Digisterker-Nieuwsbrief

December 2021

Pilot Jongeren en IDO

In november van dit jaar startte de pilot Jongeren en IDO (informatiepunt Digitale Overheid). Bibliotheken werden eerder dit jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot. Veel bibliotheken reageerden. Op basis van de ontvangen motivaties zijn vijf bibliotheken geselecteerd. De komende maanden gaan deze vijf bibliotheken onderzoeken of en hoe zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen helpen met de digitale overheid. Wat is een effectieve aanpak om jongeren te bereiken en op de hoogte te brengen van de IDO-dienstverlening voor jongeren? Welke kanalen werken het beste? Hoe kunnen de vernieuwde Digidingen-desk van Stichting Digisterker (de vernieuwde website wordt in januari 2022 gelanceerd) en het lesprogramma Doe je digiding! ingezet worden? De pilot is een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN) en Stichting Digisterker – Programma Jongereneducatie.

Verschillende aanpakken
Elk van de vijf geselecteerde bibliotheken zullen een andere aanpak onderzoeken om jongeren te bereiken. De resultaten van de onderzoeken zullen tussen de geselecteerde bibliotheken worden gedeeld om van elkaar te leren en diverse tactieken uit te proberen.

De Nieuwe Bibliotheek zet in op peer-to-peer en gaat, samen met partners, jongeren in de schuldhulpverlening trainen om een speciaal IDO-spreekuur voor jongeren te verzorgen. De jongeren treden op als ervaringsdeskundigen. De pilot zet ook in op het vergroten van de woordenschat van jongeren op het gebied van de digitale overheid.

Biblioplus heeft in mei dit jaar een behoefteonderzoek laten uitvoeren onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De uitkomsten van dit onderzoek neemt de bibliotheek mee in de pilot. Denk aan pop-up Informatiepunten op scholen en jongerencentra, een uitnodiging voor een leuke en leerzame bijeenkomst in de bibliotheek (Escaperoom 18+) voor alle leden die 18 worden, én doorontwikkeling van de IDO WhatsApp-service van de bibliotheek, specifiek gericht op jongeren.

Theek5 gaat, in nauwe samenwerking met Jongerenwerk, aan de slag om zoveel mogelijk input op te halen bij jongeren in hun werkgebied. Waar hebben zij behoefte aan? Hoe, maar zeker ook wáár kan de bibliotheek het beste in gesprek gaan met jongeren om hen te ondersteunen? De bibliotheek maakt het IDO zichtbaar tijdens spreekuren van jongerenwerk en in activiteitencentra. Ook zet de bibliotheek Instagram-accounts van partners in voor een hoger bereik.

Bibliotheek Kerkrade werkt intensief samen met het onderwijs om vmbo-leerlingen te ondersteunen op basisvaardigheden. De bibliotheek benut deze pilot dan ook voor een integrale benadering van de jongeren. Zij slaat met diverse activiteiten een natuurlijke brug tussen nu lopende initiatieven en schoolprojecten enerzijds en het spreekuur en workshops in het IDO anderzijds. In de pilot ligt de nadruk met name op jongeren die buiten de boot vallen: zij die niet thuis of via school ondersteund worden.

Bibliotheek Eemland richt zich met McBieb op de samenwerking tussen de bibliotheek en lokale McDonalds-vestigingen. Hoe kan de bibliotheek ondersteunen bij zaken waar veel jongere medewerkers van McDonald’s tegenaan lopen rond hun baan, zoals belastingteruggave, zorgverzekering, loonstrookjes lezen, enzovoort. Het gaat hierbij ook om bewustzijn creëren bij het McDonalds-management van wat de bibliotheek als partner kan betekenen. Parallel aan deze pilot loopt een soortgelijk traject bij Bibliotheek Utrecht.

Meer informatie
Stichting Digisterker is als projectlid betrokken bij de pilot. We volgen de ontwikkelingen op de voet en denken mee waar nodig. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marith Clignet, Medewerker Jongereneducatie, martit.clignet@digisterker.nl.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Anne-Marie van der Poel, Adviseur Basisvaardigheden bij ProBiblio en Projectleider Pilot IDO-Digidingendesk.