Digisterker-Nieuwsbrief

December 2023

Bibliotheek West-Achterhoek en Huisartsenpraktijk Hummelo en Keppel slaan handen ineen

Op donderdag 9 en 23 november 2023 vonden twee DigiVitaler-workshops plaats in de huiskamer van Stichting Welzijn DHK, gevestigd in het gezondheidscentrum van Hoog-Keppel. De workshops waren bedoeld voor de patiënten van Huisartsenpraktijk Hummelo en Keppel en werden door Bibliotheek West-Achterhoek georganiseerd in samenwerking met de praktijk. Een verslag…

Bibliotheek West-Achterhoek
Bibliotheek West-Achterhoek is een actieve bibliotheek als het gaat om het Digisterker-aanbod. De cursus ‘Werken met de e-overheid’ en ‘DigiVitaler’ zijn veelvuldig terug te vinden in de agenda van de bibliotheek. Verschillende onderwerpen van DigiVitaler zijn de laatste maanden al meerdere keren als workshop aangeboden. En met succes! Zo werden er in september, oktober en november diverse workshops georganiseerd, met telkens tevreden cursisten als resultaat.

Huisartsenpraktijk Hummelo en Keppel zoekt samenwerking
De workshops in november waren georganiseerd in samenwerking met Huisartsenpraktijk Hummelo en Keppel. De patiënten van de praktijk kunnen gebruik maken van een online patiëntenportaal. Na te zijn ingelogd kunnen zij een herhaalrecept aanvragen, een afspraak maken of een medische vraag stellen aan de zorgverlener (het zogeheten e-consult). De huisartsen merkten dat een grote groep mensen moeite heeft met deze vorm van digitale zorg. Om deze groep kennis te laten maken met de mogelijkheden van het portaal en andere vormen van digitale zorg heeft de praktijk contact gezocht met Bibliotheek West-Achterhoek.

Aan de slag met het patiëntenportaal van de huisarts
Op donderdag 9 november druppelen vanaf kwart over negen ‘s ochtends de eerste cursisten het gezondheidscentrum binnen. Het moet gezegd: de één iets enthousiaster dan de andere. De zeven cursisten nemen plaats achter de computer en luisteren naar het welkomstwoord van docenten Lars Noteborn en Faye Hoksbergen van Bibliotheek West-Achterhoek. Voor enkele cursisten zijn zij bekende gezichten, wat direct rust met zich meebrengt. Eén van de cursisten geeft aan dat zij het erg spannend vindt, omdat zij in het verleden negatieve ervaringen heeft gehad met de digitale wereld.

De les begint. De cursisten bekijken samen met de docenten de DigiVitaler-video ‘Introductie digitale zorg’. Zo krijgen zij een indruk van de verschillende vormen van digitale zorg. Na de video bespreken ze met elkaar het onderwerp en discussiëren ze over de voor- en nadelen van digitale zorg. Waarom is het nodig? Waar kom je het tegen? En wie gebruikt het al? Ook wordt er kort ingegaan op de patiëntreis die uitgeprint voor hen ligt. In zo’n reis worden de stappen aangegeven die de patiënt zet als hij of zij bijvoorbeeld naar de huisarts gaat of naar het ziekenhuis.

Daarna wordt er overgegaan op het onderwerp waar veel mensen voor gekomen zijn: het patiëntenportaal van de huisarts. De cursisten willen graag gebruik gaan maken van het portaal, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen. Aan de hand van de opdrachten op het DigiVitaler-werkblad gaan ze oefenen in het demo-portaal op DigiVitaler.nl, Uw Zorg Online. Dit demo-portaal lijkt op dat van hun eigen huisartsenpraktijk. Hierdoor krijgen de cursisten een goede indruk van de werking van het portaal en hoe ze moeten inloggen met DigiD. Aan de hand van de opdrachten doorlopen ze het hele portaal en krijgen ze een gevoel van hoe het werkt. Dit geeft veel cursisten rust. Ze ervaren dat het portaal makkelijk is in gebruik. Na afloop van de opdrachten blijkt bij het evalueren dan ook dat iedereen de juiste routes heeft gevonden in het portaal.

Overzichtspagina van het demo-portaal Uw Zorg Online

Aan het einde van de workshop is er zelfs nog tijd over om in te loggen op het eigen portaal. Een cursist heeft haar DigiD-gegevens bij de hand en doet een poging. Met een beetje hulp van de docent lukt het haar om in te loggen. Vol trots bekijkt ze haar gegevens: ‘Wat super, ik ga thuis gelijk op mijn eigen computer inloggen’.

Oefenen met het videoconsult en gezondheidsapps
Twee weken later staan de DigiVitaler-onderwerpen ‘Videoconsult’ en ‘Gezondheidsapps’ op het programma. Dit tot verbazing van één van de cursisten: ‘Oh nee toch, gaan we het over apps hebben, verschrikkelijk! Daar zit ik echt niet op te wachten’. Zij heeft kort geleden hulp gehad bij het installeren van een app, maar hierna stonden alle apps door elkaar op haar telefoon. Lars (docent) stelt haar snel gerust en geeft aan dat zij alles op haar eigen tempo mag doen. Wil ze niet meedoen aan de opdrachten? Dan is dit geen enkel probleem.

Ze beginnen de ochtend met het videoconsult. Na een kort praatje van Lars en de introductievideo gaan de cursisten zelf oefenen. Aan de hand van de opdrachten op het werkblad maken de cursisten kennis met de verschillende mogelijkheden van een videoconsult. Dit is sinds kort ook mogelijk bij de plaatselijke huisarts. De workshop komt dus op een goed moment.

Het tweede gedeelte van de ochtend staat in het teken van het vinden en downloaden van betrouwbare gezondheidsapps. De cursisten maken hierbij gebruik van de website GGDAppstore.nl. Hoe vind je een betrouwbare app? En waar let je op voordat je een app download? Tijdens de opdrachten krijgen de cursisten antwoorden op deze vragen.

De vrouw, die eerder aangaf het verschrikkelijk te vinden om met dit onderwerp bezig te zijn, is ondertussen uitgebreid de website aan het bestuderen. Sterker nog, ze heeft haar eigen tablet erbij gepakt. Wanneer de docent aan het einde van de les vraagt hoe zij het heeft ervaren, vertelt ze: ‘Ik heb eindelijk de app gevonden waar mijn huisarts mij op gewezen heeft. Deze stond ook op de website. Ik heb deze nu op mijn tablet gedownload!’ De angst voor het onbekende heeft plaatsgemaakt voor trots. Een andere cursist geeft bij de afsluiting van het onderwerp aan: ‘Ik ga op mijn telefoon nog even verder oefenen, ik moet toch pas over een half uur bij de fysio te zijn’.

En wat vonden jullie van de workshops?
De cursisten vertellen blij te zijn dat ze zich hebben opgegeven voor de DigiVitaler-workshops. Ze geven aan zich nu een stukje vrijer te voelen om aan de slag te gaan met zorgonderwerpen. Dat enkele cursisten nu ook zelf al kunnen inloggen op het patiëntenportaal is daarbij mooi meegenomen. Met name de setting waarin de workshop plaatsvond, hebben de cursisten als prettig ervaren. In een vertrouwde omgeving, in een klein groepje, onder begeleiding van een docent en alles in eigen tempo. Niks moet, alles mag.

Ook bij Bibliotheek West-Achterhoek en Huisartsenpraktijk Hummelo en Keppel is deze vorm van dienstverlening goed bevallen. De bibliotheek heeft door dit succes al meerdere aanvragen gekregen van andere zorgorganisaties om ook daar, op locatie, een workshop te geven. Wordt vervolgd!

Vragen?
Heeft u als bibliotheek vragen over samenwerken met zorgverleners, of omgekeerd, mede op basis van het lesprogramma DigiVitaler van Stichting Digisterker? Neem dan contact op met:

Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Stichting Digisterker
E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoon: 06-11425910