Digisterker-Nieuwsbrief

Oktober 2023

Leren werken met de gemeentewebsite in de bibliotheek

De bibliotheek is met haar informatie- en educatieaanbod een belangrijke samenwerkingspartner voor gemeenten op het gebied van basisvaardigheden. Ga maar na: de bibliotheek heeft een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) op één of meer locaties. En de bibliotheek biedt taal- en digitale vaardigheidscursussen aan, zoals ‘Klik & Tik’ en ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’. Maar wat veel gemeenten (nog) niet weten, is dat dit aanbod aansluit op de gemeentelijke digitale dienstverlening. Zo is er in het lesprogramma van Digisterker voor bijna alle ca. 340 gemeenten in Nederland een les beschikbaar over de eigen gemeentelijke website en de zaken die je daar digitaal kunt regelen. Cursisten leren het hoe en wat hiervan. Deze informatie is ook interessant voor IDO-medewerkers, omdat ze daarmee snel een goed beeld kunnen krijgen van de gemeentelijke digitale dienstverlening.

Klik op onderstaande kaart voor een overzicht van alle gemeenten met een gemeentelijke Digisterker-lesmodule. Zoom daarna in voor meer detail en klik op de naam van de gemeente om de gemeentelijke module te downloaden.

De bibliotheek helpt de gemeente met de digitale overheid.

Klik op bovenstaande kaart voor het overzicht van alle gemeenten met een
gemeentelijke Digisterker-lesmodule.

Hoe de bibliotheek dit voor het voetlicht van de gemeente kan brengen, leest u in de brochure Digisterker interessant voor de gemeente. De informatie uit deze brochure kan de bibliotheek gebruiken in het gesprek met de gemeente. Voor gemeenten hebben we deze informatie ook op een rij gezet. Ga daarvoor naar deze informatiepagina voor gemeenten.

Deze informatie is onlangs ook gepubliceerd op het Forum Digitale Inclusie van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit forum is toegankelijk is voor gemeenteambtenaren.
Klik hier voor meer informatie over het IDO op de VNG-website.

Vragen?
Heeft u nog vragen over wat u als bibliotheek kan betekenen voor uw gemeente? Neem dan contact op met:

Piet Boekhoudt, directeur Stichting Digisterker
E-mailadres: piet.boekhoudt@digisterker.nl
Telefoon: 06 2040 7501