Blog voor Ron Roozendaal

Digitale inclusie – benut het landelijk ondersteuningsnetwerk

Het is goed om in de Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering te lezen dat het kabinet zich realiseert dat digitalisering over ieders dagelijks leven gaat en dat het de gehele samenleving raakt. Goed en noodzakelijk ook, dat de overheid daarin een regisserende rol pakt om publieke waarden als democratie, veiligheid en privacy te beschermen. Veel aandacht zal daarbij natuurlijk gaan naar het voorkomen en bestrijden van uitwassen van digitalisering. Maar we lezen ook dat het kabinet inzet op inclusie.

De aandacht voor inclusie is belangrijk: door de digitale ontwikkelingen zijn er groepen in de samenleving die niet goed kunnen meekomen, omdat ze niet over voldoende kennis en digitale vaardigheden beschikken om hun zaken digitaal te regelen. Gelukkig beschikt ons land over een uitstekende en landelijk dekkende infrastructuur van openbare bibliotheken, waar mensen terecht kunnen voor betrouwbare informatie en voor hulp bij vragen (Informatiepunten Digitale Overheid). En mensen kunnen daar ook via cursusaanbod terecht voor het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden: digitale basisvaardigheden en gebruik van digitale overheidsdiensten (Digisterker) en digitale zorg (DigiVitaler). Inderdaad, ook op het gebied van digitale zorg ontstaat een grote behoefte aan ondersteuning van burgers, bij het gebruik van patiëntenportalen, persoonlijke gezondheidsomgevingen en preventieve gezondheidsapps, om maar wat te noemen. Ook digitale zorg grijpt in op het dagelijks leven van burgers.

Per 1 mei 2022 is Ron Roozendaal in functie als Kwartiermaker Digitale Samenleving en plaatsvervangend Directeur Generaal Digitalisering. Mijn eerste tip voor hem is om in gesprek te gaan met de bibliotheeksector (Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging Openbare Bibliotheken) over versterking van het landelijk ondersteuningsaanbod van bibliotheken.

En als ik nog mijn tweede tip aan hem mag geven: richt ook de aandacht op jongeren en scholen, want ook jongeren hebben moeite met het digitaal regelen van hun zaken. Je hoeft niet te wachten op de grote curriculumherzieningen om hier nu al mee aan de slag te gaan. We hebben daar vanuit Stichting Digisterker wel ideeën over, zoals uitgewerkt in het lesprogramma Doe je digiding!– jongeren en de digitale overheid en in Digidingen-desk – informatiepunt voor jongeren, beide mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK.

Piet Boekhoudt, directeur Stichting Digisterker