Digisterker-Nieuwsbrief

December 2022

Presentatie resultaten pilot ‘Bereik jongeren vanuit het IDO’

Op donderdag 3 november presenteerden vijf pilotbibliotheken tijdens een goed bekeken webinar de eindresultaten van de pilot ‘Bereik jongeren vanuit het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)’. Ook werd de handreiking ‘Bereik jongeren vanuit het IDO’ gepresenteerd. In dit artikel vindt u een terugblik op de online presentaties over hoe bibliotheken jongeren kunnen bereiken en helpen met de diensten van de digitale overheid, onder andere met behulp van het jongerenaanbod van Digisterker.

De pilot
De vijf pilotbibliotheken Eemland, Biblioplus, Kerkrade, Theek 5 en De Nieuwe Bibliotheek onderzochten het afgelopen jaar hoe zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen bereiken en helpen met de diensten van de digitale overheid. Ze probeerden vijf verschillende aanpakken in de praktijk uit, samen met partners en met de inzet van het jongerenaanbod van Digisterker, het lesprogramma Doe je digiding! en de website Digidingen-desk.nl. Tijdens de online bijeenkomst op 3 november presenteerden zij hun praktijkervaringen. Ze vertelden wat goed en wat minder goed werkte. Ook gaven ze de aanwezige toehoorders veel suggesties en ideeën mee. Hierdoor kunnen andere bibliotheken minder effectief gebleken aanpakken overslaan en succesvolle initiatieven vertalen naar hun eigen dienstverlening voor jongeren vanuit het IDO.

Ervaringen met Digidingen-desk en Doe je digiding!
Stichting Digisterker lichtte tijdens het webinar de inhoud en de gebruiksmogelijkheden toe van zowel de informatieve website Digidingen-desk.nl, als van het online lesprogramma Doe je digiding! De betrokken bibliotheken hebben tijdens de pilot beide aanpakken naar volle tevredenheid gebruikt. Hetzelfde geldt voor de twee trainingen van Digisterker, die door de pilotbibliotheken zijn gevolgd: de Training Begeleider Digidingen-desk (op de website even naar beneden scrollen) en de Training Gastdocent Doe je digiding!

Handreiking ‘Bereik jongeren vanuit het IDO’
Tot slot werd tijdens het webinar de handreiking Bereik jongeren vanuit het IDO kort gepresenteerd. Hierin staan alle ervaringen van de pilotbibliotheken en de informatie over de aanpakken en trainingen van Stichting Digisterker overzichtelijk gepresenteerd. De handreiking biedt bibliotheken die zelf aan de slag willen met jongeren binnen het IDO veel inspiratie.

Meer weten?
Stichting Digisterker was als projectlid bij de pilot betrokken. Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

Angeliek van der Zanden, programmaleider Jongereneducatie
E-mailadres: angeliek.vanderzanden@digisterker.nl

Het webinar en de afzonderlijke presentaties zijn hier terug te vinden.