Digisterker-Nieuwsbrief

Februari 2023

Digisterker-lesmateriaal over sms-controle, de DigiD app en DigiD machtigen

Sinds 1 oktober 2022 kun je bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met DigiD met sms-controle of met de DigiD app (dit geldt ook voor andere overheidsinstanties). Deze manier van inloggen -in twee stappen- is veel veiliger: je moet iets weten, je DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord, én je moet iets hebben, de telefoon waar de sms-code naar toe wordt gestuurd of waar de DigiD app op staat. Er is een flinke groep mensen die wel een DigiD heeft, maar nog geen sms-controle of DigiD app. Deze mensen kunnen dit jaar hun aangifte Inkomstenbelasting online niet invullen als ze de sms-controle niet activeren of de app niet installeren. Stichting Digisterker besteedt in haar lesmateriaal aandacht aan hoe je sms-controle activeert en hoe je de DigiD app installeert. En ook hoe je iemand DigiD machtigt, wanneer je je aangifte door iemand anders laat invullen en versturen. Dit artikel laat zien waar Digisterker-docenten en IDO-medewerkers dit materiaal kunnen terugvinden op Digisterkercursus.nl. Handig voor de komende maanden, nu de meesten onder ons weer online de aangifte Inkomstenbelasting gaan invullen of laten invullen, ook degenen met (vooralsnog) alleen DigiD.

Activeren sms-controle
De Digisterker-cursus ‘Werken met de e-overheid’ bestaat uit vijf modules. Elke module bevat meerdere hoofdstukken. Docenten kunnen zelf hun werkboek samenstellen op basis van deze modules. Bij module 1 ‘Beginnen’ wordt uitgelegd wat de e-overheid is en hoe je DigiD aanvraagt, activeert en gebruikt. Bij de andere modules komen andere zaken aan de orde, waarbij DigiD een rol speelt. Module 5 ‘Meer weten?’ bevat het hoofdstuk ‘Veilig je zaken regelen met de mobiele telefoon’. In dit hoofdstuk wordt o.a. uitgelegd hoe je de sms-controle activeert op de website Digid.nl en hoe het inloggen met sms-controle vervolgens gaat. Zoals gezegd vindt u het hoofdstuk op de website Digisterkercursus.nl:

 1. Ga naar Digisterkercursus.nl
 2. Klik op het menu-onderdeel ‘Cursusmateriaal’
 3. Klik op de tegel ‘Cursusmateriaal samenstellen’
 4. Klik op de tegel ‘Digisterker-cursus – mijn versie’
 5. Log in met uw docent-account van Digisterker
 6. Vink in het keuzemenu bij Module 5 het hoofdstuk ‘Veilig je zaken regelen met de mobiele telefoon’ aan en download het (pdf)-bestand

De website Digisterkercursus.nl, stap 4: Klik op de tegel “Digisterker-cursus- mijn versie’. Als u hierna inlogt met u docent-account van Digisterker, komt u bij het hoofdstuk ‘Veilig je zaken regelen met de mobiele telefoon’, alsook het hoofdstuk ‘DigiD machtigen’ (zie de gelijknamige paragraaf hieronder).

DigiD app
Ook besteden we in ons lesmateriaal aandacht aan de DigiD app. Dit doen we in onze oefenomgeving ‘Zelf oefenen met de DigiD app’. In deze oefenomgeving kunnen mensen op een veilige manier oefenen met het installeren, activeren en gebruiken van de DigiD app. Op een veilige manier, want mensen hoeven niet in te loggen met hun eigen DigiD. De link naar deze oefenomgeving vindt u ook op Digisterkercursus.nl:

 1. Ga naar Digisterkercursus.nl
 2. Klik op het menu-onderdeel ‘Cursusmateriaal’
 3. Klik op de tegel ‘Oefenomgevingen Digisterker’
 4. Klik op de tegel ‘Zelf oefenen met de DigiD app’*

*Om de oefenomgeving te kunnen gebruiken, hoeft u niet in te loggen met uw docentaccount Digisterker. Digisterker-cursisten en bezoekers van het IDO kunnen ook vrij oefenen in de oefenomgeving. Het URL-adres van de oefenomgeving is: https://oefenenmetdigid.nl/app/.

De Digisterker-oefenomgeving ‘Oefenen met de DigiD app’

DigiD machtigen
Een aantal mensen laat elk jaar hun aangifte Inkomstenbelasting invullen door een familielid, hun buurvrouw of buurman of door hun belastingadviseur. Hiervoor hebben sommigen hun DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord afgegeven. Iets wat ze niet hadden moeten doen, maar het gebeurt. Nu er alleen nog kan worden ingelogd met sms-controle of de DigiD app, gaat deze manier van uitbesteden problemen opleveren. Een mooi moment om DigiD machtigen onder de aandacht te brengen van Digisterker-cursisten en IDO-bezoekers. In ons lesmateriaal vindt u bij Module 5 ‘Meer weten?’ het hoofdstuk ‘DigiD machtigen’ waarin het machtigen stap voor stap wordt uitgelegd. Om het hoofdstuk te downloaden volgt u dezelfde route als bij het hoofdstuk ‘Veilig je zaken regelen met de mobiele telefoon’, op de laatste stap na (zie voor de route hierboven). Ook hier moet u inloggen met u docentaccount van Digisterker.

Stichting Digisterker heeft ook een praatplaat ‘DigiD machtigen’ gemaakt, die u ook als Digisterker-docent en zeker als IDO-medewerker kunt gebruiken, als u het machtigen uitlegt. U vindt de praatplaat hier:

 1. Ga naar Digisterkercursus.nl
 2. Klik op het menu-onderdeel ‘Cursusmateriaal’
 3. Klik op de tegel ‘Praatplaten’
 4. Klik op de tegel ‘DigiD machtigen’
 5. Log in met uw docentaccount van Digisterker
 6. Download de praatplaat en de handreiking die erbij hoort (twee (pdf-)bestanden)

De tegel ‘DigiD machtigen’ op de website Digisterkercursus.nl

Meer weten?
Wilt u meer weten over de lesprogramma ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ of de praatplaten? Neem dan contact op met het secretariaat van Stichting Digisterker:

E-mailadres: secretariaat@digisterker.nl
Telefoon: 053 2030 062