Digisterker-Nieuwsbrief

Februari 2022

Digisterker voor vluchtelingen in Bibliotheek Schiedam

In de maanden november en december 2021 organiseerde Bibliotheek Schiedam een cursus Digisterker – Werken met de e-overheid voor een groepje Eritrese statushouders, die al een tijd in Schiedam wonen. Victoria Heinsohn, coördinator Digitale Educatie van Bibliotheek Schiedam, aan het woord over hoe de bibliotheek het heeft aangepakt.

Victoria Heinsohn, coördinator Digitale Educatie, Bibliotheek Schiedam

Samen met Het Trefpunt
‘Wij als bibliotheek werken samen met allerlei partners in de stad. Eén van die partners is Het Trefpunt. Het Trefpunt in Schiedam is er sinds 2018 en is gevestigd in De Kansenfabriek. De organisatie helpt inburgeraars die een huis hebben gevonden in Schiedam. Deze statushouders hebben behoefte aan coaching en informatie over de Nederlandse samenleving. De medewerkers van Het Trefpunt zorgen hiervoor en werken hierbij samen met de WijkOndersteuningsTeams (WOTs) in Schiedam. Bij Het Trefpunt krijgen inburgeraars een persoonlijke coach. De coaches van Het Trefpunt, die zelf ervaringsdeskundigen zijn, hebben een goede band met de statushouders.’

‘Het Trefpunt kwam naar Bibliotheek Schiedam omdat de coaches merkten dat de mensen die zij begeleiden, toch heel veel op hen steunen als het gaat om het regelen van digitale overheidszaken. De coaches waren op zoek naar een manier om de statushouders op dit vlak zelfstandiger te maken, zodat ze in de toekomst op eigen kracht online hun zaken kunnen regelen met de overheid. Zo kwamen ze bij ons terecht.’

De deelnemers
‘De werving van de deelnemers gaat via Het Trefpunt. De coaches kennen degenen die ze begeleiden heel goed en maken voor ons groepen met enthousiaste mensen die redelijk op hetzelfde taalniveau zitten. Ik, als coördinator, ontvang de namen van de cursisten en hoef dus wat betreft het samenstellen van de groepen niets extra’s te doen.’

‘De deelnemers zijn statushouders die al 4 jaar of langer in Schiedam wonen, sommigen zelfs al 11 jaar. De eerste groep die in november en december 2021 les hebben gehad, waren Eritrese statushouders. De tweede groep, hun lessen starten in februari 2022, zijn statushouders uit Syrië.’

De lessen
‘De lessen noemen we Digisterker voor anderstaligen, in plaats van Digisterker voor vluchtelingen. Dit past beter bij hun huidige situatie in Nederland. Ze zijn al een tijdje vluchteling af. De cursus bestaat uit vier lessen.’

‘Zoals gezegd, bestond de eerste groep uit Eritrese statushouders, vijf vrouwen en één man. Voorafgaand aan de eerste les kregen ze samen met hun contactpersoon een rondleiding door de bibliotheek. Ook maakten ze in de bieb kennis met de vrijwillige docenten die de les zouden gaan geven. De docenten werden voorgesteld, de computerzaal werd bekeken en er werd ook nog een kopje thee gedronken met elkaar. Het was heel gezellig. Dit zorgde ervoor dat de bibliotheek geen onbekende plek meer was, toen ze er een week later hun eerste les kregen.’

Men was zeer enthousiast. Als feedback kreeg ik te horen dat de cursisten graag nog één of twee extra lessen hadden willen krijgen, omdat het zo leerzaam en leuk was.

‘De begeleider/contactpersoon vanuit Het Trefpunt had, samen met de vrijwillige docenten, de docententraining Digisterker voor vluchtelingen gevolgd. Zo wist hij wat de docenten zouden gaan doen. Hij was bij de eerste les aanwezig en vertaalde veel. De afspraak was dat de deelnemers de resterende drie lessen zonder hun begeleider zouden doen. De docenten maakten zich een beetje zorgen over de taalbarrière, maar het ging heel goed. Alle zes cursisten zijn alle vier lessen geweest! Men was zeer enthousiast. Als feedback kreeg ik te horen dat de cursisten graag nog één of twee extra lessen hadden willen krijgen, omdat het zo leerzaam en leuk was. Ze hadden het gevoel dat ze nog maar net begonnen waren. Eén van de docenten kon het zelfs zo goed vinden met de cursisten dat hij op de zaterdagen met Skype een online taalcafé is begonnen om samen over minder moeilijke zaken te praten en zo het Nederlands te oefenen.’

Opleiding van de docenten
Ik heb aan Digisterker gevraagd om de training Digisterker voor vluchtelingen te komen geven. Deze training helpt docenten en begeleiders om zich goed op de cursus én op de doelgroep voor te bereiden. Trainer Inge de Haas is langsgekomen voor een ochtendtraining. Dit was erg leuk! Zowel voor de vrijwillige docenten die al de Digisterker-cursus Werken met e-overheid geven, alsook voor de begeleiders van Het Trefpunt. Ik had namelijk beide groepen uitgenodigd, de docenten en de begeleiders. Zo kreeg iedereen een goed beeld van de lessen.’

Het lesmateriaal
‘We hebben zelf een werkboek Digisterker – Werken met de e-overheid samengesteld. De modules die in het werkboek zijn opgenomen, zijn gekozen in overleg met de begeleiders van Het Trefpunt. Ook hadden we een tweetalige lijst, Nederlands-Tigrinya, de taal van Eritrea, met handige en/of veel gebruikte woorden. Deze lijst staat op de website vluchtelingen.digisterker.nl. Maar natuurlijk begonnen we met het uitdelen van de flyer in hun eigen taal. Deze staat ook op de website vluchtelingen.digisterker.nl.’

De website Vluchtelingen.digisterker.nl

De toekomst
‘We beginnen 10 februari met een groep van zeven Syrische vrouwen. Bij de eerste les zal hun begeleider van Het Trefpunt erbij zijn. Zij heeft de docententraining van Inge de Haas gevolgd en heeft op basis hiervan de groep samengesteld. Vanaf les 2 doen onze vrijwillige docenten het weer alleen en alleen in het Nederlands. En zo gaan we verder: Het Trefpunt regelt de groepen met deelnemers en Bibliotheek Schiedam organiseert de lessen.’

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanpak Digisterker voor vluchtelingen? Kijk dan eens naar het filmpje en/of download de flyer. Op de al genoemde website vluchtelingen.digisterker.nl vindt u al het materiaal rondom de aanpak, waaronder PR-materiaal. Voor toegang tot dit materiaal heeft u speciale inloggegevens nodig. Voor deze inloggegevens kunt u contact opnemen met: