Digisterker-Nieuwsbrief

Mei 2023

Feestelijke mijlpaal Bibliotheek Westland: 1000ste Digisterker-cursist!

Taart, bloemen en trotse cursisten met een certificaat: Bibliotheek Westland ontving de 1000ste Digisterker-cursist. Een mijlpaal die 6 april jl. werd gevierd in de bibliotheek in ‘s-Gravenzande. Namens gemeente Westland had wethouder Anko Goudswaard de eer om de 1000ste Digisterker-cursist in het zonnetje te zetten.

In haar welkomstwoord ging directeur Renske van Kooij van Bibliotheek Westland in op de hoge waardering van Digisterker-cursisten voor de cursussen:

‘We zijn trots op het gemiddelde cijfer 8,5 dat zij ons geven. De cursussen kunnen veel betekenen voor de deelnemers, zoals we wel uit de volgende citaten van cursisten kunnen opmaken:

  • De cursus was duidelijk en toepasbaar. De begeleiding was prima en het was ook erg gezellig. Ik voel mij zekerder en heb goed gebruik leren maken van diverse overheidswebsites.
  • Ik ben nu veel handiger met de laptop en nieuwsgierig naar wat ik nog meer kan leren. Digisterker heeft me daarbij geholpen.
  • Ik vond het erg leerzaam en ik heb mijn angst overwonnen.’

Bij de bijeenkomst was ook Piet Boekhoudt, directeur van Stichting Digisterker, aanwezig. De uitreiking van certificaten is volgens hem altijd een mooi moment om alle cursisten in het zonnetje te zetten:

‘Cursisten verdienen een pluim omdat ze iets gepresteerd hebben waarmee ze verder kunnen en meegaan in de maatschappelijke ontwikkelingen. Voor sommigen was het een hele drempel die ze moesten nemen, omdat ze niet durfden, dachten dat ze het niet konden of omdat ze er eerst gewoon geen zin in hadden. Door de stap te zetten beloont de cursist vooral zichzelf met deze cursus. Het certificaat is als het ware een ticket voor betere toegang tot digitale overheidszaken en om mee te kunnen blijven doen in onze samenleving.’

Volgens de Digisterker-directeur verdiende de bibliotheek ook een pluim:

‘In de eerste plaats lof voor de docenten en vrijwilligers die deze cursussen geven en mensen hebben geholpen om met meer zelfvertrouwen hun digitale zaken zoveel mogelijk zelf te regelen. Dat vraagt van de docenten niet alleen kennis van zaken, maar ook veel geduld, begrip en betrokkenheid.’

De cursisten bevestigden dit met een spontaan applaus voor de docenten.

Maar ook de medewerkers van de Bibliotheek Westland laten volgens Piet Boekhoudt zien dat het mogelijk is om de soms moeilijk bereikbare doelgroep te overtuigen om mee te willen doen:

‘We horen vaak van bibliotheken dat ze het moeilijk vinden om cursisten te werven. De Bibliotheek Westland organiseert jaarlijks zo’n 25 Digisterker-cursussen. Dat is meer dan we bij veel andere bibliotheken zien. Het is voor mij duidelijk dat deze bibliotheek meedraait in de top van Nederland als het gaat om aantallen Digisterker-cursussen en Digisterker-cursisten. De bibliotheek verdient een certificaat voor het bereiken van de mijlpaal van 1000ste Digisterker-cursist. De Bibliotheek Westland is de eerste die zo’n certificaat van ons krijgt!’

Als laatste was het woord aan wethouder Anko Goudswaard van de gemeente Westland:

‘We zijn er in het Westland goed in om elkaar te helpen, maar ook zelfredzaamheid vinden we mooi. Geweldig dat zoveel mensen de stap hebben gezet om de cursus te volgen!’

Cursist Bep Borsboom ontvangt van wethouder Anko Goudswaard haar Digisterker-certificaat

De wethouder maakte daarna de naam van de 1000ste cursist bekend: mevrouw Bep Borsboom. De wethouder gaf haar een ingelijst Digisterker-certificaat en een mooie bos bloemen. En van de bibliotheek kreeg ze, met een knipoog, het boekje Zou er wifi in de hemel zijn? uitgereikt.

Voor deze feestelijke gelegenheid was ook mevrouw Jacqueline de Bruijn uitgenodigd. Zij was in 2017 de allereerste Digisterker-cursist van de Bibliotheek Westland. Voor haar was er een mooie bos bloemen. Ook de andere cursisten kregen het Digisterker-certificaat met felicitaties uitgereikt door Piet Boekhoudt. Namens Stichting Digisterker reikte hij ook het eerder genoemde speciale certificaat voor Bibliotheek Westland uit aan directeur Renske van Kooij.

(Foto’s: Thierry Schut)