Digisterker-Nieuwsbrief

Mei 2023

Op de koffie over het patiëntenportaal ziekenhuis

Saxenburgh Medisch Centrum is een regionaal ziekenhuis in Hardenberg, met poliklinieken in Coevorden en Ommen. Sommige patiënten durven niet in te loggen op het ziekenhuisportaal, bang om iets fout te doen, en ook omdat ze niet heel vertrouwd zijn met inloggen met DigiD. Een zorg die een cursus DigiVitaler in Bibliotheek Coevorden niet helemaal wegneemt, zo merkt Marion Loos, werkzaam als medewerker Digitale Inclusie*, aan de cursisten. De deelnemers aan de cursus blijven vragen houden over het ziekenhuisportaal en de veiligheid rondom de persoonlijke gegevens. Vragen die voor de bibliotheek soms lastig te beantwoorden zijn. Marion heeft hierover al contact met het ziekenhuis, maar besluit ook contact op te nemen met Sophie Bosscher van Bibliotheek Hardenberg, die op haar beurt Froukje Weber benadert van Bibliotheek Salland-Ommen, een andere bibliotheek in de regio.
*Marion werkt sinds 1 april 2023 als Educatiemedewerker bij Bibliotheek De Wijk, gemeente De Wolden.

Al snel ontstaat het idee van een informatieve koffieochtend in de bibliotheken, waarbij een medewerker van Saxenburgh Medisch Centrum uitleg komt geven over ‘Mijn Saxenburgh’ en er volop ruimte is voor vragen. De ochtend is ook een mooie gelegenheid voor de bibliotheken om de bezoekers te interesseren voor de cursus ‘DigiVitaler – digitale zorg dichterbij’, zodat ze ook kennis kunnen maken met andere digitale zorgtoepassingen. Een interview over de samenwerking met de betrokken bibliotheekspecialisten Sophie Bosscher van Bibliotheek Hardenberg, Froukje Weber van Bibliotheek Salland, en de al genoemde Marion Loos van Bibliotheek Coevorden.

Marion: ‘Al snel bedacht ik dat we dit vanuit de bibliotheken beter in gezamenlijkheid konden oppakken, interprovinciaal. Ik heb Sophie Bosscher, specialist Digitale Vaardigheden van Bibliotheek Hardenberg gebeld. Eén belletje en vijf minuten later was er een plan.’

Sophie: ‘We hebben de krachten gebundeld. Ieder van ons had al contact met het ziekenhuis, elk met onze eigen contactpersoon. We hebben ons plan gemaild naar onze contactpersonen en één van hen heeft het met ons opgepakt.’

Ook Froukje Weber, programmeur Team Volwassenen van Bibliotheek Salland, doet mee. De bibliotheek heeft een vestiging in Ommen, naast Coevorden de andere gemeente met een polikliniek van Saxenburgh Medisch Centrum.

Koffieochtend
Gezamenlijk kwamen de bibliotheken tot het plan om in elke bibliotheek dit voorjaar een koffieochtend te organiseren. De medewerker van Saxenburgh Medisch Centrum komt dan vertellen over het patiëntenportaal van het ziekenhuis. Aan bod komen onderwerpen zoals wat houdt het portaal in, wat zijn de voordelen ervan en wat gebeurt er met de persoonlijke gegevens van de patiënt. Ook zal er een live video-consult zijn, maar dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van een ziekenhuismedewerker. ‘Het doel van zo’n ochtend is de drempel te verlagen voor patiënten, met als resultaat dat ze het portaal ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Een ander doel is de mensen te enthousiasmeren en motiveren om de cursus DigiVitaler te volgen,’ aldus Sophie.

Koffieochtend in Coevorden
Marion: ‘In Coevorden is de koffieochtend al geweest. Het was ongelooflijk leuk. De deelnemers waren heel enthousiast. Er kwam al snel een discussie op gang: wat vindt men van een patiëntenportaal, hoe zit het met de privacy. Het was ook een gesprek over mediawijsheid, een kennisuitwisseling over en weer. Vanuit het ziekenhuis was aandacht voor de privacy en het actueel houden van het portaal. Na afloop gaven deelnemers aan dat ze het eerst niet goed durfden, maar dat nu de schroom om met een patiëntenportaal te werken, minder is.’

Cursus DigiVitaler en koffieochtend in Hardenberg
Sophie: ‘Bibliotheek Hardenberg heeft de cursus DigiVitaler nu vier keer gegeven. De eerste twee bijeenkomsten  bestaan uit vaste onderdelen als Thuisarts.nl, Apotheek.nl, beide patiëntenportalen huisarts, patiënportaal ziekenhuis en het videoconsult. De derde bijeenkomst is er ruimte voor extra uitleg, herhaling of een nieuw onderwerp. Binnenkort [24 april] is bij ons de eerste koffieochtend in samenwerking met het ziekenhuis.’

Bezoekers koffieochtend Coevorden doen allemaal mee aan nieuwe cursus DigiVitaler
Marion: ‘In Coevorden is de cursus ook al vier keer gegeven. Alle keren waren ze vol met zo’n 11 á 12 deelnemers per keer.’ De deelnemers van de koffieochtend willen allemaal starten met de cursus DigiVitaler.’

Cursus DigiVitaler en koffieochtend in Ommen
Froukje Weber: ‘Op het moment dat Sophie mij belde om te vertellen van hun plan, werd de cursus DigiVitaler nog niet bij Bibliotheek Salland gegeven. We merkten wel dat er vanuit het IDO [Informatiepunt Digitale Overheid] diverse vragen kwamen over digitale zorgtoepassingen. We vonden het belangrijk om de slag te maken naar het aanbieden van DigiVitaler. Deze samenwerking was een mooie aanleiding om dat te doen.’

Binnenkort zal ook bij Bibliotheek Salland de eerste koffieochtend plaatsvinden, waarna drie weken later de cursus DigiVitaler start. Froukje: ‘Ik denk dat het een succes gaat worden. Vanwege de samenwerking met het ziekenhuis, maar ook vanwege de samenwerking intern met het IDO.’

Vervolg
Als de koffieochtend goed uitpakt, kan deze vaker gehouden worden. Voor nu denken de bibliotheken aan twee keer per jaar. Ook kan het ziekenhuis een grotere rol in doorverwijzing naar en promotie van aanbod van de bibliotheek gaan spelen.

Vragen?
Heeft u als bibliotheek vragen over samenwerken met zorgverleners, of omgekeerd, mede op basis van het lesprogramma DigiVitaler van Stichting Digisterker? Neem dan contact op met:

Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Stichting Digisterker
E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoon: 06-11425910