Digidingen-desk – Informatiepunt voor jongeren

Vanaf 14 jaar krijgen jongeren te maken met digitale diensten van overheidsorganisaties, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een identiteitskaart, het aanvragen van het theorie-examen voor scooter- of autorijbewijs of het terugvragen van loonheffing bij een bijbaantje. Op weg naar hun 18de verjaardag komen daar ook zaken bij als het aanvragen van een zorgverzekering en zorgtoeslag en het regelen van online bankzaken.

Een deel van de jongeren heeft te weinig kennis van dit soort zaken. Daarnaast hebben zij moeite met de taal- en digitale vaardigheden die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de regelingen die er vanuit de digitale overheid voor hen zijn. Dit kan leiden tot het onnodig ontstaan van schulden op jonge leeftijd.

Digidingen-desk – Informatiepunt voor jongeren

Stichting Digisterker heeft met het oog op preventie, de informatieve website Digidingen-desk – Informatiepunt voor jongeren ontwikkeld. Digidingen-desk is een website met eenvoudige achtergrondinformatie, stappenplannen, instructie-filmpjes en concrete tips voor hulp. De website is gericht op jongeren, maar bevat ook informatie voor ouders en professionals, zodat zij de jongeren waar nodig kunnen ondersteunen. Digidingen-desk is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanvulling op Doe je digiding!

De informatie op Digidingen-desk vormt een mooie aanvulling op de lesmodules van Doe je digiding! Leerlingen maken bij de lessen in Doe je digiding! kennis met Digidingen-desk. Zij leren hoe zij ook buiten school Digidingen-desk kunnen gebruiken om zelfstandig, of met hulp van hun ouders/verzorgers, een docent, jongerenwerker of bibliothecaris, hun digitale overheidszaken kunnen regelen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Angeliek van der Zanden (programmaleider jongereneducatie) via angeliek.vanderzanden@digisterker.nl of Marith Clignet (medewerker jongereneducatie) via marith.clignet@digisterker.nl of maak gebruik van onderstaand formulier.

Lees in onze privacyverklaring hoe Stichting Digisterker omgaat met uw persoonsgegevens.