Digisterker-Nieuwsbrief

Februari 2022

Praatplaten bij Digisterker – Werken met de e-overheid

De cursus Digisterker – Werken met de e-overheid behoort sinds 2016 tot het educatieve aanbod van de bibliotheken in Nederland. Van docenten die de cursus geven heeft Stichting Digisterker meermalen het verzoek gekregen om ook materiaal te maken voor mensen voor wie de cursus Digisterker – Werken met de e-overheid toch iets te hoog is gegrepen. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft Digisterker acht infographics gemaakt, ‘praatplaten’ genoemd, die door docenten kunnen worden gebruikt bij een één-op-één-uitleg aan mensen voor wie de e-overheid een nog grotere uitdaging is dan voor de reguliere cursisten. De praatplaten zijn terug te vinden op de website digisterkercursus.nl onder het menuonderdeel ‘Docenten’ en ‘Cursusmateriaal’.

Wat is een praatplaat?
Een praatplaat is een dubbelzijdig geprinte A4 met daarop in beeld en tekst wat je moet doen als je via internet iets wilt regelen bij de overheid, zoals belastingaangifte doen, een verhuizing doorgeven aan de gemeente of huurtoeslag aanvragen. Alle praatplaten hebben dan ook een titel die begint met ‘Ik wil…’ De praatplaten hebben dezelfde, vaste onderdelen: waar gaat het over, hoe regel je het en wat heb je er voor nodig. Ook worden er altijd tips gegeven.

Voorbeeld van een praatplaat (voor- en achterkant)

Hoe wordt de praatplaat gebruikt?
Aan de hand van een uitgeprinte praatplaat voert de docent een één-op-één-gesprek met degene die geholpen wil worden. De docent doet dit in een rustige hoek in de bibliotheek, met een computer met internetverbinding bij de hand. Er wordt niets echt aangevraagd of ingediend. Websites en -pagina’s worden samen bezocht, online oefenomgevingen van Digisterker worden gezamenlijk verkend, instructiefilmpjes samen bekeken. De praatplaat kan worden meegegeven.

Handreiking voor de docent
Op de praatplaten staan alleen de hoofdzaken genoemd. Ze zijn dus niet volledig. Daarom heeft Stichting Digisterker voor elke praatplaat een bijlage gemaakt met aanvullingen, bestemd voor de docent. In zo’n ‘Handreiking voor de docent/coach’ staan de belangrijkste aanvullingen genoemd. Handig, omdat de docent deze dan zelf niet meer op een rijtje hoeft te zetten.

Waar zijn de praatplaten te vinden?
De praatplaten staan op de nieuwe website digisterkercursus.nl onder het menuonderdeel ‘Docenten’. Hier vinden Digisterker-docenten allerlei ondersteunend materiaal, waaronder de praatplaten en handreikingen. De praatplaten en handreikingen kunnen worden gedownload en vervolgens geprint. De algemene handleiding die bij de praatplaten hoort, is hier ook terug te vinden. In de handleiding staat hoe de praatplaten het beste ingezet kunnen worden. Om het materiaal te kunnen downloaden, moet men eerst even inloggen met zijn Digisterker-docentaccount. U vindt de praatplaten en de documenten die erbij horen ook onder het menuonderdeel ‘Cursusmateriaal’.