Digisterkerdag 2024

De Digisterkerdag was op donderdag 18 april 2024 in de Mariënhof in Amersfoort. Het thema van de dag was ‘Online begint offline – mensen helpen mensen’.

Thema van de Digisterkerdag 2024
Met het thema ‘Online begint offline – mensen helpen mensen’ richten we onze aandacht op de ondersteuning van mensen die de digitale ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. Deze grote groep beschikt nog over beperkte digitale vaardigheden en heeft behoefte aan meer uitleg en persoonlijke hulp, liefst op een fysieke plaats bij hen in de buurt. Denk hierbij aan een bibliotheek of school waar zij via een cursus of lesprogramma hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Of denk aan informatiepunten waar zij met hun vragen terecht kunnen en waar ze op een prettige manier verder geholpen worden.
Publieke dienstverleners, bijvoorbeeld binnen de overheid en de gezondheidszorg, erkennen dat het maatschappelijke succes van online staat of valt met een goede offline hulpstructuur. Die hulpstructuur, waarbinnen en waardoor mensen zich ook meer verbonden voelen met de wereld om hen heen, ontwikkelt zich nu in bibliotheken, op scholen en op andere plaatsen waar mensen komen om met elkaar te leren en waar ze hulp krijgen.

Vanaf 09:30 uur heten we je van harte welkom in de prachtige Mariënhof in Amersfoort en kun je je registreren. Na een kopje koffie of thee met een versnapering gaat om 10:00 uur de Digisterkerdag van start.

Inge Diepman neemt je als dagvoorzitter mee in het thema ‘Online begint offline – mensen helpen mensen’. Zij blikt met Piet Boekhoudt, directeur van Stichting Digisterker, terug op 10 jaar Stichting Digisterker en gaat met hem in op nieuwe ontwikkelingen. Christine Dedding, associate professor aan het Amsterdam UMC,  zal daarna in haar inleiding ‘Digitalisering, dat kan intelligenter!’  het thema van de dag verbinden aan een bredere visie op digitalisering van de samenleving. Wat voor samenleving hebben we voor ogen, als we de mensen en niet de mogelijkheden van technologie vooropstellen?

Na het plenaire deel is er een ronde met vier keuzesessies. Na de lunch zijn er nog twee rondes met inspirerende keuzesessies. Tijdens alle sessies delen sprekers van verschillende organisaties hun ervaringen met je. Je kunt er je vragen stellen en neemt ideeën en tips mee naar huis om mensen verder op weg te kunnen helpen in de digitale samenleving.

Bij de heerlijke lunch ontmoet je oude bekenden en is er gelegenheid voor nieuwe ontmoetingen. Om 16:00 uur ronden we de Digisterkerdag af en kun je met een hapje en een drankje napraten.

De Digisterkerdag 2024 vindt plaats in de Mariënhof, Kleine Haag 2 in Amersfoort.

Reizen met openbaar vervoer
Vanaf het station is het ongeveer 20 minuten lopen naar de Mariënhof. Vanaf het station rijden ook de buslijnen 5, 6, 17, 82, 102 en 203 langs de Mariënhof. Stap uit bij halte Hendrik van Viandenstraat. De Mariënhof ligt direct aan de overkant van de straat.
Reizen met de auto
Op 100 meter van de Mariënhof bevindt zich de openbare parkeergarage Koestraat. De parkeergarage heeft meer dan 400 parkeerplaatsen en is 24 uur per dag geopend. Klik hier om uw route te plannen naar parkeergarage Koestraat.

Hieronder vindt u de locatie van de Digisterkerdag 2024:

Gedetineerden zijn min of meer afgesneden van de digitale wereld. Toch moeten ze zaken regelen vanuit een penitentiaire inrichting, voor tijdens hun detentieperiode alsook ter voorbereiding op terugkeer in de samenleving, waarvoor basisvaardigheden nodig zijn. Naast het leren van digitale vaardigheden door educatieaanbod, is ook toegang tot kennis via een brede boekencollectie hierbij van belang.

De vraag waar we in deze sessie op ingaan is: Hoe kun je als bibliotheek bijdragen aan de ontwikkeling van (digitale) basisvaardigheden van gedetineerden? Je hoort samenwerkingsvoorbeelden tussen bibliotheek en penitentiaire inrichting op het gebied van digitale vaardigheden en boekencollectie en kunt je vragen stellen en meedenken over de invulling van zo’n samenwerking.

Deze sessie biedt inspiratie voor samenwerking tussen bibliotheken en gevangenissen.

Sprekers
Dienst Justitiële Inrichtingen – Moniek Akerboom
PI Heerhugowaard – Joke Karsten en Vera Schuur
Bibliotheek Kennemerwaard – Marian Lerchbaumer en Jan Friso Pries
Stichting Digisterker – Chantal Venema

Er zijn steeds meer digitale mogelijkheden voor mensen om hun eigen gezondheid te monitoren en zorg te regelen. Denk bijvoorbeeld aan patiëntportalen van de huisarts en het ziekenhuis of een videoconsult.
Maar er is een grote groep van mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Zij missen de benodigde digitale vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
Steeds meer bibliotheken bieden daarom het lesprogramma DigiVitaler aan. Met dit lesprogramma maken mensen in verschillende lessen kennis met digitale zorg en leren ze ermee te werken.

We gaan in deze sessie in op de kansen die het lesprogramma bibliotheken en zorgorganisaties biedt om samen te werken aan het digitaal zelfredzamer maken van mensen, met name in het gebruik van digitale zorg.
DNK en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen vertellen over hun samenwerking hierin. Wat was de aanleiding om samen te werken? Hoe geven ze hier vorm aan? Welke uitdagingen komen ze tegen? En wat zijn de ideeën voor de toekomst?

Sprekers
Wilhelmina Ziekenhuis Assen – Saskia Carli
DNK – Ilse Jonker
Stichting Digisterker – Bram te Brake

We horen regelmatig dat het lastig kan zijn om deelnemers te interesseren en motiveren voor het (brede) digitale basisvaardigheden-aanbod.
Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de vraag ‘Hoe kun je jouw doelgroep gebruik laten maken van jouw aanbod?’. Muzus, onderzoeks- en ontwerpbureau, zal op basis van ruime ervaring inspirerende projecten delen. Daarbij wordt per project toegelicht waarom dit specifieke voorbeeld werkt voor de doelgroep. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de gedragsveranderingstechnieken die je kunt inzetten bij het werven van deelnemers voor jouw aanbod. Je komt uit de sessie met een aantal concrete handvatten en tips voor jouw praktijk.

Sprekers
Muzus – Emmy van Thiel - de Nooy en Katja van Heugten

In deze sessie gaat een aantal mbo-jongeren in gesprek met DUO, Belastingdienst en de gemeente Oosterhout. Jongeren vertellen over hun ervaringen met het regelen van digitale overheidszaken: hoe hebben ze het aangepakt, wat gaat er goed en waar lopen ze tegenaan? De overheidsorganisaties vertellen over wat ze doen om de klantgroep jongeren beter te leren kennen. Welke communicatiekanalen ze gebruiken, hoe ze hun dienstverlening toegankelijker maken en hoe ze jongeren die er niet uitkomen ondersteuning bieden.
Het publiek betrekken we actief bij het panelgesprek.

Sprekers
DUO – Paula Arends
Belastingdienst – Eline Ophorst
Gemeente Oosterhout – Sandra den Ridder
ROC  – studenten
Gespreksleider – Inge Diepman

Een deel van de jongeren kan thuis geen hulp krijgen bij het regelen van hun digitale zaken. Zij zijn aangewezen op professionals om hen heen, bijvoorbeeld jongerenwerkers, bibliothecarissen (IDO) of decanen. Je hoort over de pilot ‘Lokale samenwerking jongeren en digitaal geregel’ die in januari van start is gegaan. In deze pilot onderzoeken organisaties uit drie gemeenten hoe zij er samen voor kunnen zorgen dat jongeren beter worden ondersteund bij hun digitale regelzaken.
Daarna vertellen Financieel Informatiepunt Jongeren SHout Leiden, bibliotheek BplusC en Bibliotheek Kennemerwaard over hun ervaringen in de lokale samenwerking en het begeleiden van jongeren. Op welke plekken bereiken zij jongeren? Wat voor soort ondersteuning bieden ze? En hoe vullen de lokale organisaties elkaar hierin aan?

Sprekers
Financieel Informatiepunt Jongeren SHout Leiden – Nienke Heeres
BplusC – Philear Jongkind
Bibliotheek Kennemerwaard – Willem Zevenhuizen
Stichting Digisterker – Angeliek van der Zanden

Er zijn steeds meer digitale mogelijkheden voor mensen om hun eigen gezondheid te monitoren en zorg te regelen. Denk bijvoorbeeld aan patiëntportalen van de huisarts en het ziekenhuis of een videoconsult.
Maar er is een grote groep van mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Zij missen de benodigde digitale vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
Steeds meer bibliotheken bieden daarom het lesprogramma DigiVitaler aan. Met dit lesprogramma maken mensen in verschillende lessen kennis met digitale zorg en leren ze ermee te werken.

We gaan in deze sessie in op de kansen die het lesprogramma bibliotheken en zorgorganisaties biedt om samen te werken aan het digitaal zelfredzamer maken van mensen, met name in het gebruik van digitale zorg.
DNK en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen vertellen over hun samenwerking hierin. Wat was de aanleiding om samen te werken? Hoe geven ze hier vorm aan? Welke uitdagingen komen ze tegen? En wat zijn de ideeën voor de toekomst?

Sprekers
Wilhelmina Ziekenhuis Assen – Saskia Carli
DNK – Ilse Jonker
Stichting Digisterker – Bram te Brake

Mensen hebben meestal contact met meerdere publieke dienstverleners. Het programma Dienstverlening van het ministerie van BZK werkt aan verandering van publieke dienstverlening, namelijk vanuit de leefwereld van mensen en niet vanuit de organisatie van de overheid. Dat is een nieuwe dimensie aan publieke dienstverlening. Een andere dimensie die wordt toegevoegd is zorgen voor de juiste balans tussen digitale en niet-digitale dienstverlening.

Deze sessie geeft inzicht in beleidsthema’s vanuit de rijksoverheid. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten op het gebied van publieke dienstverlening?

Tijdens deze presentatie nemen medewerkers van het programma je mee in verschillende thema’s en programma’s waar BZK samen met medeoverheden, uitvoeringsorganisaties én de mensen waar het om gaat aan werkt. Zoals de inrichting van gemeentelijke ondersteuningsstructuren met plekken waar mensen informatie krijgen of worden geholpen (zoals de Informatiepunten Digitale Overheid, overheidsbrede loketten en andere lokale plekken), het organiseren van proactieve dienstverlening, de aanpak levensgebeurtenissen en de ontwikkeling van standaarden voor publieke dienstverlening. Zodat de publieke dienstverlening áltijd recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen.
Vervolgens gaat BZK graag met de aanwezigen in gesprek over:

  • wat deze ontwikkelingen betekenen voor de dienstverlening van maatschappelijke organisaties die bijdragen aan de hulpstructuur;
  • wat er nodig is op het gebied van educatie en voorlichting en wie kunnen of moeten daarin een rol spelen?

Sprekers
Ministerie van BZK Directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie – Christel Olivers en Jacco Walters

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de samenleving, zo ook als het gaat om het helpen van mensen met het aanleren van digitale vaardigheden. Veel organisaties zijn van oudsher bekend met het werken met vrijwilligers. Door de jaren heen is het vrijwilligerswerk veranderd. Voorheen werden vrijwilligers voornamelijk ingezet bij uitvoerende taken, zonder dat er veel werd stilgestaan bij hun expertise en wat zij zelf graag wilden doen. Tegenwoordig is dit anders. De uitdaging is om meer recht te doen aan de expertise en intrinsieke motivatie van vrijwilligers, om zo tot een meer duurzame samenwerking te komen met medewerkers van de organisatie.

In deze sessie gaan we aan de hand van drie thema’s in gesprek met elkaar, vrijwilligers én medewerkers. We bespreken trends in het vrijwilligerswerk anno 2024 en spreken samen door over het werven, binden en boeien van vrijwilligers.

Een inspirerende en interactieve sessie, voor de vrijwilliger en de medewerker!

Spreker
Cubiss – Lonneke Jans

Wil jij als bibliotheek/organisatie samen met een school voor praktijkonderwijs, vo of mbo aan de slag met jongeren en hun digitaal geregel? Ben je op zoek naar handvatten om het contact met scholen te leggen? Of om vorm te geven aan samenwerking op het gebied van digitaal burgerschap of digitale geletterdheid? In deze sessie vertellen we over verschillende manieren waarop je dit kunt aanpakken: van het verzorgen van informatieavonden op scholen tot aan het geven van gastlessen.
Daarnaast vertelt Bibliotheek Kerkrade over haar ervaringen met het verzorgen van gastlessen Doe je digiding! op Beroepscollege Holz (vmbo). Hoe hebben zij het aangepakt en wat kunnen anderen daarvan leren? Vervolgens ga je aan de slag met de vraag wat je vanuit jouw bibliotheek/organisatie doet/kan doen om scholen te ondersteunen.

Sprekers
Bibliotheek Kerkrade – Celine Jussen
Stichting Digisterker – Marith Clignet

De meeste bibliotheken hebben een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar inwoners terecht kunnen met hun vragen en waar ze verder geholpen worden. Het IDO verwijst mensen ook door naar het informatie- en educatieaanbod van de bibliotheek, zoals de taal- en digitale vaardigheidscursussen. Binnen dit cursusaanbod sluit het lesprogramma ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ inhoudelijk goed aan bij de vragen en onderwerpen die in het IDO aan bod komen. Maar hoe benut je die inhoudelijke aansluiting?

Deze sessie biedt je daarvoor inspiratie. We gaan o.a. in op de volgende vragen:

  • wat is een IDO en wat doet een IDO?
  • wat kun je als IDO-medewerker leren van het Digisterker-lesmateriaal?
  • met welke offline en online Digisterker-middelen kun je inwoners informeren over digitale overheidszaken?
  • hoe betrek je collega’s en vrijwilligers binnen de bibliotheek hierbij?
  • hoe breng je het aanbod van je bibliotheek (beter) voor het voetlicht van de gemeente?
  • wat is de rol van de gemeente bij het IDO?
  • wie zijn de koplopers in de lokale ketensamenwerking en wat doen zij?

Sprekers
Stichting Digisterker – Piet Boekhoudt
VNG Realisatie – Rachida Moreira Figueiredo

In deze sessie hoor je over de laatste ontwikkelingen van de lesprogramma’s Digisterker en DigiVitaler én kun je jouw vraag stellen. Samen met de aanwezigen in de zaal komen we tot antwoorden op jouw vraag.

Wil je weten hoe je jouw Digisterker- of DigiVitaler-aanbod het beste kunt vormgeven? Of hoe je ervoor zorgt dat je les actueel is? En op welke manier je je les inspirerend houdt? Kom voor deze en al je andere vragen naar onze sessie en vraag maar raak!

Sprekers
Stichting Digisterker – Bram te Brake en Chantal Venema

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de samenleving, zo ook als het gaat om het helpen van mensen met het aanleren van digitale vaardigheden. Veel organisaties zijn van oudsher bekend met het werken met vrijwilligers. Door de jaren heen is het vrijwilligerswerk veranderd. Voorheen werden vrijwilligers voornamelijk ingezet bij uitvoerende taken, zonder dat er veel werd stilgestaan bij hun expertise en wat zij zelf graag wilden doen. Tegenwoordig is dit anders. De uitdaging is om meer recht te doen aan de expertise en intrinsieke motivatie van vrijwilligers, om zo tot een meer duurzame samenwerking te komen met medewerkers van de organisatie.

In deze sessie gaan we aan de hand van drie thema’s in gesprek met elkaar, vrijwilligers én medewerkers. We bespreken trends in het vrijwilligerswerk anno 2024 en spreken samen door over het werven, binden en boeien van vrijwilligers.

Een inspirerende en interactieve sessie, voor de vrijwilliger en de medewerker!

Spreker
Cubiss – Lonneke Jans

Lees in onze privacyverklaring hoe Stichting Digisterker omgaat met je persoonsgegevens.