Digisterker-Nieuwsbrief

Juli 2022

Digisterker-cursus voor gedetineerden: kans voor de bibliotheek

Dit voorjaar besloten Stichting Digisterker en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om het lesprogramma ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ ook toegankelijk te maken voor gedetineerden. De financiële middelen voor het eerste jaar zijn beschikbaar dankzij een donatie van YourGift Cards. Heeft uw bibliotheek contact met een penitentiaire inrichting? Dan is dit een kans om het contact te versterken.

Sfeerbeeld met laptop, werkboek en smartphone

Het programma is in 2020 en 2021 getest in de Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) Arnhem, Achterhoek (Zutphen) en Heerhugowaard. Hierbij is gekeken of het gedetineerden kan helpen digitaal vaardiger te worden. Dit bleek, met enige aanpassingen, mogelijk. Gedetineerden gaven na deelname aan dat zij zich zekerder voelden om zelfstandig digitaal contact te onderhouden met overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Het lesprogramma bleek een meerwaarde te hebben binnen het totaal van cursussen en trainingen dat gedetineerden krijgen aangeboden en draagt bij aan hun re-integratie. Het eerste jaar kan nu starten dankzij een donatie van YourGift Cards in het kader van de overheidsregeling Social Return on Investment.

Start
Dit voorjaar heeft Stichting Digisterker het programma uitgerold in 23 PI’s in Nederland. Er zijn speciale docenteninstructies georganiseerd voor DJI-medewerkers om te leren werken met het programma van Digisterker. Ook is er voor hen een aparte docentenomgeving ontwikkeld. Hier vindt men op de doelgroep afgestemd materiaal om de cursus te kunnen geven.

Link met de bibliotheek
PI-Medewerkers gaan de cursus aanbieden vanuit de afdeling Onderwijs, de PI-bibliotheek of het Re-integratie Centrum. Zowel het cursusmateriaal voor gedetineerden als de docenteninstructie verwijst nadrukkelijk naar de bibliotheek en het IDO, als plek voor ex-gedetineerden om verder te leren of voor hulp en ondersteuning bij terugkeer in de samenleving.

De meeste bibliotheken hebben contact met PI-bibliotheken rond de collectie. Op basis van de ontwikkelingen kunnen bibliotheken of PI’s het initiatief nemen om de contacten verder aan te halen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking rond het programma ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’, of het (activiteiten)aanbod van de bibliotheek te verbinden met de activiteiten van de PI-bibliotheek.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u in contact komen met een PI in de buurt van uw bibliotheek? Neem dan contact op met Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Digisterker. Haar contactgegevens zijn:

E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoonnummer: 06 1142 5910

Download hier de brochure over ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ voor gedetineerden.

Dit artikel is een licht aangepaste versie van een eerder verschenen artikel op Bnetwerk, de website van de KB met informatie voor het bibliotheeknetwerk.