Digisterker-Nieuwsbrief

December 2022 Presentatie resultaten pilot ‘Bereik jongeren vanuit het IDO’ Op donderdag 3 november presenteerden vijf pilotbibliotheken tijdens een goed bekeken webinar de eindresultaten van de pilot ‘Bereik jongeren vanuit het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)’. Ook werd de handreiking ‘Bereik jongeren vanuit het IDO’ gepresenteerd. In dit artikel vindt u een terugblik op de online […]