in een kleine groep en onder begeleiding van gecertificeerde docenten. Bij de start van de cursus ontvangen cursisten een werkboek.

In de oranje gekleurde gebieden (gemeenten) op de onderstaande kaart worden Digisterker-cursussen (inmiddels of binnenkort) door openbare bibliotheken aangeboden:

Digisterker is geïnitieerd door Stichting Novay en sinds 1 maart 2014 ondergebracht bij Stichting Digisterker. Digisterker werkt onder andere samen met de Belastingdienst, UWV, SVB, Logius, de Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Meer weten? Lees dan ook onze flyer.