Digisterker-Nieuwsbrief

December 2021

Aanbod Digisterker in Trefpunt leermiddelen van de KB

Afgelopen 21 oktober werd het Trefpunt leermiddelen gelanceerd op Bnetwerk.nl, de website van de Koninklijke Bibliotheek (KB) wat betreft de dienstverlening van de KB voor en in samenwerking met openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en partners. In het trefpunt vindt u alle leermiddelen Basisvaardigheden, die zowel landelijk door de KB zijn ingekocht als ander educatief aanbod. De inhoud is op veel manieren doorzoekbaar.

Met het Trefpunt leermiddelen komt de KB tegemoet aan de vraag van bibliotheken naar een bruikbaar overzicht van educatieve programma’s voor diverse kwetsbare doelgroepen. De opzet is breed: deze interactieve catalogus biedt een overzicht van educatieve programma’s voor laaggeletterden, minder digivaardigen, nieuwkomers, werkzoekenden enzovoort. Er staan ruim 120 programma’s in de leermiddelengids, van aanbieders zoals Oefenen.nl, Leer zelf online en Stichting Lezen en Schrijven. Ook de lesprogramma’s van Stichting Digisterker zijn terug te vinden in de catalogus.

Klik hier voor het nieuwsbericht op Bnetwerk.nl over de lancering van het Trefpunt leermiddelen.