Digisterker-Nieuwsbrief

Juli 2022

Voortgang pilot ‘Bereik Jongeren vanuit Informatiepunt Digitale Overheid

In november 2021 startte de pilot ‘Bereik Jongeren vanuit Informatiepunt Digitale Overheid’. De pilot is een samenwerking tussen Stichting Digisterker – Programma Jongereneducatie, Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN). Vijf pilotbibliotheken zijn elk op hun eigen manier flink aan de slag gegaan in het kader van deze pilot. In het najaar van 2022 worden de eindresultaten gedeeld met het netwerk door middel van een online presentatie en een handreiking. Hieronder vindt u een tussenstand van de resultaten tot nu toe.


De Bibliotheken Eemland, Biblioplus, Kerkrade, Theek 5 en Almere onderzoeken of en hoe zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen helpen met de digitale overheid. Dit doen zij samen met partners en inzet van de programma’s Doe je digiding! en Digidingen-desk. Zij onderzoeken elk een andere aanpak.

Samenwerking met bedrijfsleven – Bibliotheek Eemland
Bibliotheek Eemland onderzoekt hoe de bibliotheek lokale McDonald’s-vestigingen kan ondersteunen bij zaken waar veel van hun jongere medewerkers mee te maken krijgen. Zoals belastingteruggave, zorgverzekering, loonstrookjes lezen, enzovoort. Er zijn ‘speeddates’ geweest tussen telkens twee McDonald’s-medewerkers en twee medewerkers van de bibliotheek. Met foto-elicitatie (interviewmethode die visuele beelden gebruikt om opmerkingen op te roepen) is geïnventariseerd waar medewerkers tegenaan lopen, wat hun beeld van de bibliotheek is, en hoe en waar zij het liefst ondersteund worden. Een pop-up IDO-spreekuur op de werkvoer van McDonald’s staat gepland.

Eerste indrukken: beperkt beeld van bibliotheken bij jongeren; als jongeren vragen hebben over digitale overheid dan zetten ze eigen netwerk in; Doe je digiding! en Digidingen-desk worden goed ontvangen door jongeren; beide programma’s maken jongeren ook bewust van wat ze allemaal moeten regelen wat betreft hun werk.

Samenwerken met ROC – Biblioplus
Biblioplus zet in op twee sporen: de samenwerking met het ROC voor de organisatie van pop-up Informatiepunten, inclusief IDO WhatsApp-service én de ontwikkeling van een escapebox 18+. Dit in afstemming met jongeren zelf. De eerste pop-up IDO’s zijn georganiseerd, onder meer tijdens een pauze op het ROC en tijdens een voorlichtingsdag voor nieuwe studenten. Er was veel aanloop, maar concrete vragen werden minder gesteld (wel door ouders).
De escaperoom is in ontwikkeling en wordt getest door jongeren. Het ROC is ook geïnteresseerd in de inzet ervan tijdens lessen. Een mooi concreet product om samen in op te trekken en de samenwerking met het onderwijs te verdiepen.

Eerste indrukken: IDO WhatsApp-service slaat niet aan, zelfs niet als er een prijs mee te winnen is. Pop-up op scholen werkt goed als promotie van het IDO en de bibliotheek, en als bewustwording bij jongeren dat er zaken geregeld moeten worden als ze bijvoorbeeld 18 worden of gaan studeren. Materiaal inzetten vanuit Doe je digiding! en Digidingen-desk is zeer waardevol. Tijdens een pop-up worden minder ‘echte’ vragen gesteld, dat werkt meer in een georganiseerde setting.

Samenwerken met vmbo – Bibliotheek Kerkrade
Tijdens de ‘vertraagde weken’ (proefwerkweken) volgen derdejaars vmbo-leerlingen een workshop Doe je digiding! in Bibliotheek Kerkrade. Zowel scholieren als onderwijs zijn enthousiast over de opzet. Ook wordt gesproken over pop-up IDO’s organiseren op school. De bibliotheek wijst jongeren tijdens deze workshops ook actief op haar andere aanbod. Mooi resultaat: het aanbod van de bibliotheek wordt steeds beter bekend in het netwerk en partners melden zich spontaan voor samenwerking.

Eerste indrukken: een georganiseerde setting voor jongeren -workshops in de bibliotheek- werkt heel goed; de inhoud van Doe je digiding! en Digidingen-desk is waardevol in contacten met het onderwijs (beide programma’s ontzorgen leraren in hun lessen aan jongeren over wat je allemaal moet regelen als je 18 jaar wordt).

Samenwerking Jongerenwerk – Theek 5
Theek 5 werkt nauw samen met het lokale netwerk. Met onder andere Jongerenwerk en de gemeente zijn ze aan de slag gegaan om zoveel mogelijk input op te halen bij jongeren in hun werkgebied. Communicatie verloopt onder meer via de Instagram-kanalen van partners, met content gemaakt door jongeren zelf. Er zijn enquêtes uitgezet onder jongeren en er is een pizzasessie georganiseerd. Mede naar aanleiding daarvan heeft de bibliotheek samenwerking gezocht met een woningbouwvereniging om tijdens de lokale Mei Woonmaand het IDO te profileren. De bibliotheek heeft voor deelnemers aan de pizzasessie nog een ‘stoffig’ imago. De deelnemers gaven wel aan behoefte te hebben om op school lessen te krijgen over het regelen van overheidszaken.

Eerste indrukken: een goede netwerksamenwerking is heel waardevol, levert rendement op en is enorm belangrijk om jongeren te bereiken; praten met jongeren vereist andere vaardigheden en manieren van communiceren (houd daar dus rekening mee).

Samenwerken met lokaal netwerk – De Nieuwe Bibliotheek (Almere)
De Nieuwe Bibliotheek (Almere) bepaalt, met lokale welzijnspartners, hoe jongeren het beste bereikt kunnen worden en hoe, met partners, jongeren getraind kunnen worden om zelf een speciaal IDO-spreekuur voor jongeren te verzorgen. De pilot wil ook bij jongeren de woordenschat vergroten op het gebied van de digitale overheid.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Anne-Marie van der Poel, Adviseur Basisvaardigheden bij ProBiblio en Projectleider Pilot IDO-Digidingendesk. Het verscheen eerder op de website van BNetwerk, dat een overzicht biedt van alle programma’s en diensten van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor en met het Nederlandse bibliotheeknetwerk.

Meer informatie
Stichting Digisterker is als projectlid betrokken bij de pilot. We volgen de ontwikkelingen op de voet en denken mee waar nodig. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marith Clignet, Medewerker Jongereneducatie, martit.clignet@digisterker.nl.