Digisterker-Nieuwsbrief

Oktober 2023

Digisterker voor anderstaligen in Bibliotheek Dalfsen

Alweer een paar jaar geleden, nog in coronatijd, zocht een consulent van de gemeente Nieuwleusen contact met Sabine Sijbom, Taalpuntcoördinator bij Bibliotheek Dalfsen. Er was een groepje anderstalige dames, die meer digitaal vaardig wilde worden en meer wilde leren over werken met de digitale overheid. Of de bibliotheek iets voor ze kon betekenen. Sabine gaf gehoor aan het verzoek en startte in juni 2021 met de cursus ‘Digisterker voor anderstaligen’. Een cursus die nog steeds met regelmaat wordt gegeven. We spraken haar over deze variant van het lesprogramma ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’.

Sabine Sijbom, Taalpuntcoördinator bij Bibliotheek Dalfsen

Kun je iets vertellen over de inhoud van de lessen en welk lesmateriaal je hebt gebruikt?
Standaardcursus Digisterker
De cursus Digisterker voor anderstaligen is vergelijkbaar met de reguliere standaardcursus ‘Digisterker – Werken met de e-overheid.’ ‘Digisterker maakt heel mooi materiaal. De presentaties bijvoorbeeld, die kun je zo inzetten’, aldus Sabine. Naast dat de hoofdstukken van de modules behandeld worden, is er ook ruimte voor vraaggericht werken. Zo kan het gaan over inloggen met DigiD tot online iets regelen bij de gemeente, over het aanvragen van een toeslag tot het raadplegen van informatie van het UWV.

Lesmateriaal houvast voor vrijwilligers
De eerste keer heeft Sabine de cursus gegeven samen met een vrijwilliger. ‘Ik heb toen eerst de Digisterker-docententraining gevolgd. Ik wilde weten wat een vrijwilliger zou leren als degene de training zou volgen en de cursus zou geven.’ De vrijwilligers die de cursus geven, moeten ook taalvrijwilliger zijn, omdat ze iets met taal moeten hebben. Sabine: ‘Want anderstaligen zijn een andere doelgroep dan Nederlandstaligen.’

Het standaard-cursusmateriaal geeft voor vrijwilligers, die geen onderwijsachtergrond hebben, veel steun en houvast om de cursus te kunnen geven. ‘Als je eenmaal een werkboek hebt samengesteld en presentaties hebt gedownload, is het goed terug te vinden’, aldus Sabine.

Geen tolk of vertaald lesmateriaal
Er wordt geen gebruik gemaakt van een tolk of zelfgemaakt lesmateriaal. Wel wordt de folder ‘Ik log nu zelf in met DigiD’ in verschillende talen en de ‘Woordenlijst moeilijke woorden’ in verschillende talen uitgedeeld. Beide folders zijn te vinden op de website Digisterker voor vluchtelingen.

‘Een groep deelnemers kon Engels spreken. Of we de cursus dan in het Engels konden geven? Nee, dat is niet de bedoeling. Het kunnen spreken van de Nederlandse taal is belangrijk om verder te kunnen. Bepaalde begrippen moeten in het Nederlands gekend worden aangezien organisaties deze begrippen ook op hun website gebruiken.’ Voor deelnemers op A1-niveau is volgens Sabine de cursus nog te moeilijk.

In verschillende kernen
Bibliotheek Dalfsen heeft vijf kernen. ‘De bedoeling is dat de cursus twee keer per jaar wordt aangeboden, telkens binnen een andere kern. De ervaring leert dat mensen alleen in hun eigen kern komen voor een cursus. Dit heeft onder andere te maken met vervoer.’

Hoe zag de groep eruit en wat waren de ervaringen van deelnemers en docent?
Groep of individueel
De cursus is twee keer in groepsverband gegeven en twee keer één-op-één. Een groep bestaat uit maximaal zes personen. De laatste keer waren er drie deelnemers. Er staan twee docenten op een groep. ‘Het is belangrijk om met voldoende docenten te zijn, juist als iemand meer problemen heeft met de taal. De informatie moet goed overkomen. We hebben ook weleens een deelnemer gehad met haar eigen taalcoach, zodat ze samen na de cursus tijdens de taalcoaching ook konden ingaan op digitale zaken’.

Bij de eerste groep waren de vrouwen afkomstig uit verschillende landen, met een partner afkomstig uit hetzelfde land. De laatste keer bestond de groep uit deelnemers uit verschillende landen, maar wel allemaal getrouwd met een Nederlandse partner.

De cursus is tussentijds nog twee keer aangeboden, maar daar kwamen te weinig mensen op af. Er is toen individueel met mensen gewerkt aan hun digitale vragen en vaardigheden.

Flexibiliteit
In de laatste groep wilden de deelnemers niet leren werken met de DigiD-app. Ze waren gewend om samen met de partner in te loggen en nog niet zover of te onzeker om dit anders te doen. ‘Dan moet je flexibel zijn als docent. Dan moet je je lesinhoud bijstellen op basis van de vraag van de deelnemers. We hebben ze laten zien wat de mogelijkheden zijn en ze laten oefenen in de demo-omgeving Oefenen met DigiD van Digisterker. Ze voelden zich hierdoor geïnformeerd en verder geholpen.’

Wie zijn je samenwerkingspartners en wat is daarin de rolverdeling?
De cursus wordt gegeven vanuit de Bibliotheek. Maar de gemeente en ook VluchtelingenWerk zijn belangrijke partners voor de toeleiding van deelnemers.

VluchtelingenWerk geeft in de regio de cursus Eurowijzer. De Bibliotheek houdt rekening met die planning, door hun Digisterker-aanbod erachteraan te plannen. Zodat mensen meteen door kunnen. ‘Als er te lange tijd tussen zit, ben je ze kwijt’.

Wat zou je andere bibliotheken willen meegeven?

  • Programmeer de cursus Digisterker voor anderstaligen een vast aantal keer per jaar in en neem het op in programmaboekjes.
  • Houd de groep klein, in verband met privacy en goede begeleiding kunnen bieden.
  • Zorg voor voldoende begeleiders.’

Vragen?
Heeft u vragen over de lesprogramma ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ en/of de website ‘Digisterker voor vluchtelingen’? Neem dan contact op met:

Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Stichting Digisterker
E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoon: 06 1142 5910