Digisterker-Nieuwsbrief

April 2022

Doe je digiding! voor volgend schooljaar? Ga nu in gesprek met docenten!

Vakgroepen op scholen zijn in april/mei in overleg over de invulling van het leerplan voor hun vak in het nieuwe schooljaar. Wilt u als bibliotheek in beeld zijn met uw lesmaterialen, gastlessen en andere diensten gericht op bijvoorbeeld digitale geletterdheid en digitaal burgerschap? Zorg dan dat u uw scholen nu informeert over de manier waarop u ze volgend schooljaar kunt ondersteunen. Het inzetten van of verzorgen van gastlessen Doe je digiding! is één van die manieren.

Hoe informeert u de school?
Veel bibliotheken die diensten verlenen aan het voortgezet onderwijs en/of mbo, zijn zeker een aantal maal per jaar op de school aanwezig. Dat kan zijn om (account-)gesprekken te voeren over de wensen van de school en de mogelijkheden van de bibliotheek, of om activiteiten uit te voeren. Dit zijn de momenten om scholen onder andere te informeren over Doe je digiding! Zowel voor vmbo-docenten Maatschappijleer, Economie, Digitale vaardigheden en LOB (LoopbaanOriëntatie en Begeleiding) als voor mbo-docenten Burgerschap, biedt Doe je digiding! veel aanknopingspunten.

Om docenten te informeren kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van deze animatie.

Hierin wordt in een notendop uitgelegd wat Doe je digiding! inhoudt en hoe docenten het materiaal modulair kunnen inzetten, passend bij ieders leerlingen.

Ook kunt u gebruikmaken van de brochure

Doe je digiding!.

De plaatsen in Nederland waar Doe je digiding! op één of meerdere scholen wordt ingezet

Modulair gebruik
De lesmodules van Doe je digiding! kunnen aanvullend op of ter vervanging van de gebruikte lesmethoden worden ingezet. Eén van de redenen waarom Doe je digiding! hoog wordt gewaardeerd door docenten is de mogelijkheid om zelf modules te kiezen en in te zetten op een moment naar keuze. Op de website van Doe je digiding! staat een overzicht dat aangeeft wanneer docenten de lesmodules gedurende het schooljaar kunnen starten. Hiermee kunnen zij gemakkelijk aansluiten bij de tijd van het jaar waarin een bepaald thema speelt. Dit overzicht kunt u als mediacoach of educatie-specialist meenemen in het gesprek met uw scholen.

Hoe sluit Doe je digiding! aan bij de verschillende vakken?
Vaak vinden docenten het belangrijk om te weten hoe een nieuwe lesmethode aansluit bij de eindtermen of leerdoelen van hun vak. We hebben voor de vmbo-vakken Maatschappijleer, Economie en LOB uitgewerkt hoe Doe je digiding! aansluit bij de eindtermen respectievelijk de competenties. Klik hier voor deze uitwerking.

Ook hebben we voor mbo-docenten Burgerschap op een rij gezet op welke wijze de lesmodules van Doe je digiding! aansluiten bij de burgerschapsdimensies. Dit overzicht vindt u hier.

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Op de website van Doe je digiding! is een pagina beschikbaar met informatie speciaal voor bibliotheken.

De komende maanden bieden we weer diverse malen de online workshop ‘Doe je digiding! voor bibliotheken’ aan. Klik hier voor meer informatie.