Digisterker-Nieuwsbrief

December 2023

Locaties pilotproject ‘Lokale samenwerking jongeren en digitaal geregel’ bekend

Na de zomervakantie is Stichting Digisterker begonnen met het aanschrijven van bibliotheken, jongerenwerkorganisaties en scholen uit verschillende gemeenten, die eerder interesse hadden getoond in eventuele deelname aan de pilot ‘Lokale samenwerking jongeren en digitaal geregel’. We zijn heel blij met de reacties die we hebben gehad en inmiddels kunnen we bekend maken welke organisaties deel gaan nemen!

Pilot met als doel versterken lokale samenwerking
De pilot ‘Lokale samenwerking jongeren en digitaal geregel’ richt zich op het versterken van de lokale samenwerking bij het ondersteunen van jongeren rondom de digitale overheid. In drie gemeenten gaan bibliotheken, jongerenwerk en scholen met elkaar aan de slag met als doel jongeren beter te bereiken, voor te lichten en te ondersteunen bij het gebruik van digitale diensten van de overheid en ander zakelijke organisaties. De samenwerkende organisaties onderzoeken welke rol elke organisatie hierin kan spelen, hoe jongeren het best kunnen worden bereikt, hoe voorlichting kan worden vormgegeven, en hoe de samenwerking structureel kan worden gemaakt.

Landelijke kennisorganisaties, zoals Sociaal Werk Nederland, nemen plaats in een klankbordgroep om zowel hun expertise te delen als te bekijken hoe ze de projectresultaten landelijk mee uit kunnen dragen.

De resultaten van de pilot worden eind 2024 landelijk gepubliceerd.

Deelnemende organisaties
De organisaties die deelnemen aan de pilot zijn:

 • uit gemeente Leiden (Zuid-Holland):
  • Stichting SHout, de Informatie plek voor jongeren tot 30 jaar
  • Bibliotheek en Centrum voor de Kunsten (BplusC)
  • mboRijnland
 • uit gemeente Huizen (Noord-Holland):
  • VersaWelzijn/Jongeren Informatie Punt
  • Bibliotheek Gooi+
  • Eén van de vo-scholen binnen het werkgebied
 • uit gemeente Geertruidenberg (Noord-Brabant):
  • Surplus Jongerenwerk
  • Theek 5
  • Eén van de vo-scholen binnen het werkgebied

Op 18 januari 2024 staat de gezamenlijke kick-off van het project gepland. Tijdens de kick-off maken de verschillende projectpartners kennis met elkaar en zetten we de eerste stappen op weg naar het uiteindelijk vormgeven van de lokale samenwerking.  

Via deze nieuwsbrief houden we u geregeld op de hoogte van de voortgang van het project.

Dit pilotproject wordt financieel ondersteund door Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het GO Fonds.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Karin Blokland, adviseur Jongereneducatie bij Stichting Digisterker
E-mailadres: karin.blokland@digisterker.nl
Telefoon: 06 1247 6814

Angeliek van der Zanden, programmaleider Jongereneducatie
E-mailadres:  angeliek.vanderzanden@digisterker.nl
Telefoon: 06 2743 6189