Digisterker-Nieuwsbrief

April 2022

Stamtafel Taal & Gezondheid

Provinciale Ondersteuningsinstelling Cubiss Limburg organiseert met regelmaat voor Limburgse bibliotheken en hun samenwerkingspartners stamtafels: bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen, al of niet online. Stamtafels waar je zo kunt aanschuiven, net zoals in het café. Donderdag 7 april had de door Cubiss Limburg georganiseerde stamtafel als thema ‘Taal & gezondheid’. Chantal Venema van Stichting Digisterker mocht iets vertellen over het lesprogramma DigiVitaler.

De vraag was hoe bibliotheken het thema Gezondheid kunnen inzetten in hun werk. En hoe kunnen bibliotheken laagtaalvaardigen helpen met taalactiviteiten die de gezondheid bevorderen? En wat kan bibliotheken helpen om deze rol, samen met partners in het zorgdomein, op te pakken?

Chantal vertelde over het doel van het lesprogramma DigiVitaler en de verschillende vormen waarin het programma DigiVitaler gegoten kan worden. Bijvoorbeeld als cursus of als workshop, als onderdeel van de cursus ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ of als hulpmiddel bij het beantwoorden van vragen over digitale zorg tijdens het IDO-spreekuur of andere door de bibliotheken georganiseerde spreekuren over taal- en/of digitale vaardigheden. Vervolgens ging het kort over het opleiden van docenten, het werven van deelnemers en de te gebruiken promotie- en wervingsmaterialen.

Naast Digisterker waren er presentaties van Pharos, de GGD appstore en adviesbureau Roer. Marjan Middelkoop, Adviseur Beleidsontwikkeling bij Cubiss, blikte kort terug op de Slimme Zorg Estafette en Paula Langen, implementatiecoach Positieve Gezondheid bij Beweging Limburg Positief Gezond, vertelde over haar bezoek aan het taalcafé in de bibliotheek en wat zij doen rondom het thema gezondheid.

Over de samenwerking met de zorg werd duidelijk dat het accent gaat verschuiven van zorg naar preventie, gezondheid, welzijn en zelfregie. Veel zorgverleners en zorgorganisaties buigen zich over de vraag hoe zij ervoor kunnen zorgen dat digitale zorg bereikbaar en toegankelijk wordt voor iedereen die dat wil. Het is daarom in het voordeel van de zorgpartners dat hun patiënten meer digitaal vaardig worden. De bibliotheek kan vanuit haar maatschappelijke educatieve rol daarop inspelen, door hulp en leermogelijkheden aan te bieden.

Kortom, voor de Limburgse bibliotheken en hun partners een divers programma met inspiratie om verder aan de slag te gaan.

Wilt u de bijdragen van alle deelnemers terugzien, waaronder die van Chantal over het lesprogramma DigiVitaler, klik dan hier.

Wilt u meer informatie over het lesprogramma DigiVitaler, neem dan contact op met Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Stichting Digisterker. Haar contactgegevens zijn:

E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoonnummer: 06 1142 5910