Missie en visie

Missie

Stichting Digisterker wil bijdragen aan een Nederlandse samenleving waaraan iedereen volwaardig kan deelnemen. Wij geloven dat kennis en begrip van de digitale informatiesamenleving én digitale competenties er toe bijdragen dat mensen mee kunnen doen, zélf en waar nodig met hulp van anderen. Daarvoor ontwikkelen wij educatieve programma’s vanuit een maatschappelijke invalshoek, gericht op verschillende doelgroepen. Door onze programma’s leren mensen zelfstandig, veilig en met voldoende zelfvertrouwen te werken met de digitale diensten van maatschappelijke organisaties. In het bijzonder ontwikkelen we educatieve programma’s rondom de digitale dienstverlening van de overheid (‘e-overheid’). We ontwikkelen deze programma’s vanuit een onderzoekende houding, zijn daarin flexibel en nemen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Voor het bereiken van verschillende doelgroepen werkt Stichting Digisterker samen met organisaties binnen een breed landelijk netwerk van maatschappelijke instellingen, zoals bibliotheken, scholen, overheden en welzijnsorganisaties. Binnen dit netwerk zijn we een betrokken en betrouwbare zakelijke partner. Een partner die streeft naar hoge kwaliteit en een klantgerichte en vlotte dienstverlening.

Visie

Stichting Digisterker ontwikkelt educatieve programma’s voor minder digitaal vaardige burgers in onze samenleving. Deze preventieve en curatieve programma’s:

 • zijn erop gericht dat mensen leren digitale informatie te vinden, te beoordelen en te gebruiken;
 • zijn ontwikkeld rondom maatschappelijk relevante thema’s binnen domeinen als:
  • digitale overheid
  • zorg en gezondheid
  • huis en wonen
  • verkeer en vervoer
  • privacy en veiligheid
 • zijn gebaseerd op een heldere visie op leren: leren door doen, in groepsverband en onder deskundige begeleiding, zowel on- als offline;
 • zijn didactisch afgestemd op verschillende doelgroepen, zoals volwassenen, jongeren, laaggeletterden, werknemers en vluchtelingen.

Maatschappelijke organisaties uit een breed landelijk netwerk zetten de programma’s in voor hun doelgroepen. Daarbij faciliteert Stichting Digisterker deze organisaties in het professioneel aanbieden van de programma’s. Stichting Digisterker streeft naar een landelijk opgeschaald programma-aanbod, met daarbinnen waar mogelijk lokale uitwerkingen.

Stichting Digisterker heeft tevens de wens om, vanuit een sterke rol in het landelijke netwerk, bij te dragen aan:

 • het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de digitale dienstverlening van landelijke en lokale overheden;
 • het voeren en initiëren van maatschappelijke discussie over digitale inclusie;
 • het ontwikkelen van dienstverleningsconcepten voor digitale inclusie.