Digisterker-Nieuwsbrief

April 2022 Doe je digiding! voor volgend schooljaar? Ga nu in gesprek met docenten! Vakgroepen op scholen zijn in april/mei in overleg over de invulling van het leerplan voor hun vak in het nieuwe schooljaar. Wilt u als bibliotheek in beeld zijn met uw lesmaterialen, gastlessen en andere diensten gericht op bijvoorbeeld digitale geletterdheid en […]