Digisterker-Nieuwsbrief

December 2021

Digisterker-cursussen in Bibliotheek Rotterdam. Hoe gaat het?

Bibliotheek Rotterdam was één van de eerste bibliotheken die de Digisterkercursus ‘Werken met e-overheid’ aanbood aan de inwoners van de havenstad aan de Nieuwe Maas. In het begin werd er door de bibliotheek samengewerkt met UWV Rotterdam. Het UWV stuurde mensen door die in de WW dreigden te raken. Aan hen werd uitleg gegeven over DigiD, ‘Mijn UWV’ en ‘Mijn Werkmap’. Bibliotheek Rotterdam organiseerde de cursussen en mediacoaches van de bibliotheek gaven les. Later raakte het zelf lesgeven op de achtergrond en werden er docenten ingezet, vrijwilligers, door Digisterker getraind. En zo is het nu nog steeds, al komen de cursusdeelnemers niet alleen meer via het Werkplein Rotterdam, maar ook via andere kanalen. Vanaf 2013 wordt de cursus vier tot acht keer per jaar gegeven, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Door één docent, samen met één of twee begeleiders, afhankelijk van de grootte van de groep. Zowel de docent en begeleiders zijn vrijwilligers, begeleid en gefaciliteerd door de bibliotheek.

Aan Ellen van Schie, Specialist Mediawijsheid, die het digitale aanbod van Bibliotheek Rotterdam coördineert, en aan de ervaren en enthousiaste docent André Rommers, in zijn vorige leven werkzaam bij de gemeente Rotterdam, enkele vragen over hoe het nu gaat met de Digisterker-cursussen in de bibliotheek.

De bibliotheken mochten van de overheid 20 mei van dit jaar weer open, na een periode van gedwongen sluiting wegens de pandemie, al mochten er niet meteen groepsactiviteiten worden georganiseerd. Hoeveel Digisterker-cursussen heeft Bibliotheek sindsdien gegeven? En hoe was de belangstelling?
Ellen: ‘We zijn vanaf juli dit jaar weer begonnen. Klassikale lessen waren makkelijker te organiseren dan Klik & Tik. In juli en oktober hebben we weer cursussen ‘Werken met de e-overheid’ gegeven. Er bleek meer belangstelling voor te zijn dan voor de gedwongen sluiting door corona. Ik merk echt dat er nu meer animo is. Mensen hebben hun DigiD steeds vaker nodig, bijvoorbeeld bij het installeren van de CoronaCheck-app. We kwamen er ook achter dat er nog steeds mensen zijn die niet weten wat een DigiD nu precies is. Er is dus nog genoeg te doen op dit vlak.’
André: ‘Door de CoronaCheck-app kwamen veel mensen erachter dat ze geen DigiD hadden. Daardoor ontstond er een grote vraag naar uitleg hierover, naar de Digisterker-cursus.’

Hoe hebben jullie mensen gevonden voor deze Digisterker-cursussen? Hebben jullie specifieke kanalen ingezet?
Ellen: ‘In Rotterdam hebben we het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam, met Bibliotheek Rotterdam als regievoerder. Dit is een netwerk met meer dan dertig veelal lokale, maatschappelijke organisaties, die betrokken zijn bij het versterken van de digitale vaardigheden van 55-plussers in Rotterdam. Het doel van het netwerk is om partners en initiatieven te verbinden en zo het gezamenlijk ondersteunen van 55-plussers bij hun digitale zelfredzaamheid mogelijk te maken. Deze samenwerking levert veel aanmeldingen op voor de Digisterker-cursussen. Bij het netwerk hoort trouwens ook een website: Netwerkdigitaleinclusie.nl.’

In jullie bibliotheek is al een Informatiepunt Digitale Overheid, een IDO. Worden er vanuit hier veel mensen doorgeleid naar een Digisterker-cursus?
Ellen: ‘Jazeker.’

Heb jullie nog tips voor andere bibliotheken hoe ze het Digisterker-aanbod voor het voetlicht kunnen brengen?
André: ‘Reclame maken op alle sociale media. En zoveel mogelijk flyers uitdelen. Plus aankondigingen in lokale kranten. Maar volgens mij doen andere bibliotheken dat al.’

Hoe ervaren de cursisten de Digisterker-cursus? Wat vinden zij van het cursusmateriaal?
Ellen: ‘Cursisten zijn over het algemeen erg lovend over de cursus en over de inhoud. Er gaat vaak een wereld voor ze open.’
André: ‘De meeste deelnemers zijn vaak heel positief, blij dat ze gezien hebben wat er allemaal mogelijk is. Ze vinden het materiaal goed verzorgd en duidelijk.’

Een vraag voor André. Hoe ervaar jij als docent het geven van de Digisterker-cursus?
André: ‘Persoonlijk vind ik het heel leuk om te doen, vooral als je ziet dat mensen er werkelijk heel blij mee zijn. Het is goed materiaal om mee te werken, vooral omdat je er zelf nog zaken aan kunt toevoegen of juist weglaten.’

Gebruiken jullie ook Digisterker op maat? Bijvoorbeeld door thematische cursussen of losse lessen aan te bieden over een bepaald onderwerp? Zo ja, welke onderwerpen?
Ellen: ‘We doen op het ogenblik een pilot met de module Zorgverzekering, samen met de zorgverzekeraar VGZ.’
André: ‘Tot op heden hebben we vooral de hele cursus gedaan, maar naast de pilot die Ellen noemt zijn er zeker plannen om kleinere, workshopachtige onderdelen te gaan doen.’

En wat zijn de toekomstplannen? DigiVitaler?
Ellen: ‘We zijn nu bezig met een cursus Digivitaler, onlangs is de tweede les gegeven. De reacties waren tot nu toe goed.‘
André: ‘Als de maatregelen het toelaten, staan er voor volgend jaar ook weer een aantal Digisterker- en Digivitaler-cursussen gepland. We zullen het zien.’

Eén van de DigiVitaler-lessen in Bibliotheek Rotterdam