Digisterkerdag 2020

Samen onderweg

Een dag vol verrassende ontmoetingen

Op donderdag 5 maart 2020 vond de 6e editie van de Digisterkerdag plaats in het Oude Magazijn in Amersfoort. Het thema van de dag was ‘Samen onderweg’.

De Digisterkerdag werd bezocht door vertegenwoordigers van landelijke en lokale overheden, van bibliotheken, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Kortom, reisgenoten die willen bijdragen aan een (digitale) samenleving die niemand onderweg achterlaat!

Hieronder vindt u een impressie van de dag: de inhoud van het programma, een fotoverslag, de presentaties en de Wegwijzers met de tips naar aanleiding van de deelsessies. Ook kunt u het verslag dat het Bibliotheekblad van deze dag maakte, lezen.

Digisterkerdag 2020
‘Samen onderweg’

Programma

Vanaf 9:00 uur staat de koffie klaar in het Digisterkercafé en kunt u zich registreren. Om 9.30 uur gaat de Digisterkerdag van start met inspirerende sprekers: Amanda Akkers (NS) en Wouter Welling (Ministerie van BZK). Wat houdt hen bezig op weg naar digitale inclusie? Welk pad bewandelen zij?

Na het plenaire deel kunt u kiezen uit verschillende verrassende sessies en zoomen we verder in op het thema van de dag: ‘Samen Onderweg’. Tijdens de sessies ontmoet u sprekers van verschillende organisaties die hun reisverhaal met u willen delen. Van elke sessie ontvangt een ‘wegwijzer’. Dit zijn handige tips die u helpen bij het zetten van uw volgende stap.

Tijdens de lunch kunt u onze Digisterker-informatiestand bezoeken én op een ludieke manier nieuwe mensen ontmoeten. Na de lunch vervolgt u uw reis en bezoekt u opnieuw een sessie naar keuze.

De Vrije Denkers (Arthur Kruisman en Patrick Donath ) sluiten de dag af met ‘Doen is de beste manier van denken’. Een vurig betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin veranderingen steeds sneller gaan. Zij gaan ervoor zorgen dat u in de ‘doe’-stand naar huis gaat. Klaar voor een volgende stap!

Om 16:00 uur ronden we de Digisterkerdag af en kunt u met een hapje en een drankje napraten in het Digisterkercafé.

9:00Inloop en ontvangst in het Digisterkercafé
9:30Opening en inleiding op het thema van de dag
Piet Boekhoudt (directeur Stichting Digisterker) in gesprek met Wouter Welling (dagvoorzitter)
10:00Inclusief en toegankelijk OV
Amanda Akkers (expertise lead digitale commercie, NS)
10:30Digitale inclusie als vervoersmiddel onderweg naar meer maatschappelijk vertrouwen
Wouter Welling (coördinerend adviseur Digitale Overheid, Ministerie van BZK)
11:00Wisseling naar sessies
11:15Keuzesessies - ronde 1
12:15Lunch
13:00Wisseling naar sessies
13:15Keuzesessies - ronde 2
14:15Pauze
14:45Doen is de beste manier van denken!
Vrije Denkers
15:45Afsluiting
Wouter Welling (dagvoorzitter)
16:00Borrel en napraten in het Digisterkercafé

Wij hebben met het Oude Magazijn in Amersfoort, voormalig wagenwerkplaats van de NS, gekozen voor een mooi opstappunt. De locatie ligt op 5 tot 10 minuten lopen van station Amersfoort Centraal en is ook goed bereikbaar met de auto. U kunt gratis parkeren voor de deur. Klik hier voor de routebeschrijving.

De garderobe op de locatie is onbewaakt.

Hieronder vindt u de locatie van de Digisterkerdag 2020:

Keuzesessies

De bezoekers konden 2 keer een verrassende sessie bezoeken. Hieronder vindt u de beschrijving van de verschillende sessies.

Een ‘snelkookpan-sessie scrummen’ leidde in 2018 uiteindelijk tot een provinciebreed Digisterker-aanbod voor de leden van ‘Vrouwen van Nu’ en ‘Passage’ in Drenthe. Aan deze succesvolle communicatiecampagne deden 9 basisbibliotheken mee. Binnen 4 maanden begonnen 165 dames aan een cursus in de bibliotheek. Wat is het verhaal achter dit succes? En lukte alles? Biblionet Drenthe en Bibliotheek Westerveld nodigen u uit om naar hun ervaringen te komen luisteren en geven u inspirerende tips voor uw eigen praktijk!

Door: Marjolijn Vinkesteijn (Bibliotheken Westerveld) en Marleen Buurman (projectmanager Biblionet Drenthe).

Door de opkomst van het patiëntenportaal en allerlei e-health-toepassingen die patiënten thuis kunnen gebruiken, worden de digivaardigheden van patiënten steeds belangrijker.
Ziekenhuizen en zorgverleners staan voor de uitdaging om hun patiënten hierin mee te nemen. Maar is dat wel de rol van een ziekenhuis om patiënten digitaalvaardiger te maken? Zijn er geen andere partijen die dit al doen? Met deze vragen liep Janneke van Zelst, projectleider
Marketing & Communicatie van het Maasstad Ziekenhuis, een jaar geleden een bibliotheek in. Hier bleek dat men al veel ervaring had in het versterken van digivaardigheden van inwoners rondom de e-overheid maar was men nog relatief onbekend met de digitale ontwikkelingen die in de zorg plaatsvinden.

In deze sessie willen we beide ‘ontwikkelsporen’ samenbrengen en verkennen we de kansen voor samenwerking tussen ziekenhuizen en bibliotheken. Daarnaast presenteren Stichting Digisterker en het Maasstadziekenhuis de nieuwe module en e-learning ‘Leren werken met het patiëntenportaal’ die zij samen hebben ontwikkeld.

Door: Janneke van Zelst (projectleider marketing & communicatie van Gezamenlijke Zorg Dichtbij) en Kim Keijsers (medewerker Onderzoek en ontwikkeling, Stichting Digisterker).

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe Donorwet in. Veel mensen zullen hier vragen over hebben. Ook de bibliotheek kan deze vragen verwachten. De Koninklijke Bibliotheek en Stichting Digisterker ontwikkelen in samenwerking met het ministerie van VWS een ondersteuningsaanbod voor bibliotheken om burgers verder te kunnen helpen, met goede voorlichting, uitleg en (waar mogelijk) hulp. Door mee te liften op de landelijke campagne van het ministerie, krijgt de bibliotheek ook de kans om haar brede informatie- en educatieaanbod onder de aandacht te brengen bij burgers.

In deze sessie presenteren we de middelen en aanbodmogelijkheden die bibliotheken kunnen benutten rondom de invoering van de nieuwe Donorwet. Denk hierbij aan voorbeelden van lokale samenwerkingen, promotiemateriaal, factsheets, tips en handreikingen, Digisterker-cursusmateriaal (inclusief een nieuwe online oefenomgeving over het Donorregister), het nieuwe Informatiepunt Digitale Overheid, etc.

In deze sessie komen bibliotheken aan het woord die met hun aanbod al inspelen op de invoering van de nieuwe Donorwet. Er is gelegenheid voor discussie en het inbrengen van uw ideeën.

Door: Piet Boekhoudt (directeur Stichting Digisterker), Stephanie Verhagen (marketeer Basisvaardigheden en Digitale Inclusie Koninklijke Bibliotheek) en Lisanne van Iterson (productontwikkelaar Participatie en Zelfredzaamheid, Bibliotheek Rivierenland).

Vier jaar geleden is de Bibliotheek Hoorn begonnen met de cursus ‘Werken met de e-overheid’. Aangezien de Bibliotheek Hoorn geen (Digi)Taalhuis heeft, en daarmee geen structurele financiering vanuit de WEB-gelden, heeft men de samenwerking met de gemeente opgezocht. Vanaf 2017 heeft ze vooral in samenwerking met het participatiebedrijf Werksaam West-Friesland in hun regio grote groepen cursisten Digisterker gemaakt. In 2019 is daar een groep statushouders bijgekomen. Door een subsidie van ‘Tel mee met Taal’ gaat de Bibliotheek Hoorn vanaf 2020, in samenwerking met de Voedselbank, het Leger des Heils, het Jongerenloket en basisscholen cursussen aanbieden op locatie. Daarmee gaan ze echt samen onderweg om haar inwoners digitaal vaardiger te maken.

Door: Miranda Rood (programmamaker cultuur & coördinator Maatschappelijke Bibliotheek, Bibliotheek Hoorn).

Wij zijn ieder op onze eigen manier betrokken bij het voorbereiden van jongvolwassenen op de omgang met de digitale overheid. Wat ons bindt is het gebruik van het online lesprogramma ‘Doe je digiding!’ Jongeren en de digitale overheid –(v)mbo. U wordt in deze sessie meegenomen in de stappen die gezet zijn - en nog steeds worden gezet - om een bijdrage te leveren aan dat belangrijke einddoel om jongvolwassenen beter voor te bereiden op hun digitaal burgerschap.

Stichting Digisterker vertelt over haar reis die gaat over het ontwikkelen en zichtbaar maken van het lesmateriaal. Ook komt de inhoud van het lesmateriaal aan bod. Erwin Karst vertelt over de wijze waarop Rijnbrink en een aantal bibliotheken zich inspannen om ‘Doe je digiding!’ in scholen ingebed te krijgen. De docent vertelt over zijn ervaringen met het gebruik van ‘Doe je digiding!’. In hoeverre voelen studenten zich na ‘Doe je digiding!’ ook daadwerkelijk beter voorbereid op hun reis in het digitale domein van de overheid?

Door: Erwin Karst (senior adviseur Rijnbrink), Roland Thijssen (docent en leertrajectbegeleider Aventus), Marith Clignet (medewerker Jongereneducatie, Stichting Digisterker) en Angeliek van der Zanden (programmaleider Jongereneducatie, Stichting Digisterker).

Let op: we vragen u om voor deze sessie een laptop of tablet mee te nemen, omdat u het materiaal aan de hand van een opdracht zelf gaat bekijken.

Je treinreis plannen, een kaartje kopen, je saldo opladen, ook voor het reizen met het OV zijn digitale vaardigheden superhandig. In deze sessie vertelt de NS over manieren waarop zij digitale diensten, in samenwerking met andere vervoerders en andere partijen, toegankelijk maken en houden. Toch zijn er op het station ook regelmatig reizigers waarvoor dit niet zo eenvoudig is. In de OV Service en Tickets winkels helpen zij deze reizigers graag op weg vanuit persoonlijke service, in hun fysieke reis van deur tot deur maar ook in de verkenning van de digitale mogelijkheden.
Deze minder digitaal vaardige doelgroep heeft ook de aandacht van verschillende maatschappelijke partijen zoals overheidsinstanties en bibliotheken. We zijn benieuwd naar uw kennis, ervaring en ideeën en hoe we, door deze inzichten met elkaar te delen, de minder digitaal vaardige doelgroep vooruit kunnen helpen.

Vindt u het leuk om samen nieuwe wegen te verkennen? Kom meepraten in deze meedenksessie met de NS!

Door: Amanda Akkers (expertise lead digitale commercie, Nederlandse Spoorwegen) en haar collega’s Lot van Gelder (service expert) en Martin Beyer (commercie expert).

Deze workshop gaat over het tonen van ondernemerschap en het creatief aanbieden van educatieprogramma’s zoals Digisterker, aan interessante organisaties of partijen uit uw werkgebied. Maar veel belangrijker; hoe je met ondernemerschap bijdraagt aan een digitaal inclusieve samenleving voor iedereen! Zelfs aan een uitdagende doelgroep zoals patiënten in een tbs-kliniek.

In deze sessie vertellen FPC Dr. S. van Mesdag en Bibliotnet Groningen hoe zij elkaar hebben ontmoet. En hoe ze zich nu inzetten om een in-company aanbod te realiseren waarmee de digitale basisvaardigheden van patiënten/gedetineerden verbeterd wordt. Ze vertellen ook waarom dit voor hen belangrijk is. Kom luisteren naar dit verhaal over gezamenlijke ambitie, creatief denken én sociaal ondernemerschap!

Door: Mariça van de Weerd / Hans Versteeg (Biblionet Groningen) en Wouter Bosma (educatief therapeut, FPC Dr. S. van Mesdag).


Fotofilmverslag

Presentaties

Wegwijzers

Bij de voorbereiding van de deelsessies zijn er door de sprekers zogenaamde Wegwijzers gemaakt. In deze Wegwijzers vindt u per onderwerp een vijftal tips die u kunnen inspireren bij het zetten van de volgende stap.

Videoboodschap voor bibliotheken

In de deelsessie over donorregistratie werd onderstaande videoboodschap van minister Bruno Bruins voor Medische zorg en sport getoond. Daarin bedankt hij bibliotheken voor hun medewerking aan het informeren en ondersteunen van burgers bij het registreren van hun keuze.

Verslag in het Bibliotheekblad

Bart Janssen van het Bibliotheekblad was ook aanwezig op de Digisterkerdag. Lees hier het mooie verslag dat hij van deze dag maakte.