Vacatures Raad van Toezicht

Stichting Digisterker zoekt leden voor Raad van Toezicht

Stichting Digisterker zet zich in voor een Nederlandse samenleving waarin iedereen kan meekomen in de digitale ontwikkelingen. Dat doet zij door het ontwikkelen en uitgeven van educatieve programma’s op het gebied van digitale overheid en digitale zorg. Deze landelijk aangeboden programma’s maken deel uit van het educatieve digitale vaardigheden aanbod voor volwassenen in openbare bibliotheken en voor jongeren op scholen in het voortgezet onderwijs.

Stichting Digisterker heeft een uitvoerende organisatie die bestuurd wordt door een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). De RvT bestaat op dit moment uit drie leden. Van twee van de leden van de RvT verloopt eind 2023 de zittingstermijn. Stichting Digisterker is daarom op zoek naar twee nieuwe leden die per 1 januari 2024 kunnen toetreden tot de RvT. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan kandidaten met (bestuurlijke) ervaring op het gebied van digitale overheidsdienstverlening, voortgezet onderwijs, openbare bibliotheken en/of digitale zorg.

De RvT vergadert twee of drie keer per jaar. De tijdsbesteding zal bestaan uit voorbereiding en bijwonen van vergaderingen en het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het werkveld van Stichting Digisterker.

Meer informatie over deze vacatures vindt u in de onderstaande profielbeschrijving:


Heeft u belangstelling of wilt u meer weten?
Neem dan voor 15 september 2023 contact op met de directeur-bestuurder van Stichting Digisterker of met de voorzitter van de Raad van Toezicht: