DigiVitaler

DigiVitaler – digitale zorg dichterbij

Er komen steeds meer digitale mogelijkheden voor mensen om de eigen gezondheid te monitoren en hun zorg te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

In Nederland is er een grote groep van mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar het over gaat, het moeilijk vinden, bang zijn om fouten te maken of omdat ze gewoon niet weten wat ze er aan hebben. En sommigen hebben weinig ervaring met het gebruik van internet op de computer en apps op tablet en smartphone. Met DigiVitaler wil Stichting Digisterker mensen op weg helpen met het gebruiken van digitale zorg.

DigiVitaler is onderdeel van het online educatieve programma van openbare bibliotheken, dat is ingekocht door de Koninklijke Bibliotheek. Daarmee kunnen alle bibliotheken het lesmateriaal gebruiken en krijgen ze ondersteuning van Stichting Digisterker. Is uw bibliotheek nog niet aangemeld, dan kunt u gebruikmaken van de inkoopregeling via een aanmeldingsformulier DigiVitaler.

De bibliotheek mag DigiVitaler aanbieden binnen haar eigen werkgebied en kan voor het gebruik en de uitvoering ook zelf afspraken maken met lokale samen­werkings­partners. De inhoud van het lesprogramma van DigiVitaler sluit aan bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorg.

Bekijk voor meer informatie de website digivitaler.nl, neem deel aan de biebtobieb-groep DigiVitalerdigitale zorg dichterbij

of


Meer informatie?

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons: 053 – 203 00 62.

DigiVitaler – digitale zorg dichterbij