Digisterker — werken met de e-overheid


Digisterker stelt zich ten doel burgers te leren werken met de elektronische overheid. Zodat zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de elektronische dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, UWV en de Belastingdienst.

Digisterkerdag 2015

Op dinsdag 22 september 2015 vond in Cultura in Ede de Digisterkerdag plaats. Hier kregen alle bij Digisterker betrokkenen en andere belangstellenden de gelegenheid om hun ervaringen te delen en zich te informeren over nieuwe ontwikkelingen. Aan bod kwam hoe men overal in het land de cursussen 'Werken met de e-overheid' organiseert en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden. Ook de Digitale Overheid zelf, en de ontwikkeling daarvan, kwam uitgebreid aan bod.

Klik hier voor de diverse presentaties.

Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. Daarmee probeert de overheid selfservice van burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren. Kostenbesparingen en efficiëntieslagen bij de overheid versterken een ontwikkeling, waarin de burger meer gebruik moet gaan maken van de digitale diensten van de overheid. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is afgesproken dat uiterlijk in 2017 burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. In zijn 'Visiebrief digitale overheid 2017’ stelt minister Plasterk dat het versterken van de zelfredzaamheid en digivaardigheid van burgers een essentiële randvoorwaarde is voor het realiseren van de digitale overheid. In dat verband noemt de minister het programma Digisterker als een van de mogelijkheden voor ondersteuning van minder digivaardige burgers.
 

Minister Plasterk informeert zich tijdens een werkbezoek aan de gemeente Rotterdam over Digisterker.
(op de foto de minister met de mediacoaches van de Bibliotheek Rotterdam)

Er zijn grote groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van deze elektronische overheid. Nederland heeft zo'n 1 miljoen burgers die geen gebruik maken van internet: de 'digibeten’. Het aantal 'functioneel digibeten’ is nog veel groter, zeker waar dit het gebruik van de e-overheid betreft. Hoe kunnen overheden deze burgers helpen, zodat zij meer gebruik kunnen maken van de e-overheid? En hoe voorkomt de overheid, dat de minder digivaardige burger buitenspel komt te staan?

Om deze groep van minder digitaal vaardigen te ondersteunen, is in het programma Digisterker de cursus 'Werken met de e-overheid’ ontwikkeld en beproefd. Het idee achter deze cursus is, dat cursisten in een kleine groep en onder begeleiding van docenten stapsgewijs ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het werken met de elektronische overheid.

Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, het UWV, het Ministerie van VWS, Logius en gemeenten onderstrepen door hun medewerking aan Digisterker het belang van ondersteuning van digibeten.
Meer weten? Lees dan ook onze flyer.

Digisterker in Ede

Het Digisterker-programma wordt op dit moment aangeboden in zo'n 40 gemeenten. De ervaringen met het programma zijn heel positief. Lees bijvoorbeeld het interview met Esther Hoogendoorn van de gemeente Ede in i-NUPdate (een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken).

Klik op het plaatje om het volledige interview te lezen:

Digisterker in Ede

Verantwoord op weg naar Digitaal 2017

Digisterker werkt samen met diverse overheidsorganisaties, zoals met Logius. Logius is als beheerorganisatie van o.a. DigiD en MijnOverheid de regieorganisatie van de elektronische overheid. Logius steunt Digisterker om maatschappelijk verantwoord op weg te gaan naar Digitaal 2017.

Klik op het plaatje hieronder voor het filmpje dat Logius liet maken over Digisterker:

Filmpje Digisterker - Logius

 

QR-code van deze pagina