Dienstverlening

‘Digisterker – Werken met de e-overheid’

Cursisten ontvangen bij aanvang van de cursus ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ een werkboek. Het werkboek geeft uitleg, bevat oefeningen en tips en kan ook gebruikt worden als naslagwerk. Ook kunnen cursisten bijvoorbeeld gebruik maken van een oefenomgeving voor DigiD.

Docenten krijgen ondersteunend materiaal, zoals PowerPoint-presentaties om hun les te kunnen geven, certificaten voor cursisten en een docentenhandleiding met een lessenplan.

Coördinatoren krijgen toegang tot ondersteunend materiaal voor bijvoorbeeld het organiseren van de cursussen en voor de werving van cursisten.

Alle lesmaterialen en ondersteunende materialen zijn te vinden op digisterkercursus.nl. Cursusaanbieders (meestal bibliotheken) kunnen op deze website werkboeken samenstellen, downloaden en (laten) printen. Voor het gebruik hiervan zijn inloggegevens nodig, die de lokale bibliotheekcoördinator van Stichting Digisterker ontvangt. Ook krijgt de coördinator inloggegevens voor docenten.

Ga voor lesmaterialen en ondersteuning naar digisterkercursus.nl

Docententraining
Tijdens de cursus wordt gewerkt met de persoonlijke gegevens van de cursisten. Het is daarom van groot belang dat docenten zich conformeren aan de gedragsregels die hiervoor zijn opgesteld. Aspirant-docenten dienen zich daarvoor te certificeren, door deel te nemen aan de Digisterker-docententraining.

Helpdesk
Voor vragen over het cursusmateriaal en over inloggegevens voor digisterkercursus.nl kunt u contact opnemen met de helpdesk. Deze is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via: 053 2030 062 of per mail.

Digisterker-licenties
De licenties voor ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ worden landelijk ingekocht door de Koninklijke Bibliotheek. Daarmee kunnen alle openbare bibliotheken het lesmateriaal onbeperkt gebruiken en krijgen ze ondersteuning van Stichting Digisterker. Is uw bibliotheek nog niet aangemeld, dan kunt u gebruikmaken van de inkoopregeling via een aanmeldingsformulier Digisterker.

De bibliotheek mag de Digisterker-cursus aanbieden binnen haar eigen werkgebied en kan voor het gebruik en de uitvoering ook zelf afspraken maken met lokale samen­werkings­partners.