Digisterker-Nieuwsbrief

April 2022

Een DigiVitaler-les in Bibliotheek Dongen

Theek 5 organiseert in haar vestigingen regelmatig Digisterker-cursussen, waaronder cursussen DigiVitaler. Woensdag 30 maart 2022 werd in vestiging Dongen de laatste les van een DigiVitaler-cursus gegeven, die bestond uit vier lessen. Wij van Digisterker waren erbij, bij die laatste les op een zonnige woensdagochtend.

De cursus wordt gegeven door Mara van der Weijden, één van de mediacoaches van Theek 5. Zij heet de deelnemers van harte welkom. Er zijn acht cursisten, de meesten de zeventig gepasseerd, maar nog lang niet uitgeleerd, gezien hun enthousiasme. In het leslokaal staan zes laptops klaar. Twee deelnemers hebben hun eigen laptop meegenomen. Er is koffie of thee.

Zoals bij de andere lessen staat er ook deze keer een ‘Raadplaat’ op het digibord: een oude foto van een gebouw in Dongen. Een mooie manier om te beginnen. Weet iemand welk gebouw het is en waar het staat? Het wordt al snel geraden. Het is de oude melkfabriek aan de Oude Baan, begin jaren tachtig afgebroken. Ieders aandacht is gevangen en soepel schakelt Mara naar de eigenlijke inhoud van de les, die van half tien tot half twaalf zal duren. Het is een vol programma. Op verzoek van één van de cursisten zal Mara uitleggen hoe je inlogt met de DigiD app. Dit kwam aan de orde bij de vorige les, die ging over het patiëntenportaal van het ziekenhuis. Dan zal de website Apotheek.nl worden besproken en om precies 11:00 uur zal Mara live gaan videobellen met de doktersassistent van één van de huisartspraktijken in Dongen. Aan het einde van de les zal er hopelijk nog wat tijd over zijn om de cursus via een korte online vragenlijst te evalueren. De hoogste tijd om te beginnen.

Inloggen met de DigiD app
Zoals gezegd geeft Mara op verzoek van één van de cursisten eerst een korte uitleg over hoe in te loggen met de DigiD app. Bij de vorige les over het patiëntenportaal van het ziekenhuis kwam deze manier van inloggen ter sprake. Voor één van de cursisten was dit niet goed te volgen en zij was niet de enige. Vandaar dit uitstapje.

Mara gebruikt bij haar uitleg een andere website van Digisterker, namelijk Oefenenmetdigid.nl, en wel het onderdeel dat gaat over het inloggen met de DigiD app. Mara gaat stap voor stap door het inlogproces, waarbij ze telkens navraagt of iedereen haar uitleg heeft begrepen. Eén cursist geeft aan het toch nog niet helemaal te begrijpen. Mara demonstreert voor deze cursist het inloggen nog een keer live, op haar eigen telefoon. Het kwartje lijkt te vallen.

Zoeken op Apotheek.nl
Na het intermezzo met de DigiD app begint de eigenlijke les, die gaat over de website Apotheek.nl. Mara vraagt of iemand wel eens het internet gebruikt, om informatie op te zoeken over een medicijn dat hij of zij gebruikt. De meesten roepen nee. ‘Daarvoor is er toch de bijsluiter? Ook al is die niet te lezen vanwege de kleine lettertjes.’ Mara vertelt dat er een website is, Apotheek.nl genaamd, waarop betrouwbare -belangrijk!- en goed leesbare informatie staat over geneesmiddelen, en dit in heldere taal. Gezamenlijk wordt er gekeken naar de video over Apotheek.nl, die staat op de website Digivitaler.nl. Na afloop van de korte video zijn er geen vragen. Alles is duidelijk. ‘Oké, dan gaan we nu zelf oefenen!’

Mara loopt rond, helpt hier en daar met inloggen op Digvitaler.nl en het vinden van de les. Als iedereen is ingelogd, deelt Mara de werkbladen uit, waarop de opdrachten staan. Aan de hand van de opdrachten leren de cursisten op verschillende manieren te zoeken op Apotheek.nl.

Soms vraagt ze even de aandacht van iedereen, om iets centraal toe te lichten. Zo is het voor sommigen verwarrend dat de foto’s op de startpagina van Apotheek.nl telkens veranderen –een ‘grapje’ van de vormgever- waardoor het lijkt dat de cursist naast je op een andere website zit dan jijzelf. ‘Is het URL-adres hetzelfde als dat van je buurman of -vrouw? Zo ja, dan zit je op dezelfde website.’ Bij opdracht 1 moeten de bijwerkingen van een medicijn worden opgezocht. Een opdracht waarbij diverse computer- en informatievaardigheden kunnen worden geoefend, wat blijkt uit de vragen die de cursisten hebben. Mara heeft overal een antwoord op. ‘Kun je het niet vinden? Weet dat die webpagina langer is dan je scherm. Rol maar eens met het wieltje van je muis naar beneden. Dan zie je het.’ ‘Wil je terug naar startpagina? Waar moest je dan ook alweer op klikken? Juist ja, op het logo van de site. Ja, daar. Het huisje kan ook, maar er is hier geen huisje.’ ‘Oké, je hebt gezocht op Oxazepam en tien resultaten gevonden, maar je weet niet welke je moet kiezen. Probeer de eerste eens en lees goed wat er staat. Kijk ook in de opdracht wat je moet weten over het medicijn.’ ‘Wat die drie horizontale streepjes daar rechtsboven betekenen? Gewoon even op klikken, dan kom je er vanzelf achter. Probeer maar.’

‘Wil je terug naar startpagina? Waar moest je dan ook alweer op klikken? Juist ja, op het logo van de site. Ja, daar. Het huisje kan ook, maar er is hier geen huisje.’

Als men klaar is met opdracht 1 gaat men verder met opdracht 2 op het werkblad, waarbij een video gevonden moet worden en bekeken, om het juiste antwoord te vinden. Een echte speuropdracht, aldus Mara. Tijdens het maken van de opdracht helpt men elkaar.

Als iedereen klaar is met beide opdrachten, bespreekt Mara de opdrachten. Ze leest de opdrachten nog een keer voor en vraagt aan de cursisten wat ze moet doen. Een heel goede manier van bespreken. Zo leggen de cursisten aan elkaar via de docent uit hoe ze tot het goede antwoord zijn gekomen.

Live videobellen met de doktersassistent!
Voordat Mara gaat beeldbellen met de assistent van één van de huisartsenpraktijken in Dongen, legt ze uit wat een videoconsult is: met je smartphone via een beveiligde verbinding kunnen praten met de dokter, terwijl je elkaar ziet.

Om precies elf uur wordt Mara gebeld door praktijkassistent Daniëlle. Mara klikt op de link in het sms’je en het videogesprek begint. De cursisten applaudisseren voor de tot stand gebrachte verbinding, net zoals passagiers klappen voor de piloot als hij of zij het vliegtuig weer veilig heeft laten landen. Er ontspint zich een geanimeerd en informatief beeldbelgesprek, waarbij iedereen kan meeluisteren. Daniëlle vertelt dat het in 97% van de gevallen lukt om een goede verbinding te maken met de patiënt. Ze vertelt dat de praktijk videobellen ook gebruikt om patiënten bijvoorbeeld een foto van een wond te laten doorsturen, op basis waarvan de dokter dan kan beoordelen wat er moet gebeuren. De verbinding wordt wederom onder applaus afgesloten.

Tot slot
Voordat de cursus door de cursisten met behulp van een online vragenlijst wordt geëvalueerd, deelt Mara de werkbladen uit van de overige DigiVitaler-lessen, die niet zijn gegeven. De cursisten hebben bij de eerste les de envelop gekregen met de boekjes van alle lessen en de inlogkaartjes met de cursistenaccounts. Zo kunnen ze thuis de resterende lessen doen, nadat ze zijn ingelogd met hun account. Ter afsluiting van de cursus dankt Mara iedereen hartelijk.

Tijdens het opruimen van het leslokaal vertelt Mara dat ze de DigiVitaler-lessen makkelijk vindt om te geven: helder geordend en duidelijk materiaal, waarbij er niet hoeft worden gewerkt met persoonlijke DigiD’s. Ook makkelijk om te geven omdat het materiaal ‘zoveel haakjes naar de werkelijkheid’ bevat, waardoor de lessen heel goed aansluiten bij de leefwerelden van de cursisten, en goed te verrijken zijn met hoe de digitale zorg lokaal is geregeld.

Ook makkelijk om te geven omdat het materiaal ‘zoveel haakjes naar de werkelijkheid’ bevat, waardoor de lessen heel goed aansluiten bij de leefwerelden van de cursisten…

Een paar dagen later stuurt Mara aan Digisterker de resultaten van de evaluatie. Wat betreft de cursus eigenlijk alleen maar positieve beoordelingen. Zo vond iedereen op één na de uitleg van de docent duidelijk, net zoals de inhoud van het DigiVitaler-lesmateriaal. Ook vond iedereen op één na het tempo van de cursus goed (die ene cursist vond het iets te snel gaan). Iedereen, dus unaniem, zou de cursus aan anderen aanbevelen. Ook interessant waren de antwoorden op de vragen die gingen over de inhoud van de cursus: digitale zorgtoepassingen. Iedereen voelde zich na de cursus minder afhankelijk van anderen wat betreft hulp bij digitale zorg, al had de één dit gevoel wat meer dan de ander. Over het in de toekomst daadwerkelijk digitaal regelen van hun zorgbehoeften, zijn de meesten voorzichtig positief. Al met al toch een mooie uitkomst van de cursus. Iets waar de mediacoaches van Theek 5 trots op kunnen zijn…