Nieuws

Nieuwsbrief

Stichting Digisterker brengt ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbrief uit.

Meer nieuws

Een selectie van nieuws dat eerder in onze nieuwsbrief is verschenen en ander nieuws ziet u hieronder.

september 2021

Eerste ervaringen met DigiVitaler in Drachten

Steeds meer bibliotheken omarmen het nieuwe lesprogramma DigiVitaler. De Bibliotheek Drachten │Smallingerland heeft deze zomer, in samenwerking met gezondheidscentrum Sûnenz, de eerste reeks van vier lessen DigiVitaler afgerond. Ook volgende reeksen staan gepland. De eerste reacties zijn zeer positief.


september 2021

Uitleg CoronaCheck– Hoe maak je een QR-code?

Wil je toegang tot een restaurant, theater of een evenement in Nederland? Of wil je een reis maken binnen de Europese Unie? Dan heb je daar een coronabewijs voor nodig. Een coronabewijs maak je zelf met de CoronaCheck-app of via coronacheck.nl.
Om mensen hierbij te kunnen helpen, heeft Stichting Digisterker een demo gemaakt met een stap-voor-stap uitleg. 


september 2021

Nieuwe lesmodule in Doe je digiding! – Digitale zorg

Vanaf 18 oktober is in Doe je Digiding! de nieuwe module Digitale zorg beschikbaar. In deze module leren (v)mbo leerlingen alles over de voor- en nadelen van digitale zorg. Want welke online informatie over gezondheid is betrouwbaar? Waar vind je online hulp bij (psychische) klachten? En hoe zit het met de privacy in een gezondheidsapp of in het patiëntenportaal? De nieuwe module Digitale zorg bereidt jongeren voor op het zelfstandig regelen van online gezondheidszaken.


juni 2021

Online gastles Doe je digiding! in Bemmel

Op maandag 19 april en dinsdag 20 april vond in Bemmel voor de derdejaars vmbo-leerlingen van OBC Bemmel de gastles Doe je digiding! plaats. De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) verzorgde deze les online, vanwege de nog geldende coronamaatregelen. De gastles was een onderdeel van de opdracht ‘Maak een website met als onderwerp Mijn bijbaan’. 


juni 2021

Uitrol DigiVitaler begonnen

Begin april 2021 is DigiVitaler – digitale zorg dichterbij, gelanceerd. Het nieuwe lesprogramma van Stichting Digisterker. Sinds eind april verzorgen wij online docenteninstructies DigiVitaler. De instructie is een goede en snelle manier om vertrouwd te raken met dit lesprogramma.

april 2021

Digisterker-cursussen online bij dbieb Leeuwarden

In de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel verzorgt dbieb sinds 2016 Digisterker-cursussen. Inmiddels zijn er ruim veertig cursussen gegeven. Sinds kort organiseert dbieb deze cursussen ook online. Renate Cazemier is sinds 1 januari 2019, als medewerker binnen het team Programmering, in dienst bij dbieb, het team dat alle publieksactiviteiten voor dbieb organiseert. In haar werk houdt ze zich bezig met het coördineren van de digi(taal) basisvaardigheden voor volwassen en is ze betrokken bij de programmering voor de jeugd.

april 2021

Doe je digiding! in 3 minuten en nieuwe data online workshop

Wilt u in drie minuten helemaal bijgepraat worden over het lesprogramma Doe je digiding!? In de nieuwe korte animatie van Doe je digiding! komt u alles te weten over de inhoud en aanpak van het lesmateriaal.

april 2021

Extra aanbod Digisterker voor vluchtelingen

Heeft u plannen om met het aanbod Digisterker voor vluchtelingen te starten, maar weet u nog niet goed hoe? Er is nu een unieke kans. Stichting Digisterker, VluchtelingenWerk Nederland, Rijnbrink, Cubiss en Probiblio helpen u om goed voorbereid met dit aanbod aan de slag te gaan. Dit alles in het kader van de nieuwe Wet inburgering.

februari 2021

Nieuw Digisterker-aanbod: DigiVitaler

Het kan u niet ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden voor mensen om hun eigen gezondheid te monitoren en zorg te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Binnenkort lanceert Stichting Digisterker een nieuw lesprogramma: DigiVitaler – digitale zorg dichterbij.

februari 2021

Nieuw – Nieuwsbrief Doe je digiding!

Woensdag 10 februari verschijnt de eerste nieuwsbrief van Doe je digiding! De nieuwsbrief richt zich op de gebruikers van het lesmateriaal (docenten), geïnteresseerden uit het onderwijs en bibliotheken. Met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen, en de ervaringen met, Doe je digiding!.

februari 2021

Tips voor een soepele overstap van Klik & Tik naar Digisterker

Oefenen.nl en Stichting Digisterker hebben samen een hand-out opgesteld. Hierin staan tips en adviezen hoe je een doorgaande leerlijn vorm kunt geven voor mensen die moeite hebben met de computer en de digitale overheid. 

december 2020

Ervaring OBA met online workshop Doe je digiding!

In juni is het team jongereneducatie van Stichting Digisterker begonnen met het verzorgen van de online workshop Doe je digiding! voor bibliothecarissen. Inmiddels hebben al 75 bibliothecarissen met veel enthousiasme deelgenomen aan de workshop. Eén van de deelnemers is Sarah Swart, programmamaker digitale geletterdheid bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Ze volgde de online workshop op dinsdag 29 september 2020. We zijn benieuwd naar haar ervaringen met deze workshop en naar de stappen die ze hierna heeft gezet.

december 2020

Een Digisterker-cursus geven in coronatijd

Kristi Okker is coördinator Basisvaardigheden bij de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Haar werkgebied is Goeree-Overflakkee. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de activiteiten die de bibliotheek organiseert in het kader van het digiTaalhuis Goeree-Overflakkee.

november 2020

Nieuw materiaal over coronatest.nl

Onlangs is het hoofdstuk ‘Online een afspraak maken voor een coronatest’ toegevoegd aan het Digisterker-cursusmateriaal. Het hoofdstuk legt stap voor stap uit hoe het maken van een afspraak op coronatest.nl in zijn werk gaat. 

Om de stappen te laten zien is er naast het hoofdstuk ook een online rondleiding van de website gemaakt. Het hoofdstuk kan als onderdeel van het werkboek Werken met de e-overheid worden gebruiktDe rondleiding kan ook zelfstandig gebruikt worden bijvoorbeeld als onderdeel van een voorlichtingsactiviteit .

november 2020

Ervaring docent burgerschap met Doe je digiding!

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn wij in gesprek gegaan met Roland Thijssen, docent burgerschap op Aventus. Roland geeft les aan eerstejaars studenten dienstverlening, niveau 2. Aventus is één van de eerste scholen die al vanaf het begin van het lesprogramma Doe je digiding! gebruikmaken. We zijn benieuwd naar zijn ervaringen.

november 2020

Digisterker voor gedetineerden

Stichting Digisterker gaat samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onderzoeken of het Digisterker-programma geschikt is (of geschikt te maken is) voor gedetineerden. Vanaf november wordt hiervoor een verkenningstraject ingericht binnen de Penitentiaire Inrichtingen (PI) van Zutphen, Arnhem en Heerhugowaard.

september 2020

Maak eigen promotiefilmpje ‘Hulp bij donorregistratie’

Om bekendheid te geven aan de ondersteuning die bibliotheken bieden, heeft Bibliotheek Hoorn zelf een kort promotiefilmpje gemaakt. Zij gaan het filmpje uitzenden via hun sociale media kanalen in de periode dat in hun regio de brieven verstuurd gaan worden. In overleg met de Koninklijke Bibliotheek (KB) stelt Bibliotheek Hoorn het filmpje ter beschikking aan alle bibliotheken. Het filmpje is neutraal van opzet. Er figureert een bibliotheekmedewerker in die mensen uitnodigt om naar de bibliotheek te komen als ze vragen hebben over de brieven of de nieuwe donorwet.

september 2020

Ervaringen docent praktijkonderwijs met Doe je digiding!

Vlak voor de zomervakantie hebben we gebeld met Margreet Lakerveld, docent praktijkonderwijs aan Accent Praktijkonderwijs, in Nijkerk. Margreet bestelde namelijk voor het tweede schooljaar op rij Doe je digiding! voor haar klassen. We waren benieuwd naar de gebruiksmogelijkheden van Doe je digiding! in het praktijkonderwijs.

september 2020

Minister Van Ark bezoekt Bibliotheek Katwijk

Minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, heeft op dinsdag 1 september de Bibliotheek in Katwijk bezocht. De minister heeft meegedaan aan een workshop over donorregistratie, de oefenomgeving van Digisterker bekeken en is in gesprek gegaan met cursisten.

Het bezoek was in het kader van de nieuwe donorwet en de start van de verzending van de herinneringsbrieven. Bibliotheken hebben een rol gekregen in de ondersteuning van burgers. Mensen die vragen hebben over deze nieuwe wet of het Donorregister kunnen voor informatie en uitleg vanaf 1 september bij bibliotheken terecht.

juni 2020

Digisterker door doen! Online alternatief naast fysieke cursussen

Door de coronacrisis is het fysieke cursusaanbod bij bibliotheken stil komen te liggen. Geplande Digisterker-cursussen konden niet doorgaan. Nu de dienstverlening van bibliotheken weer op gang komt, komen ook de fysieke cursussen weer in beeld. Vanaf 1 juli is er een nieuw Protocol openstelling bibliotheken van kracht en zijn er weer meer mogelijkheden. 

juni 2020

Ministerie van BZK ondersteunt Doe je digiding!

Zoals de meesten van u zullen weten is Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid het online lesprogramma dat Stichting Digisterker heeft ontwikkeld om jongeren in het vmbo en mbo voor te bereiden op de omgang met de digitale overheid. Het lesprogramma wordt onder andere ingezet door docenten maatschappijleer en burgerschap. Doe je digiding! is gratis beschikbaar voor het onderwijs.

mei 2020

De nieuwe donorwet – meer tijd om na te denken

In de Digisterker-nieuwsbrief van april meldden wij dat onderzocht zou worden wat de impact van COVID-19 is op de invoering van de nieuwe donorwet. Met deze wet wordt iedereen vanaf achttien jaar als orgaandonor opgenomen in het nieuwe donorregister, tenzij iemand aangeeft dat hij dit niet wil. Inmiddels is bekend dat de wet niet wordt uitgesteld – blijft 1 juli 2020 – maar de overheid geeft mensen wel langer de tijd om na te denken over de keuze over orgaan- en weefseldonatie. 

Heeft u op 1 juli uw keuze nog niet geregistreerd in het nieuwe donorregister dan ontvangt u pas na 1 september 2020 een herinneringsbrief van de overheid. Dit is twee maanden later dan oorspronkelijk gepland…

mei 2020

Ervaringen met Doe je digiding ! in coronatijd

In het vroege voorjaar, vlak voor de coronacrisis, bestelde Chanthal Goesten, docent sociaal werk van het Koning Willem I College in Den Bosch, Doe je digiding! voor haar studenten. We waren benieuwd naar haar ervaringen en die van haar studenten met het gebruik van Doe je digiding! op afstand. In dit bericht een weergave van ons gesprek met haar…

april 2020

Doe je digiding! geschikt voor leren op afstand

Van verschillende scholen en bibliotheken hebben wij vragen gekregen over de inzetbaarheid van Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid voor leren op afstand. Doe je digiding! is zeker bruikbaar op afstand. Speciaal voor nieuwe gebruikers is instructiemateriaal gemaakt, gericht op het op afstand werken met Doe je digiding!  Voor docenten die lesgeven aan de verschillende niveaus is een korte handleiding beschikbaar …

april 2020

Digisterkerdag 2020 – terugblik

Op donderdag 5 maart 2020 vond de 6e editie van de Digisterkerdag plaats in het Oude Magazijn in Amersfoort. Het thema van de dag was ‘Samen onderweg’.  De Digisterkerdag werd bezocht door zo’n 180 vertegenwoordigers van landelijke en lokale overheden, van bibliotheken, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Kortom, reisgenoten die willen bijdragen aan een (digitale) samenleving die niemand onderweg achterlaat! Bekijk de impressie van de dag: de inhoud van het programma, een fotoverslag, de presentaties en de Wegwijzers met de tips naar aanleiding van de deelsessies…

januari 2020

Nieuwe Digisterker-website

Welkom op onze nieuwe website!
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen en vormgeven van onze nieuwe website. Deze is qua vormgeving geheel in een nieuw jasje gestoken en ook zijn de menu-onderdelen aangepast. Naast een presentatie van onze programma’s kunt u meer lezen over onze dienstverlening. Wilt u meer informatie over onze organisatie? Ook dat kunt u natuurlijk op deze website lezen.
Wij hopen dat u snel uw weg zult vinden op deze website en wensen u veel plezier met het ontdekken ervan!

december 2019

Leren werken met het patiëntenportaal

Het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Stichting Digisterker hebben de afgelopen maanden samen lesmateriaal ontwikkeld om patiënten laagdrempelig kennis te laten maken met het digitaal patiëntenportaal van het Maasstad Ziekenhuis.  Het materiaal bestaat uit een demo- en oefenomgeving en er is ook een werkboek hoofdstuk over het patiëntenportaal beschikbaar …

oktober 2019

Nieuwe oefenomgeving DigiD

De website van DigiD is onlangs geheel vernieuwd. De inhoud, navigatie en de  zoekfunctie zijn verbeterd en de website is overzichtelijker. De oefenomgeving ‘Oefenen met DigiD’ van Stichting Digisterker moest daarom ook aangepast worden. Een mooie aanleiding om ‘Oefenen met DigiD’ uit te rusten met nieuwe mogelijkheden voor cursisten om te leren werken met DigiD …