Consortium helpt jongeren bij digitale overheidszaken

Jongeren in de leeftijd 15-18 jaar krijgen te maken met de digitale diensten van de overheid. Dat gebeurt op verschillende manieren en via verschillende organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting bij een bijbaan en het regelen van de studiefinanciering, de zorgtoeslag en de zorgverzekering. Uit onderzoek blijkt dat jongeren graag meer willen weten over wat, waarom, hoe, waar en wanneer ze bepaalde overheidszaken moeten regelen en bij wie ze moeten zijn voor hulp. Voor sommigen verloopt het contact met de digitale overheid gemakkelijk en is hulp niet nodig. Maar voor een grote groep jongeren is een extra steuntje in de rug gewenst, bijvoorbeeld omdat zij laag taal- en digitaal vaardig zijn en niet kunnen terugvallen op de hulp van opvoeders.

Overheid, onderwijs en bibliotheken trekken samen op
Om dit steuntje in de rug te bieden, is op initiatief van Stichting Digisterker het consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’ opgericht. In het consortium bundelen zeven organisaties uit overheid, onderwijs en bibliotheken hun krachten. Daarbij spreken ze met elkaar af om voor jongeren de digitale diensten van de overheid, en van andere organisaties, toegankelijker te maken. Daarnaast zetten zij zich in om jongeren beter voor te bereiden op het gebruik van die diensten. Dat doen ze bijvoorbeeld met educatieve programma’s op school en door versterking van de hulpstructuren voor jongeren.

Ondertekening intentieverklaring
Om het belang van meer aandacht voor jongeren en de digitale overheid te benadrukken, en hierin gezamenlijk op te trekken, ondertekenden de partijen uit het consortium op 29 juni jl. een intentieverklaring. De deelnemers aan het consortium zijn Alliantie Digitaal Samenleven, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Koninklijke Bibliotheek, saMBO-ICT, Stichting Digisterker, Wijzer in geldzaken en Zorgverzekeringslijn. Het inrichten van het consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’ wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesubsidieerd.

Meer informatie
Piet Boekhoudt, Stichting Digisterker
piet.boekhoudt@digisterker.nl / 06 2040 7501