Digisterker-Nieuwsbrief

April 2022

‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ nu ook voor gedetineerden!

Heel mooi nieuws! Onlangs is er een overeenkomst getekend door Stichting Digisterker en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om het lesprogramma ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ ook toegankelijk te maken voor gedetineerden. De financiële middelen voor het eerste jaar zijn beschikbaar gekomen dankzij een donatie van YourGift Cards in het kader van de overheidsregeling Social Return on Investment (SRoI).

Het programma is in 2019 en 2020 uitgetest in de Penitentiaire Instellingen (PI’s) Arnhem, Achterhoek en Heerhugowaard om te kijken of het haalbaar was. Dit bleek met enige aanpassingen mogelijk. Gedetineerden gaven aan, na deelname aan het lesprogramma, dat zij zich zekerder voelden in het zelfstandig digitaal contact onderhouden met overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Het lesprogramma bleek een meerwaarde te hebben binnen het totaal van cursussen en trainingen dat aan gedetineerden wordt aangeboden en draagt bij aan de re-integratie van de gedetineerden.

Het programma wordt door Stichting Digisterker op dit moment uitgerold in 23 PI’s in Nederland. Voor medewerkers van DJI wordt een aparte docentenomgeving ontwikkeld: digisterkercursus.nl/detentie. Hier vindt men op de doelgroep afgestemd materiaal en middelen om de cursus te kunnen geven.

In mei 2022 vinden er drie speciale docenteninstructies plaats voor medewerkers van DJI om te leren werken met het programma van Digisterker. Medewerkers van de PI kunnen de cursus aanbieden vanuit de afdeling Onderwijs, de PI-bibliotheek of het Re-integratie Centrum.

Meer informatie over ‘Digisterker binnen detentie’ leest u in deze brochure.

U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Digisterker. Haar contactgegevens zijn:

E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoonnummer: 06 1142 5910